PRÍSLUŠENSTVO

Materiály pre úpravu podkladov a prípravu povrchov pred aplikáciou hydroizolačných, tepelnoizolačných a liatych podlahových systémov

Materiály pre úpravu podkladov

Opravné a reprofilačné zmesi a malty

Konsolidácia podkladu pred aplikáciou systémového riešenia (napr. nivelizácia podkladu, spevnenie povrchu, a pod.), vyplnenie trhlín, dier, medzier a pod. a vytvorenie rovnomerného a súvislého
podkladu, vytvorenie účinnej bariéry proti vodným parám a iným plynom, negatívnemu hydrostatickému tlaku, tlakovej vode, atď.

TECNOCEM

Trojzložková epoxid – cementová zmes obsahujúca epoxidovú živicu a anorganické reaktívne plnivá. Vytvára súvislú, bezšvovú, veľmi tvrdú, pevnú dosku podobnú poteru. Ideálny podklad pre zhotovenie hydroizolačných membrán či podlahových systémov. Hydroizolačný podklad s dobrou permeabilitou vodných pár - účinná bariéra proti hydrostatickým tlakom (aj negatívnemu). Samonivelačný produkt. Bez obsahu rozpúšťadiel.

RAYSTON LEVEL 503

Špeciálna samonivelačná cementová zmes určená najmä na vyrovnávanie a úpravu povrchov a podkladov pred aplikáciou ďalších podlahových či izolačných systémov. Po rýchlom vytvrdnutí vytvára veľmi hladký, neporézny povrch sivej farby podobnej betónu. Minimálne zmrašťovanie za suchých či vlhkých podmienok vytvrdzovania – minimalizuje riziko vzniku mikrotrhlín. Aplikovaná hrúbka od 3 až do 38 mm. Antikarbonizačné vlastnosti. Interiér aj exteriér.

Separačné membrány

Konsolidácia povrchov pre riadnu aplikáciu zvoleného náterového systému (napr. vytvorenie súvislého podkladu, spevnenie podkladu a pod.,), oddelenie jednotlivých izolačných, drenážnych či filtračných vrstiev vo zvolenom systémovom riešení, a pod. a/alebo na vytvorenie účinných bariér proti vodným parám a iným plynom, atď.

RAYSTON VEL PLUS

Separačná vodotesná samolepiaca membrána  - parozábrana. Vo forme pásov tvorená zo samolepiacej tenkej bitúmenovej zmesi, vystuženej sklovláknom a chránená hliníkovou fóliou. Viacvrstvová hydroizolačná membrána ako účinná bariéra proti vodným parám a iným plynom. Ideálna pre metalické strechy, betónové aj drevené podklady plochých striech ako celková parotesná zábrana. Vhodná aj ako nosná konsolidačná membrána pri zložitých povrchoch - vytvára súvislý nosný podklad pre následnú aplikáciu tekutej hydroizolácie a súčasne parotesná zábrana. Bezpečne oddeľuje jednotlivé izolačné vrstvy v strešnom systéme (tepelnú izoláciu od nosnej konštrukcie). Aplikácia za studena priamym lepením na podklad alebo za použitia adhézneho lepidla PU 2K Adhesive. Hrúbka 0,6 mm, 1,08 m x 40 m (š x d). 

RAYSTON VEL

Separačná vodotesná membrána vo forme pásov. Tvorená tenkou plsťou na báze sklených vlákien, pokrytá oxidovaným asfaltom ukončená posypom s kremičitým pieskom po oboch stranách. Jej unikátne zloženie zabraňuje kontaminácii, zafarbeniu a interakcii následne aplikovaných tekutých hydroizolačných membrán s existujúcim povrchom. Ideálna pre vytvorenie súvislého a konsolidovaného podkladu zložitých povrchov (trapézové plechy, drevené povrchy, atď.), po inštalácii tepelnoizolačných dosiek (polystyrén, PUR/PIR dosky, atď.) alebo starých strešných krytín (napr. bitúmenové, šindľové a pod.) pred následnou aplikáciou tekutých hydroizolačných membrán. Súčasne poskytuje poistnú vodotesnú funkciu. Bezpečné a efektívne oddelenie tepelnoizolačnej a hydroizolačnej vrstvy celoplošným prekrytím tepelnej izolácie separačnou membránou. Aplikácia za studena lepením za použitia adhézneho lepidla PU 2K Adhesive. Hrúbka 1,2 mm, 1 m x 20 m (š x d).

