PRODUKTY PRE TEKUTÉ HYDROIZOLAČNÉ MEMBRÁNY RESICON

 
 

JEDNOZLOŽKOVÉ POLYURETÁNY APLIKOVANÉ ZA STUDENA


IMPERMAX

Tekutá hydroizolačná zmes na báze jednozložkového aromatického polyuretánu. Vytvrdzuje ako absolútne priľnutá vrstva k podkladu a vytvára súvislú, homogénnu, elastickú a zároveň pevnú membránu bez spojov, čo zaručuje celkovú vodotesnosť a odoláva tak poveternostným vplyvom, stavebným pohybom, nepraská (trvalá elasticita aj pri extrémnych podmienkach (-45°C/+90°C). Samonivelačný produkt.


Prednosti materiálu

- Pevná a vysoko elastická (558 %) bezšvová membrána
- Vynikajúca priľnavosť na väčšinu povrchov
- Nevyžaduje vystuženie, s výnimkou kritických miest
- Odoláva počasiu a UV žiareniu
- Odoláva tepelnému šoku liateho asfaltu až pri 160°C
- Produkt schválený pre kontakt s pitnou vodou
- Certifikovaný produkt pre 10 až 25 rokov (ETA, CE)


Aplikácia a použitie

- Valček, štetec, hladidlo, stierka, striekanie
- Hydroizolácia plôch so zložitou geometriou, vnútorných alebo vonkajších        vodorovných povrchov

-Ploché strechy, balkóny, terasy, paluby, nádrže, kanály, odtoky, žľaby, kúpeľne,    sprchové kúty, kuchyne, ťažko dostupné miesta

- Schody a tribúny štadiónov, parkoviská, vodorovné základy budov


IMPERMAX LY

Jednozložková tekutá hydroizolačná zmes, ktorá po polymerizácii vytvára súvislú, homogénnu, elastickú a zároveň pevnú elastomérnu polyuretánovú membránu bez spojov, slabo žltnúcu pri vystavení UV žiareniu. Semitixotropný produkt.


Prednosti materiálu

- Pevná a vysoko elastická (viac ako 600 %) bezšvová membrána
- Vynikajúca priľnavosť na väčšinu povrchov
- Nevyžaduje vystuženie, s výnimkou kritických miest
- Odoláva počasiu a UV žiareniu
- Vhodný aj na šikmé či vertikálne povrchy


Aplikácia a použitie

- Valček, štetec, hladidlo, striekanie
- Hydroizolácia plôch so zložitou geometriou, vnútorných alebo vonkajších        vodorovných povrchov, ťažko dostupné miesta
-  Strechy, balkóny, terasy, paluby, odtoky, žľaby, sprchové kúty, kuchyne
- Schody a tribúny štadiónov, ploty, sokle, podlahy s ľahkou pochôdznosťou


IMPERMAX ST

Tekutá hydroizolačná zmes na báze jednozložkového aromatického polyuretánu, určená najmä na šikmé, vertikálne alebo nepravidelné povrchy. Mierne tixotropný produkt, s nízkym stupňom stekania, s vlastnosťami podobnými ako Impermax.


Prednosti materiálu

- Pevná a vysoko elastická (421 %) bezšvová membrána
- Vynikajúca priľnavosť na väčšinu povrchov
- Nevyžaduje vystuženie, s výnimkou kritických miest
- Odoláva UV žiareniu (pre zachovanie farby sa odporúča vrchný              alifatický náter), počasiu a stavebným pohybom
- Pred aplikáciou nevyžaduje miešanie (stačí s valčekom)
- Certifikovaný produkt pre 10 až 25 rokov (ETA, CE)


Aplikácia a použitie

- Valček, štetec, hladidlo, stierka, striekanie
- Hydroizolácia plôch so zložitou geometriou, vnútorných alebo                  vonkajších vodorovných, šikmých i zvislých povrchov
- Strechy, balkóny, terasy, podlahy, paluby, bazény, jazierka, nádrže, rigoly,         kanály, odtoky, žľaby, kúpeľne, sprchové kúty, kuchyne,
- Schody a tribúny štadiónov, základy budov (vertikálne, horizontálne), ťažko        dostupné miesta


IMPERMAX QC

Tekutá hydroizolačná zmes na báze jednozložkového aromatického polyuretánu, špeciálne navrhnutá pre aplikácie pri nízkych teplotách. Rýchle vytvrdzovanie materiálu umožňuje aplikáciu náteru ako základnú alebo výstužnú vrstvu v dvojvrstvovom hydroizolačnom systéme. Mierne tixotropný produkt, s nízkym stupňom stekania.


