ROBÍME TO PRE VÁS

Systémové riešenia a materiály pre stavebníctvo

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA RESICON

RIEŠENIA PRE REZIDENČNÉ A KOMERČNÉ BUDOVY
 • Ploché i šikmé strechy
 • Terasy, balkóny, lodžie
 • Kúpeľne a iné vlhké miestnosti 
 • Servisné a technické priestory, chodby
 • Garáže a parkoviská
 • Základy budov, pivnice, šachty a iné spodné stavby
 • Bazény, kúpaliská, fontány, jazierka a rybníky
 • Schodiská, chodníky, promenády, spevnené plochy 
 • Športoviská, detské ihriská, telocvične, fitness 
 • Ploty, oporné múry, steny, sokle, fasády
 • Obchodné, komerčné a obytné priestory
 • Učebne, kancelárie, šatne, čakárne
 • Kuchyne, jedálne, stravovacie zariadenia
RIEŠENIA PRE PRIEMYSEL A INFRAŠTRUKTÚRY
 • Mosty, mostovky, vozovky
 • Tunely, podchody a spodné stavby
 • Tribúny štadiónov, amfiteátre, pódiá
 • Parkovacie domy, parkoviská, nástupištia
 • Priemyselné nádrže, zásobníky, jímky, kontajnery
 • ČOV, skládky, autoumyvárne 
 • Nádrže na pitnú vodu, cisterny, vodojemy, rezervoáre
 • Rigoly, kanály, odtoky, žľaby, potrubia
 • Sklady, logistické centrá a priemyselné areály
 • Dielne, autoservisy, výrobné priestory
 • Nemocničné priestory, lekárne
 • Rekreačné plochy, parky
 • Potravinársky priemysel

PRODUKTY

Produkty pre aplikáciu za studena

Náterové systémy a materiály aplikovateľné studeným spôsobom za použitia štetca, valčeka, hladidla alebo airless striekacieho zariadenia

Produkty pre aplikáciu za horúca

Náterové systémy a materiály aplikovateľné špeciálnymi striekacími zariadeniami s ohrevom zložiek

Príslušenstvo 

Materiály pre prípravu povrchu, separačné membrány, tmely, pásky, výstužné textílie, sklovlákno, aditíva, tmely ...

Výkonnosť

 • Vynikajúca priľnavosť na stavebné povrchy
 • Súvislý, jednoliaty povrch bez spojov, presahov
 • Homogénny, neporézny povrch
 • Tekuté materiály prispôsobujúce sa akémukoľvek tvaru a povahe povrchu
 • Variabilita pružnosti a tvrdosti výsledných produktov pri vysokej pevnosti
 • Systémy plne naviazané na podklad
 • Eliminácia mŕtvych zón
 • Schopnosť premostenia trhlín, resp. prevencia ich vzniku
 • Vynikajúca odolnosť proti poveternostným, atmosférickým vplyvom, trvalému ponoru
 • Vysoká mechanická pevnosť a odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom, praskaniu, únave materiálov, pretlačeniu, namáhaniu, opotrebovaniu a zaťaženiu
 • Výborná odolnosť proti chemickým a agresívnym látkam
 • Estetická, dekoratívna či bezpečnostná funkcia

Flexibilita

 • Tekuté materiály na báze reakčných živíc vďaka pokročilej polymérovej technológie
 • Variabilita povahy produktov: polyuretány, epoxidy, polyurea, polyaspartické živice
 • Pre suché, vlhké či mokré, porézne či hladké, tvrdé či pružné povrchy
 • Nové povrchy, renovácie i rekonštrukcie
 • Typologicky navrhnuté systémy
 • Individuálne riešenia pre každú zákazku
 • Kompatibilita produktov so stavebnými materiálmi a stavebnými postupmi
 • Vzájomné kombinácie hydroizolačných, tepelnoizolačných, podlahových systémov a finálnych povrchových úprav
 • Variabilita v spôsobe aplikácie systémov a technike nanášania materiálov: za studena či za horúca, valčekom či striekaním, v jednej či viacerých vrstvách
 • Ekologické a nezávadné riešenia na báze bezrozpúšťadlových alebo vodnobázových materiálov