ELASTOLEP PR 3

Separačná vodotesná samolepiaca membrána vo forme pásov na báze modifikovaného asfaltu vystuženého polyesterovým rúnom, zo spodu s ľahko odstrániteľnou silikónovou fólliou a na vrchu s jemnozrnným minerálnym posypom. Bitúmenová membrána určená k vytváraniu kompletizovaných strešných dielcov z penového polystyrénu bez použitia plameňa - za studena lepením. Ideálna pre vytvorenie súvislého a konsolidovaného podkladu zložitých povrchov (napr. drevené povrchy), po inštalácii tepelnoizolačných dosiek (polystyrén, PUR/PIR dosky, atď.) alebo starých strešných krytín (napr. bitúmenové, šindľové a pod.) pred následnou aplikáciou tekutých hydroizolačných membrán. Súčasne plní aj funkciu poistnej hydroizolačnej vrstvy. Hrúbka 3 mm, 1 m x 10 m (š x d). 

Materiály pre prípravu povrchov

Geotextílie a sklovláknité rohože

Vystuženie náterových systémov, zvýšenie finálnych mechanických vlastností systémových riešení, rovnomerné nanášanie náterových materiálov, zníženie plytvania náterovými materiálmi, aplikácia jednotnej hrúbky náterového systému, zvýšenie protišmykových vlastností, efektívnejšia aplikácia náterového systému na vertikálne plochy a jednoduchšia aplikácia na neregulárnych podkladoch (napr. zemina, erodovaný betón, mokrý podklad a pod.), účinnejšie premostenie trhlín, medzier v podklade a rovnomernejší finálny vzhľad, atď.

GEOMAX 80

Netkaná geotextília zo syntetických polyester / polyamidových vlákien spájaných za tepla. Ideálna ako výstužná vrstva v aplikácii tekutých hydroizolačných systémov Impermax. Zvyšuje mechanické vlastnosti membrán (proti pretlačeniu, prepichnutiu, pochôdznosť a pod.), zabezpečuje optimálne nanášanie materiálov, konštantnú hrúbku hydroizolačnej vrstvy, zlepšuje kapilárny odtok vody, pomáha premostiť trhliny a vyrovnávať neregulárne povrchy. Vhodná najmä pre menšie plochy, detaily, ošetrenie kritických miest (rohy, hrany, spoje, strešné prvky, svetlíky, komínky, vpuste a pod.). Protišmykové vlastnosti. Plošná hmotnosť 83,7 g/m2. Hrúbka 0,65 mm; rozmery 0,3 m x 100 m alebo 1,5 m x 100 m (š x d). 

GEOMAX PROTEC

Netkaná geotextília zo syntetických polyester / polyamidových vlákien spájaných za tepla. Ideálna ako výstužná vrstva v aplikácii tekutých hydroizolačných systémov Impermax. Zvyšuje mechanické vlastnosti membrán (proti pretlačeniu, prepichnutiu, pochôdznosť a pod.), zabezpečuje optimálne nanášanie materiálov, konštantnú hrúbku hydroizolačnej vrstvy, zlepšuje kapilárny odtok vody, pomáha premostiť trhliny a vyrovnávať veľmi neregulárne povrchy. Vhodná najmä pre väčšie horizontálne plochy, vertikálne povrchy (terasy, zelené strechy, nádrže a pod.). Separačná a filtračná funkcia. Plošná hmotnosť 200 g/m2. Hrúbka 1,20 mm; rozmery 1 m x 100 m alebo 2 m x 100 m (š x d).