Prednosti materiálu

- Pevná a vysoko elastická (617 %) bezšvová membrána
- Vynikajúca priľnavosť na väčšinu stavebných povrchov
- Nevyžaduje vystuženie, s výnimkou kritických miest
-Rýchlo vytvrdzujúci produkt (aj pri nízkych teplotách)
- Odoláva UV žiareniu (pre zachovanie farby sa odporúča vrchný alifatický náter)
- Odolný proti poveternostným vplyvom, stavebným pohybom
- Pred aplikáciou nevyžaduje miešanie (stačí s valčekom)
- Certifikovaný produkt pre 10 až 25 rokov (ETA, CE)


Aplikácia a použitie

- Valček, štetec, hladidlo, stierka, striekanie
- Hydroizolácia plôch so zložitou geometriou, vnútorných alebo                 vonkajších vodorovných, šikmých i zvislých povrchov
- Strechy, balkóny, terasy, podlahy, paluby, bazény, jazierka, nádrže, potrubia,       rigoly, kanály, odtoky, žľaby, kúpeľne, sprchové kúty, kuchyne,
- Schody a tribúny štadiónov, základy budov (vertikálne, horizontálne), podlahy s    ľahkou pochôdznosťou, ťažko dostupné miesta


IMPERMAX SF

Tekutá hydroizolačná zmes na báze jednozložkového aromatického polyuretánu bez obsahu rozpúšťadiel, s vlastnosťami podobnými ako Impermax. Mierne tixotropný produkt, s nízkym stupňom stekania.


Prednosti materiálu

- Pevná a elastická (375 %) bezšvová membrána
- Vynikajúca priľnavosť na väčšinu stavebných povrchov
- Nehorľavý produkt – bezpečný pri manipulácii a skladovaní
-Neobsahuje rozpúšťadlá – neklasifikovaný ako ADR
- Schopnosť premostenia trhlín


Aplikácia a použitie

- Valček, štetec, hladidlo
- Hydroizolácia vnútorných (vlhké miestnosti) alebo vonkajších
   (strechy a pod.) plôch, resp. všade kde sa vyžaduje bezrozpúšťadlový          hydroizolačný systém
- Strechy, balkóny, terasy, kúpeľne, sprchové kúty, kuchyne, schody a tribúny       štadiónov, technické a servisné miestnosti


IMPERMAX A

Tekutá hydroizolačná zmes na báze jednozložkového alifatického polyuretánu, ktorý plní funkciu hydroizolačnej membrány i vrchného náteru. Použiteľný najmä ako druhá vrstva v tekutom hydroizolačnom systéme. Produkt reaguje za prítomnosti vzdušnej vlhkosti, čím vytvára film, ktorý zabraňuje vzniku CO2, a teda aj pľuzgierom. Verzia produktu Impermax určená pre plochy vystavené slnečnému žiareniu alebo v prípade požiadaviek na zníženie prehrievania povrchov. Produkt v bielej farbe je extrémne spôsobilý pre aplikáciu Cool Roof systému, schopného odrážať väčšinu slnečného žiarenia. Mierne tixotropný produkt, s nízkym stupňom stekania.


Prednosti materiálu

- Pevná a elastická (> 250 %) bezšvová membrána
- Vynikajúca viazanosť na podklad
- Nepodlieha vplyvom UV žiarenia (zachováva farbu a nežltne)
-Nevyžaduje vystuženie ani vrchný ochranný náter
- Nedisperzovateľný s vodou, vysoko odolný proti počasiu
- Rýchlo vytvrdzovací materiál
- Certifikovaný produkt až pre 25 rokov (ETA, CE)
-Vysoko reflektívne vlastnosti - odráža slnečný svit 
   

  Index odrazivosti slnečného žiarenia (SRI) = 100


Aplikácia a použitie

- Valček, štetec, hladidlo, striekanie
- Strechy, balkóny, terasy, steny, fasády


IMPERMAX AQUA

Jednozložkový, vodnobázový, polyuretánový hydroizolačný náter, aplikovateľný za studena. Vytvára súvislú, bezšvovú, homogénnu, pevnú a zároveň elastickú membránu – elastomér podobný gume. Vysoko tixotropný produkt, ktorý pri aplikácii nesteká.