Efektívnosť

 • Spoľahlivé a úplné priľnutie jednotlivých vrstiev systému k podkladu alebo k sebe navzájom
 • Výsledné membrány a podlahy vznikajú priamo na ošetrovanom povrchu
 • Aplikácia bez mechanického kotvenia, tavenia, zvárania, dodatočných úprav a zásahov do finálneho povrchu
 • Rýchle nanášanie materiálov s minimálnymi prestojmi počas aplikácie
 • Rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie materiálov a okamžité uvedenie povrchu do prevádzky
 • Vysoká produkcia práce
 • Nákladovo efektívne komplexné riešenia
 • Nenáročná údržba a jednoduchá prípadná oprava systémov
 • Dlhodobá životnosť systémov (10 - 25 rokov) pri stálom výkone
 • Zvýšenie kvality prevádzky a udržateľnosti budov a stavieb 

Súčasný trend izolatérskych a podlahárskych technológií v stavebníctve

Hydroizolačné Systémy

Systémové riešenia hydroizolácie použitím tekutých živíc na báze vysokovýkonných polyuretánov alebo polyurei, aplikované za studena alebo horúcim striekaním, za vzniku súvislej jednoliatej, homogénnej, membrány bez spojov, ktorá vytvrdzuje priamo na povrchu, ktorý sa má chrániť.

  

Podlahové Systémy

Systémové riešenia liatych podláh použitím tekutých živíc na báze vysoko odolných epoxidov, polyuretánov, polyurei alebo polyaspartických produktov, aplikovaných za studena alebo horúcim nástrekom za vzniku súvislej, homogénnej, jednoliatej a bezšvovej vrstvy s rôznym stupňom povrchovej úpravy a odolnosti. 

Povrchové úpravy

Konečná povrchová úprava alebo samostatná účelová podlahová vrstva použitím tekutých živíc na báze prvotriednych polyuretánových alebo epoxidových spojív a vysoko kvalitných agregátov - plnív. Ich zmiešavaním a následnou aplikáciou vznikajú hrubovrstvové a vysoko odolné tvrdé alebo extra flexibilné či protišmykové pochôdzne spevnené plochy. 

Aplikovateľnosť systémov RESICON

V závislosti od povahy a kondície podkladu či povrchu navrhneme ten najvhodnejší systém pre Váš objekt.

Systémové riešenia RESICON možno aplikovať v zásade na všetky typy a druhy pokladov alebo povrchov, či už pre nové stavby, renovované či tie v rekonštrukcii.
 • Bitúmenové, asfaltové povrchy
 • Plechové (kovové) povrchy
 • Betónové, cementové plochy
 • PVC a EPDM povrchy
 • Drevené a iné flexibilné plochy
 • Povrchy z vláknitého cementu, azbestu
 • Keramické a kamenné povrchy
 • PUR peny a elastomérne membrány

Lepenie obkladov a pokládka dlažieb

exteriér & interiér

 

Na kvalitný hydroizolovaný podklad patrí jednoznačne kvalitná povrchová úprava ! 

Ponúkame realizáciu obkladov, dlažieb, kamenného koberca, protišmykovej či estetickej úpravy spevnených plôch v interiéri aj v exteriéri. 

Stavebné a rekonštrukčné práce

exteriér & interiér

Dodanie materiálov a realizácia stavebných & rekonštrukčných prác a úprav v interiéroch a exteriéroch

Pôsobnosť v Trnavskom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji

 • Bytové jadrá, obytné a komerčné priestory
 • Kúpeľne, technické a servisné miestnosti
 • Strechy, podkrovia, prístrešky, záhradné domčeky
 • Spevnené plochy okolo RD a BD
 • Spevnené plochy okolo bazénov
 • Rozvody elektriky, vody a kanalizácie
 • Parkoviská, ploty, sokle, fasády

 • Búracie a murárske práce
 • Tepelnoizolačné a hydroizolačné systémy
 • Montážne práce a inštalatérstvo
 • Zhotovenie liatych podláh
 • Pokládka podlahových systémov
 • Pokladačské a obkladačské práce 
 • Natieračské a maliarske práce