GEOMAX SPRAY 200

Netkaná geotextília z polypropylénových vlákien vyrobená  technológiou mechanického spletania vpichovaním a tepelnou úpravou kalandrovaním na jednej strane. Vynikajúce mechanické, separačné a filtračné vlastnosti. Vysoko chemicky odolná, nepodlieha plesniam ani hnilobe.  Ideálna pre vytvorenie geokompozitu pri hydroizolačných aplikáciách (striekanie materiálu priamo na geotextíliu) na nepravidelných, neregulárnych či mokrých povrchoch (betón, murivo, zemina a pod., napr. rigoly, vodojemy a pod.) - floating system a ako výstužná vrstva s premosťovacou funkciou pri izolačných aplikáciách na dielcových povrchoch (napr. oceľové nádrže,  jímky, potrubia, a pod.) - lining system. Vhodná aj ako ochranná a separačná vrstva v hydroizolačnom systéme konštrukčných vrstiev vozoviek, tratí atď. (napr. mostovky, mosty, vozovky, parkoviská, a pod.) - bridge deck system. Dostupná v adhéznej - lepiacej a neadhéznej - nelepiacej verzii. Plošná hmotnosť 200 g/m2. Hrúbka 2,5 mm; rozmery 1,5 m x 70 m (š x d).  

RAYSTON FIBER

Výstužná rohož zo sklených vlákien určená pre tekutú hydroizoláciu. Dobrá kompatibilita so širokou škálou tekutých živíc, vrátane polyesterového typu.  Zlepšuje mechanické vlastnosti hydroizolačných membrán (napr. proti pretlačeniu, prepichnutiu, pochôdznosť a pod.). Zabezpečuje optimálne rovnomerné nanášanie materiálov, konštantnú hrúbku náterovej vrstvy, pomáha dosiahnuť kontinuitu výslednej membrány, premostiť trhliny a vyrovnávať nerovnosti podkladu. Vhodná najmä pre väčšie horizontálne i vertikálne plochy (na zvislých zvyšuje tixotropiu náterov). Použiteľná najmä pre renovácie striech, terás, balkónov, nádrží, podláh a pod. Jednoduché použitie vtlačením do mokrej vrstvy materiálu. Počas i po aplikácii eliminuje vznik bublín. Plošná hmotnosť 30 g/m2 alebo 150 g/m2. Rozmery rolky 1 m x 50 m alebo 1 m x 150 m (š x d).

RAYSTON FIBER NET

Výstužná rohož - sieť zo sklených vlákien určená pre tekutú hydroizoláciu a podlahové systémy. Dobrá odolnosť proti alkalickým látkam. Dobrá kompatibilita so širokou škálou tekutých živíc na báze epoxidov a polyuretánov. Zlepšuje mechanické vlastnosti tekutých membrán (napr. proti pretlačeniu, prepichnutiu, pochôdznosť a pod.). Zabezpečuje optimálne rovnomerné nanášanie materiálov, konštantnú hrúbku náterovej vrstvy, pomáha dosiahnuť kontinuitu výslednej membrány, premostiť trhliny a vyrovnávať nerovnosti podkladu. Vhodná najmä pre väčšie horizontálne plochy, ako výstužná sieť pri opravách plôch s keramickou dlažbou, nepohodlných alebo neregulárnych podkladov. Použiteľná najmä pri renovácii terás, balkónov, liatych podláh a pod. Jednoduché použitie vtlačením do mokrej vrstvy materiálu. Počas i po aplikácii eliminuje vznik bublín. Plošná hmotnosť 180 g/m2. Rozmery rolky 1 m x 50 m (š x d).

Tmely a pásky

Konsolidácia podkladu pred aplikáciou systémového riešenia (napr. vyplnenie trhlín, medzier, dier a pod.), premostenie spojov, dilatačných škár, ošetrenie detailov a kritických miest, vytvorenie plynulého prechodu pri aplikácii náterového systému na rôznych typoch materiálu (napr. betón-kov, atď.), efektívnejší prenos stavebných pohybov a otrasov bez výrazného vplyvu na vrstvy náterových systémov, atď.