Prednosti materiálu

- Pevná a elastická (200 %) bezšvová membrána
- Vynikajúca priľnavosť na väčšinu povrchov
-Nevyžaduje vystuženie, základný náter ani vrchný náter
- Vysoká odolnosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom
- Jednoduchá aplikácia a roztierateľnosť
-Priepustný pre vodné pary; hladký pigmentovaný matný vzhľad
- Výkonnejší v porovnaní s inými vodnobázovými membránami
-Antikarbonizačné vlastnosti  
- Certifikovaný produkt podľa normy EN 1504-2 pre ochranu betónových        povrchov (ETA, CE)


Aplikácia a použitie

- Valček, štetec, hladidlo
- Hydroizolácia a ochrana vonkajších šikmých a/alebo vertikálnych povrchov,       detailné práce, lokálna údržba
- Strechy (vonkajšie použitie; aj so sklonom), terasy, balkóny 
- Sokle, prahy, steny, múry, ploty, atiky, podpery a podstavce, fasády, komíny
- Ochrana tepelnej izolácie na báze striekanej polyuretánovej peny

2

JEDNOZLOŽKOVÉ AKRYLOVÉ NÁTERY APLIKOVANÉ ZA STUDENA


ACRIMPER

Jednozložkový, vodnobázový, akrylový hydroizolačný náter. Vytvára súvislú, pevnú a zároveň elastickú hydroizolačnú membránu bez spojov - elastomér podobný gume (akrylová guma – termoplast vytvrdzujúci vyparovaním vody), avšak so slabšími vlastnosťami ako polyuretánové materiály či polyurea. Tixotropný produkt, ktorý pri aplikácii nesteká.


Prednosti materiálu

- Pevná a elastická (180 %) bezšvová membrána
- Vynikajúca priľnavosť na väčšinu povrchov
- Dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom a mrazu
-Nevyžaduje základný náter, vystuženie ani vrchný náter
- Jednoduchá aplikácia a roztierateľnosť
-Antikarbonizačné vlastnosti
- Priepustný pre vodné pary
- Pigmentovaný produkt, polomatný vzhľad
- Certifikovaný produkt podľa normy EN 1504-2 pre ochranu betónových          povrchov (ETA, CE)


Aplikácia a použitie

- Valček, štetec, hladidlo
- Hydroizolácia a ochrana vonkajších šikmých alebo vertikálnych povrchov,         detailné práce, lokálna údržba
- Strechy, terasy, balkóny - (bez stojatej vody)
- Sokle, prahy, steny, múry, ploty, atiky, podpery a podstavce, fasády, komíny

3

JEDNOZLOŽKOVÉ POLYURETÁNOVÉ PASTY APLIKOVANÉ ZA STUDENA


IMPERMAX TIXO

Tekutá hydroizolačná zmes na báze jednozložkového aromatického polyuretánu – pasty s vysokou viskozitou. Vytvrdzuje ako absolútne priľnutá vrstva k podkladu a vytvára súvislú, homogénnu, elastickú a zároveň pevnú hrubú membránu bez spojov, čo zaručuje celkovú vodotesnosť a odoláva tak poveternostným vplyvom, stavebným pohybom, nepraská (trvalá elasticita aj pri extrémnych podmienkach (-45°C/+90°C). Vysoko tixotropný produkt, ktorý pri aplikácii nesteká.