BUTYL TEX

Samolepiaca butylkaučuková páska nanášaná za studena.
Zložená z butyl viskoelastickej vrstvy potiahnutej netkanou textíliou. Umožňuje priečnu deformáciu, pričom povoľuje len obmedzenú pozdĺžnu deformáciu (efektívnejší prenos stavebných pohybov a otrasov). Priľnavá strana je chránená ľahko odnímateľnou ochrannou fóliou. Netkaná vložka umožňuje prispôsobenie sa tvaru podkladu. Ideálna pre ošetrenie a utesnenie kritických miest, detailov (napr. spoje, hrany, rohy, prechodky, strešné a podlahové prvky, atď.), premostenie trhlín, medzier, dilatačných škár a vytvorenie plynulého prechodu pri aplikácii tekutého hydroizolačného (Impermax) alebo samonivelačného podlahového (Pavifloor, Paviflex) systému. Utesnenie odtokov/žľabov a pod. Hrúbka 0,8 mm. Rozmery 7,5 cm x 20 m alebo 15 cm x 20 m.

RAYSTON TAPE

Samolepiaca PVC páska. Ideálna pre ošetrenie detailov, premostenie medzier či mikrotrhlín, dilatačných škár a ostatných spojov (efektívnejší prenos mechanických vplyvov) a konečnú úpravu - ukončenie a prekrytie hrán, rohov, spojov, soklov a pod. Použiteľná pri hydroizolačných (strechy, terasy, balkóny, fontány, bazény, sprchové kúty a pod.) a podlahové systémy (samonivelačné liate podlahy na báze epoxidov a polyuretánov či polyurei). Vhodná pre pevné tvrdé i pružné povrchy rôzneho typu. Uľahčuje aplikáciu tekutých náterových systémov, dodáva estetickejší vzhľad finálnych membrán / podláh. Vodotesná páska. Rozmery 10 cm x 50 m (š x d).

RAYSTON FLEX JOINT

Netkaná polypropylénová TPE páska pre dokonalé spojenie so všetkými druhmi lepidiel a tekutých izolácií. Povrch pásky je potiahnutý termoplastickým elastomérom odolným proti starnutiu. Vysoko výkonný, elastický systém tesnenia spojov. Pre vonkajšie aplikácie ošetrenia dilatačných škár po celej ich šírke, a iných spojov a škár s výraznými a/alebo častými pohybmi. Vhodná tiež pre ošetrenie spojov medzi pevnými a pružnými materiálmi, opravy spojov a škár vytvorených tmelom alebo silikónom, utesnenie trhlín a mikrotrhlín v stavebných konštrukciách. Rozmery 12 cm x 50 m (š x d).

RAYSTON FLEX JOINT GEO

Netkaná polypropylénová TPE páska s geotextíliou po celej ploche. Zložená z elastickej, flexibilnej a vodotesnej TPE pásky s dvomi bočnými tepelne zvarenými geotextílnymi pásmi. Umožňuje tiež výrazný pohyb v niekoľkých smeroch, vo vnútri i vonku. Vysokovýkonný tesniaci systém pre dilatačné škáry, spoje, praskliny a trhliny v stavebných konštrukciách. Ideálna pre hydroizoláciu škár stien, striech, terás, vodných nádrží, bazénov, tunleov, pivníc, štôl a pod. Vhodná tiež pre ošetrenie spojov medzi pevnými a pružnými materiálmi, opravu kolien vystavených pohybom, dilatačných škár vytvorených tmelom alebo inými tesniacimi materiálmi. Inštaluje sa použitím epoxidového lepidla alebo cementovou maltou v prípade škár s vlhkosťou. Rozmery 14 cm x 30 m (š x d).

RAYSTON EDGE TAPE WRAPPING

Samolepiaca okrajová vodotesná TPE páska pre ošetrenie a úpravu rohov, hrán a okrajov povrchov pred aplikáciou tekutých hydroizolačných systémov a liatych podláh.


RAYSTON FLEX 3040

Jednozložkový elastomérový polyuretánový tmel so stredným modulom pružnosti. Univerzálna tesniaca hmota v stavebníctve, hydroizolačné detailné práce. Tmelenie, utesnenie, vyplnenie škár v murive a iných stavebných konštrukciách, dilatačných škár, trhlín, prasklín v podlahách či stenách a pod., flexibilné lepidlo, na tesárske práce, atď. Priľnavosť na murivo, drevo, kov, sklo atď. Chemicky odolný (indikačne): voči vode, čistiacim prostriedkom, náhodnému rozliatiu olejov a uhľovodíkov, náhodnému rozliatiu kyselín a zriedených zásad. Kvôli citlivosti polyuretánov na UV žiarenie sa môžu číre farby časom meniť. Táto úprava je len estetická a neovplyvňuje mechanické vlastnosti vytvrdnutého produktu.

Aditíva

Slúžia na úpravu vlastností náterových hmôt pred alebo počas ich aplikácie za účelom efektívnejšej realizácie systémových riešení v závislosti od aplikačných a poveternostných podmienok (napr. zahustenie materiálu, zriedenie materiálu, urýchlenie alebo spomalenie vytvrdzovania, konečný vzhľad, protišmykové vlastnosti, a pod.). Niektoré slúžia na predaplikačné a poaplikačné úkony (odmastenie povrchov, čistenie náradia, zariadení, odstránenie starých vrstiev krytín a náterov, a pod.).

RAYSTON PU SOLVENT

Organické 100% rozpúšťadlo na úpravu viskozity a čistenie nástrojov. Zmes rozpúšťadiel, plne kompatibilná s materiálmi na báze rozpúšťadiel (najmä Impermax, Impertrans, Colodur, Epoxy 100 Primer).

SLOW SOLVENT PU

Organická 100% zmes rozpúšťadiel na úpravu viskozity a vytvrdzovania polyuretánových materiálov (najmä Impermax, Impertrans, Colodur, Pavidur, Paintchlore). Vhodná pre počiatočnú úpravu viskozity a predĺženie doby vytvrdzovania, resp. spomalenie vytvrdzovania produktov Impermax v špecifických klimatických podmienkach, čím sa zabráni rýchlej a nežiadúcej tvorbe kože na povrchu membrány.

PUR CAT ADDITIVE

Aditívum pre urýchlenie vytvrdzovania produktov Impermax a jednozložkových polyuretánových materiálov. Skracuje dobu vytvrdzovania v chladnom a suchom počasí, bez zhoršenia konečných vlastností aplikovaných materiálov. Umožňuje skoršiu tvorbu kože membrány a znižuje tak riziko jej poškodenia vplyvom náhleho dažďa, či pred stekaním materiálu na šikmých plochách, atď. Membrána je tak skôr suchá na dotyk. Neodporúča sa používať, keď teploty stúpnu nad 25ºC alebo je vysoká relatívna vlhkosť vzduchu (60% alebo viac). Pomáha riediť produkt pred jeho aplikáciou.

SUPERACCELERATOR PU

Aditívum pre výrazné urýchlenie vytvrdzovania produktov Impermax. Super akcelerátor pre polyuretánové materiály. Skracuje dobu vytvrdzovania v chladnom a suchom počasí, bez straty finálnych vlastností membrán. Umožňuje skoršiu tvorbu  kože membrány a znižuje tak riziko jej poškodenia vplyvom náhleho dažďa, vetra či pred stekaním materiálu na šikmých plochách a pod. Membrána je tak skôr suchá na dotyk. Umožňuje aplikáciu materiálu pri spotrebe 2 kg/m2 v jednom kroku a aplikáciu technikou Wet-on-Wet.

ACCELERATOR FOR PU 2K

Aditívum pre výrazné urýchlenie vytvrdzovania systému Impermax 2K M. Akcelerátor pre dvojzložkové polyuretánové materiály. Urýchľuje dobu schnutia a skracuje dobu vytvrdzovania pri nižších teplotách, bez straty finálnych vlastností membrán. Bezrozpúšťadlový materiál. Umožňuje aplikáciu materiálu pri spotrebe 2 kg/m2 v jednom kroku a aplikáciu technikou Wet-on-Wet.

EPOXY ACCELERATOR

Aditívum pre urýchlenie vytvrdzovania epoxidových systémov (najmä Epoxy 100 Primer, Humidity Primer, atď.). Použitie epoxidov v chladných podmienkach a v prostredí s vysokou vlhkosťou môže byť náročné, pretože čas schnutia môže byť neprijateľne dlhý (pomalá rýchlosť chemickej reakcie alebo odparovanie vody). Pridanie epoxidového urýchľovača zlepšuje rýchlosť vytvrdzovania, čo umožní pokračovanie v aplikačných prácach v krátkom čase. 