Prednosti materiálu

- Pevná a vysoko elastická (421 %) bezšvová membrána
- Vynikajúca priľnavosť na väčšinu povrchov
-Vysoko tixotropný – pasta – pri aplikácii nesteká
-Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Zvyčajne nevyžaduje vystuženie ani vrchný náter
- Antikarbonizačné vlastnosti
-Neemulgovateľný s vodou – vhodný aj pri trvalom kontakte
- Pigmentovaný produkt
- Certifikovaný produkt pre 10 až 25 rokov (ETA, CE)


Aplikácia a použitie

- Valček, štetec, špachtľa
- Hydroizolácia a ochrana vonkajších vodorovných. šikmých alebo vertikálnych     povrchov, ťažko dostupných miest
- Detailné hydroizolačné práce, lokálna údržba
-Náhrada tradičných bitúmenových vrstiev a materiálov pri hydroizolácii         soklov, prahov, spojov, klampiarskych prvkov, strešných lemov, strešných          okien, svetlíkov, prestupov, podper, podstavcov, strešných konzol 
- Strechy, terasy, balkóny, steny, múry, ploty, atiky, komíny, vetracie komínky
- Kúpeľne (sprchové kúty), kuchyne, podlahy s ľahkou pochôdznosťou
- Schodiská, tribúny štadiónov, vodné kanály, odtoky, vpuste, žľaby, nádrže


IMPERMAX B 1K

Tekutá hydroizolačná zmes na báze jednozložkového polyuretánu a bitúmenu. Produkt vytvrdzuje vo forme súvislej, pevnej, elastickej membrány ako úplne priľnutá vrstva k podkladu, čo zaručuje absolútnu vodotesnosť systému. Tixotropný materiál, ktorý pri aplikácii nesteká. 


Prednosti materiálu

- Pevná a vysoko elastická (viac ako 400 %) bezšvová membrána
- Vynikajúca priľnavosť na väčšinu povrchov (najmä betón, asfalt, bitúmen)
- Tixotropný materiál – pri aplikácii nesteká
-Bitúmenová zložka - vynikajúca kompatibilita s bitúmenovým povrchom
- Odolný proti poveternostným vplyvom, tlakovej vode
-Odolnosť proti chemickým atakom, vrátane plynného radónu
- Odolný proti UV žiareniu, ale neodporúča sa nechať ako nechránenú vrstvu
- Pigmentovaný produkt v čiernej farbe - bitúmen
- Zvyčajne nevyžaduje vystuženie, s výnimkou kritických miest
-Rýchle schnutie a vytvrdzovanie materiálu


Aplikácia a použitie

- Valček, štetec, striekanie
- Hydroizolácia a ochrana vonkajších vodorovných. šikmých alebo vertikálnych    povrchov, ťažko dostupných miest
- Detailné hydroizolačné práce, lokálna údržba
-Náhrada tradičných bitúmenových vrstiev a materiálov pri hydroizolácii         soklov, prahov, spojov, klampiarskych prvkov, strešných lemov, strešných         okien, svetlíkov, prestupov, podper, podstavcov, strešných konzol
- Strechy, terasy, balkóny, steny, múry, ploty, atiky, komíny, vetracie komínky
- Kúpeľne (sprchové kúty), kuchyne, podlahy s ľahkou pochôdznosťou
- Schodiská, tribúny štadiónov, vodné kanály, odtoky, vpuste, žľaby, nádrže  
-Základy budov, podzemné stavby, pivnice, suterény
- Súčasť hydroizolačných bitúmenových membrán
- Pri pokládke / obklade povrchov z asfaltu, EPDM, PVC a pod.     

4

DVOJZLOŽKOVÉ POLYURETÁNY APLIKOVANÉ ZA STUDENA


Impermax Aqua 2K

Tekutá hydroizolačná zmes na báze dvojzložkového, aromatického, polyuretánového náteru bez obsahu rozpúšťadiel, Po vytvrdnutí vytvára vysoko odolnú, hrubú, súvislú hydroizolačnú membránu, úplne stabilnú pri kontakte s vodou, aj v podmienkach trvalého ponoru. Samonivelačný produkt.


Prednosti materiálu

- Pevná a elastická (> 130 %) bezšvová membrána
- Vynikajúca priľnavosť na väčšinu povrchov
- Výborná chemická odolnosť a mechanické vlastnosti
-Bezrozpúšťadlová technológia – vhodná aj do interiéru
- Jednoduchá a nákladovo efektívna aplikácia – stačí aj jedna vrstva
-Schválený pre kontakt s pitnou vodou určenej pre ľudskú konzumáciu v        súlade so smernicou ES 98/83/CE
- Certifikovaný podľa normy 1504-2: 0370-CPR-2247 (ETA, CE)
-Stabilná v trvalom kontakte s vodou, v trvalom ponore


Aplikácia a použitie

- Hladidlo, stierka, valček, štetec
- Hydroizolácia plôch so zložitou geometriou, vnútorných alebo vonkajších         povrchov (šikmé a vertikálne plochy v kombinácii s geotextíliou alebo            tixotropným aditívom)
- Jazierka, rybníky, rybie farmy, fontány, vodné nádrže, bazény, cisterny,
  vodovodné potrubia, vodojemy, kanály, rigoly, odtoky        
- Po vytvrdnutí pochôdznosť a mierna premávka možná aj bez použitia            špeciálnej povrchovej úpravy  


IMPERMAX 2K M

Tekutá hydroizolačná zmes, aplikovaná technikou WET-ON-WET – nanášanie mokrej vrstvy na mokrú. Materiál je na báze dvojzložkového polyuretánového náteru bez obsahu rozpúšťadiel, vďaka čomu sa prednostne používa v uzavretých priestoroch, najmä v podmienkach s vyššou vlhkosťou a teplotou nad 25°C alebo na verejných priestranstvách. Samonivelačný produkt.


Prednosti materiálu

- Vodotesná bezšvová membrána dosiahnutá v jednej vrstve
- Rýchla, jednoduchá a nákladovo efektívna aplikácia
- Vysoká mechanická odolnosť a ochrana
-Finálna povrchová úprava vodnobázovým vrchným náterom, dekoratívnym       pieskom, čipsami alebo protišmykovým aditívom
- Certifikovaný produkt podľa normy EN 1504-2 pre ochranu betónových          povrchov (ETA, CE)


Aplikácia a použitie

- Hladidlo, stierka, valček, štetec
- Strechy, terasy, kúpeľne, sprchové kúty, kuchyne, šatne, podlahy, schody,         servisné / technické miestnosti, pochôdzne plochy, atď. 

5

DVOJZLOŽKOVÁ POLYUREA APLIKOVANÁ ZA STUDENA


IMPERMAX COLD POLYUREA

Tekutá hydroizolačná zmes, aplikovaná technikou WET-ON-WET – nanášanie mokrej vrstvy na mokrú. Materiál je na báze dvojzložkovej, aromatickej, 100% čistej polyurei, ktorá po rýchlom vytvrdnutí vytvára hrubú, vysoko odolnú, súvislú hydroizolačnú membránu, schopnú premostenia trhlín v podklade. Samonivelačný produkt


Prednosti materiálu

- Vysoko pevná a vysoko elastická (600 %) bezšvová membrána
- Vynikajúca priľnavosť na rôzne povrchy
- Rýchlo vytvrdzujúci materiál
-Aplikovateľná v jednej hrubej vrstve
- Jednoduchá, rýchla a nákladovo efektívna aplikácia
-Schopnosť premostenia trhlín v podklade
- Certifikovaná podľa normy ETAG 005 pre 25 rokov (ETA, CE)


Aplikácia a použitie

- Hladidlo, stierka, valček
- Hydroizolácia plôch so zložitou geometriou, vnútorných alebo vonkajších         povrchov (šikmé a vertikálne plochy v kombinácii s geotextíliou alebo           tixotropným aditívom)
- Betónové konštrukcie, bezpečnostné obaly a nádrže, základy budov        
- Strechy, terasy, podlahy, schody, technické/servisné miestnosti, pochôdzne      plochy, vodné nádrže, ťažko dostupné miesta  
- Lokálne opravy hydroizolačných membrán na báze polyurei aplikovaných       horúcim striekaním
- Po vytvrdnutí je ľahká premávka možná aj bez potreby vrchného ochranného     náteru             


IMPERMAX COLD POLYUREA SF

Tekutá hydroizolačná zmes, aplikovaná technikou WET-ON-WET. Materiál, na báze dvojzložkovej, aromatickej, 100% čistej polyurei, vytvára po rýchlom vytvrdnutí hrubú, súvislú hydroizolačnú membránu, schopnú premostenia trhlín v podklade. Vďaka bezrozpúšťadlovej povahe sa prednostne používa v uzavretých priestoroch, najmä v podmienkach s vyššou vlhkosťou alebo s nižšou teplotou, alebo na verejných priestranstvách. Samonivelačný produkt.