THIXOTROPY ADDITIVE (tekutý)

Tixotropné aditívum proti stekaniu materiálov Impermax pri ich aplikácii. Ideálne pre úpravu samonivelačných vlastností materiálov Impermax - zabránenie stekaniu. Dosiahnutie rovnomernej hrúbky náteru a zabezpečenie primeranej kvality membrány. Časovo i aplikačne efektívnejšie riešenie ako použitie geotextílie Geomax 80, pri ktorom sa elasticita membrány znižuje. Po pridaní aditíva konečné vlastnosti membrány nie sú ovplyvnené. Špeciálne určený pre aplikáciu Impermaxu na zvislé povrchy alebo so strmou plochou. Aditívum je v tekutom stave. 

THICKENING ADDITIVE (prášok)

Zahusťovacie aditívum vo forme prášku - polyetylénové mikrovlákna s vysokou hustotou, bez obsahu azbestu. Určený do polyuretánových a epoxidových živíc, najmä pri aplikácii Paviflex, Pavifloor a Impermax Aqua 2K. Umožňuje aplikáciu na zvislé alebo šikmé plochy bez stekania materiálu. Vznik vysoko viskózno-tixotropnej zmes,  avšak dostatočne tekutej na jednoduché nanášanie. Použiteľné aj na lepidlá, tmely a disperzie, polyuretán, epoxid, polyester, bitúmen a PVC. 

MATTING ADDITIVE

Aditívum pre úpravu lesku. Matujúca disperzia oxidu kremičitého v organickom rozpúšťadle. Znižuje povrchový lesk polyuretánových systémov bez ovplyvnenia ich pôvodných mechanických vlastností. Vhodné pre matnú úpravu lesku konečných povrchových aplikácii s vrchným ochranným náterom pri hydroizolácii terás, balkónov, stien, pri liatych podlahách (epoxidové alebo polyuretánové samonivelačné ), či pri chrane dreva (aj transparentné). 

ANTISLIP ADDITIVE (jemný)

Protišmykové aditívum s obsahom jemného agregátu - polyetylénové čiastočky prachu s vysokou hustotou, ktoré sa zmiešava so živicou a poskytuje zvýšené protišmykové vlastnosti. Efektívnejší spôsob vytvorenia drsného povrchu v jednej vrstve, bez potreby posypu kremičitým pieskom, bez násldného očistenia a pretierania finálnym náterom. Dávkuje sa priamo do konečného vrchného náteru. Vytvára pravidelnú a málo viditeľnú drsnosť - protišmykovú úpravu, ktorá znižuje nebezpečenstvo pošmyknutia za mokra. Vhodné najmä pre Colodur, Colodur ECO, Impertrans, Pavidur, radu Kryptanate. 

ANTISLIP ADDITIVE (hrubý)

Protišmykové aditívum s obsahom hrubšieho agregátu - polyetylénové čiastočky prachu s vysokou hustotou, ktoré sa zmiešava so živicou a poskytuje zvýšené protišmykové vlastnosti. Efektívnejší spôsob vytvorenia drsného povrchu v jednej vrstve, bez potreby posypu kremičitým pieskom, bez násldného očistenia a pretierania finálnym náterom. Dávkuje sa priamo do konečného vrchného náteru. Vytvára pravidelnú a málo viditeľnú drsnosť - protišmykovú úpravu, ktorá znižuje nebezpečenstvo pošmyknutia za mokra. Vhodné najmä pre Colodur, Colodur ECO, Impertrans, Pavidur, radu Kryptanate.

PAINT STRIPPER K

Koncentrovaný gélový odstraňovač, vysoko účinný na odstraňovanie a čistenie zvyškov starých náterov, hydroizolačných membrán, izolačnej peny a pod. Aktívna zmes rozpúšťadiel so zahusťovadlami a tenzioaktívnymi látkami s veľkou zmäkčujúcou silou. Nanášanie štetcom alebo valčekom. Vhodný pre širokú škálu syntetických živíc (polyuretán, akryl, atď.). Zlepšuje čistenie a prípravu podkladu ako predchádzajúci krok pri renovácii podláh, hydroizolácií. Použiteľný aj na ošetrenie olejových škvŕn. Vodou riediteľný, vodou oplachovateľný. Bez metylénchloridu.