Prednosti materiálu

- Pevná a vysoko elastická (230 %) bezšvová membrána
- Výborná priľnavosť na rôzne povrchy
- Vodotesná membrána schopná absorbovať pohyby podkladu
- Rýchlovytvrdzujúci materiál, aplikovateľný v jednej hrubej vrstve
-Nehorľavý produkt – bezpečný pri manipulácii a skladovaní
- Schopnosť premostenia trhlín v podklade


Aplikácia a použitie

- Hladidlo, valček
- Hydroizolácia vnútorných (vlhké miestnosti) alebo vonkajších (strechy a pod.)      plôch
- Všade, kde sa vyžaduje rýchlovytvrdzujúci bezrozpúšťadlový hydroizolačný       systém (vhodný v podmienkach s nižšou teplotou)
- Strechy, terasy, chodby, kúpeľne, sprchy, kuchyne, schody, tribúny, technické      miestnosti, amfiteátre, pódiá, pochôdzne plochy

6

DVOJZLOŽKOVÉ POLYURETÁNY APLIKOVANÉ HORÚCIM STRIEKANÍM


IMPERMAX 2K

Dvojzložkový, aromatický, polyuretánový hydroizolačný systém bez obsahu rozpúšťadiel, miernej reaktívnej povahy, ktorý po veľmi rýchlej polymerizácii vytvára súvislú, homogénnu, elastickú, zároveň pevnú hydroizolačnú membránu bez spojov, schopnú premostiť trhliny v podklade.


Prednosti materiálu

-Veľmi pevná, elastická (260 %) bezšvová membrána
- Čistý elastomér – neobsahuje plnivá
- Nevyžaduje vystuženie, s výnimkou kritických miest
-Rýchlovytvrdzujúci, pigmentovateľný materiál
-Rýchla aplikácia v jednej súvislej hrubej vrstve
- Schopnosť premostenia trhlín, odolný stavebným pohybom
- Certifikovaný produkt pre 25 rokov (ETA 10/0296, CE)
-Produkt schválený pre kontakt s pitnou vodou
  (Migračný test 928/09/470d7395; 2010)


Aplikácia a použitie

- Aplikovateľný len 2-komponentným striekacím zariadením s ohrevom zložiek
- Hydroizolácia betónových konštrukcií, objektov, povrchov
- Strechy (aj Zelené strechy), terasy, bazény
-Jazierka, vodné nádrže, rybníky, rigoly, kanály, tunely, odtoky
-Vodné nádrže, vodovody, vodojemy, cisterny na pitnú vodu
- Tribúny a schody štadiónov, sedadlá, technické miestnosti, ploty, múry
- Parkovacie plochy, garáže, plošiny, pódiá, paluby, základy budov


IMPERMAX 2K FLEX VR

Dvojzložkový, aromatický, polyuretánový hydroizolačný systém bez obsahu rozpúšťadiel. Rýchlo vytvrdzovací materiál vytvára hydroizolačnú membránu s extrémnou elasticitou a schopnosťou preklenúť trhliny v podklade.


Prednosti materiálu

-Extrémne pevná a elastická (500 %) bezšvová membrána
- Nevyžaduje vystuženie, s výnimkou kritických miest
-Veľmi rýchlovytvrdzujúci, pigmentovateľný materiál
-Rýchla aplikácia v jednej súvislej hrubej vrstve
- Schopnosť premostenia trhlín, odolný stavebným pohybom, otrasom, únave      konštrukčných materiálov
- Aplikácia v jednej súvislej hrubej vrstve


Aplikácia a použitie

- Aplikovateľný len 2-komponentným striekacím zariadením s ohrevom zložiek a     voľne nastaviteľným zmiešavacím pomerom (VR)
- Hydroizolácia betónových konštrukcií, objektov, povrchov
- Strechy, terasy, podlahy, pochôdzne plochy, parkoviská s nižším zaťažením
-Vodné nádrže, opravy priehrad, jazierka, kanály, tunely, rigoly
- Skládky, záchytné nádrže, bezpečnostné obaly (v kombinácii s geotextíliou)

7

DVOJZLOŽKOVÁ POLYUREA APLIKOVANÁ HORÚCIM STRIEKANÍM


IMPERMAX POLYUREA H

Ekonomicky efektívny, hybridný systém na báze dvojzložkovej, aromatickej polyurei, bez obsahu rozpúšťadiel. Pomalšie reaktívny a viac samonivelačný produkt ako čistá polyurea, pričom rýchlo vytvrdzuje a vytvára bezšvovú, súvislú, homogénnu, pevnú a zároveň elastickú hydroizolačnú membránu schopnú premostiť trhliny a praskliny.


Prednosti materiálu

-Bezrozpúšťadlová technológia
- Vysoká pevnosť a elasticita (čistý elastomér – neobsahuje plnivá)
-Hybridná – modifikovaná polyurea s pomalšou reaktivitou
-V kombinácii s geotextíliou vytvára vysokovýkonný geokompozit
-Rýchlovytvrdzujúci, pigmentovateľný materiál
- Schopný preklenúť trhliny a odoláva stavebným pohybom
- Vysoko odolná membrána dosiahnutá v jednej vrstve
- Rýchla aplikácia a vysoká produktivita práce
-Certifikovaný produkt pre 10 rokov (ETA 11/062, CE)


Aplikácia a použitie

- Aplikovateľný len 2-komponentným striekacím zariadením s ohrevom zložiek
- Hydroizolácia betónových povrchov, stavieb, podláh
- Strechy, bezpečnostné obaly, nádrže, podesty, plošiny, paluby, sokle
- Vodné priehrady, jazierka, rybníky, kanály, tunely, rigoly, skládky


IMPERMAX POLYUREA H FLEX

Vysoko flexibilný hybridný systém na báze dvojzložkovej, aromatickej polyurei, bez obsahu rozpúšťadiel. Obsahuje viac ako 50 % čistej polyurei. Certifikovaný podľa ETAG033 (ETA 16/0149, CE) pre ochranu betónových povrchov - patentovaný systém ochrany povrchu mostoviek a vozoviek.


Prednosti materiálu

-Extrémne elastická (400 %) a pevná (14 MPa) bezšvová membrána
- V kombinácii s geotextíliou vytvára vysokovýkonný geokompozit
-Veľmi rýchlo vytvrdzujúci, pigmentovateľný materiál
-Schopný preklenúť trhliny, odoláva stavebným pohybom, otrasom, únave        konštrukčných materiálov
-Schopný odolať liatemu horúcemu asfaltu pri teplote až 220°C alebo         bitúmenovej zmesi pri teplote až 160°C


Aplikácia a použitie

- Aplikovateľný len 2-komponentným striekacím zariadením s ohrevom zložiek
- Hydroizolácia a ochrana betónových plôch, konštrukcií a stavieb
- Strechy, plošiny, pódiá, paluby, mostovky, mosty, vozovky
- Základy budov, spevnené, pochôdzne a pojazdné plochy, parkoviská
- Vodné nádrže, opravy priehrad, jazierka, rybníky
- Kanály, tunely, rigoly, skládky, bezpečnostné obaly
- Ochrana striekaných izolácií - peny


IMPERMAX POLYUREA H FLEX ALUM

Hybridný systém na báze dvojzložkovej, aromatickej polyurei, podobný ako Impermax Polyurea H Flex. Obsahuje špeciálne hliníkové pigmenty, ktoré dodávajú hydroizolačnej membráne vyššiu UV stabilitu a farebnú stálosť.


Prednosti materiálu

-Vysoká schopnosť odrazivosti slnečného žiarenia
-Hliníkový vzhľad
-Nevyžaduje vrchný ochranný náter
-Veľmi rýchlo vytvrdzujúci materiál
-Znížená náchylnosť na šírenie ohňa – trieda B2


Aplikácia a použitie

- Aplikovateľný len 2-komponentným striekacím zariadením s ohrevom zložiek
- Hydroizolácia betónových povrchov, stavieb
- Strechy (najmä metalické – vystavené zmršťovacím pohybom, otrasom)
- Terasy, fasády, ploty


IMPERMAX POLYUREA H SUPREME

Špeciálny hybridný systém na báze dvojzložkovej, aromatickej bezrozpúšťadlovej polyurei s extrémnou elasticitou, určený pre aplikácie na podklady vystavené veľmi vysokým / nízkym teplotám alebo rozpínaniu či stavebným pohybom a otrasom. Po pôsobení ťahových síl sa úplne zotavuje a správa sa ako čistý elastomér. Ako ochranné vrchné nátery sú vhodné len flexibilné a elastické materiály ako napr. Impertrans.


Prednosti materiálu

-Nízka a rovnomerná viskozita zložiek systému – ľahká aplikácia
-Extrémna elasticita (603 %)
-Čistý elastomér (neobsahuje plnivá)
-Súvislá, bezšvová membrána schopná premostiť trhliny
-Odoláva stavebným pohybom, rozpínaniu (aj čerstvý betón), výkyvom teplôt,    otrasom, únave konštrukčných materiálov
-
Rýchla aplikácia a vysoká produktivita práce
-Veľmi rýchlo vytvrdzujúci
, pigmentovateľný materiál
-
Vysokovýkonná membrána dosiahnutá v jednej hrubej vrstve


Nadpis

- Aplikovateľný len 2-komponentným striekacím zariadením s ohrevom zložiek
- Hydroizolácia betónových povrchov, stavieb
- Podlahy (na báze flexibilných bezšvových podlahových systémov s polyureou)
- Strechy, pódiá, plošiny, paluby, podstavce, konzoly, podpery, sokle 
- Sekundárne bezpečnostné obaly, kontajnery, nádrže, skládky
- Jazierka, rybníky, opravy priehrad, kanály, rigoly, tunely, odtoky
- Základy budov a podzemné stavby


POLYUREA RAYSTON

Vysokovýkonný hydroizolačný systém na báze dvojzložkovej, aromatickej 100 % čistej polyurei bez obsahu rozpúšťadiel. Rýchlovytvrdzujúci materiál vytvára bezšvovú, súvislú, homogénnu, veľmi pevnú a zároveň veľmi elastickú hydroizolačnú membránu s vysokou odolnosťou. Môže sa kombinovať s geotextíliou za vzniku geokompozitu – Floating System.


Prednosti materiálu

-Veľmi vysoká pevnosť (16,2 MPa) a elasticita (324 %)
-Vysoká chemická odolnosť a veľmi dobré mechanické vlastnosti
-Schopný premostiť trhliny, odoláva stavebným pohybom
-Extra rýchlo vytvrdzujúci, pigmentovateľný materiál
- Vysokovýkonná membrána dosiahnutá v jednej hrubej vrstve
-
Certifikovaný pre 25 rokov podľa ETAG005 (ETA 16/0148, CE)
-Certifikovaný podľa normy EN 1504-2 pre ochranu betónových povrchov
-Spĺňa zdravotné kritériá pre kontakt s pitnou vodou    

   (Migračný test 928/09/470d7395; 2010)


Aplikácia a použitie

- Aplikovateľný len 2-komponentným striekacím zariadením s ohrevom zložiek
- Strechy, terasy
- Bazény, kúpaliská, tobogány, šmykľavky, jazierka, rybníky, priehrady
- Rigoly, odtoky, kanály, tunely
- Vodné nádrže, vodojemy, vodovody, potrubia, cisterny, rezervoáre
- Plošiny, paluby, základy budov a podzemné stavby (suterény, pivnice ... )
- Tribúny a schodiská, múry, protihlukové steny, parkoviská, garáže, podlahy 
- Skládky, priemyselné nádrže, jímky, ČOV, sekundárne bezpečnostné obaly
- Servisné a technické miestnosti


POLYUREA RAYSTON FAST

Hydroizolačný ochranný systém na báze dvojzložkovej, aromatickej 100 % čistej polyurei bez obsahu rozpúšťadiel. Materiál vytvára za extrémne rýchleho vytvrdzovania hydroizolačnú membránu s vynikajúcou odolnosťou proti agresívnym chemickým látkam. Môže sa kombinovať s geotextíliou za vzniku geokompozitu – Floating System. Rýchle vytvrdzovanie umožňuje vytvoriť drsnú finálnu povrchovú úpravu membrány jej dodatočným postrekom, určenú pre veľmi abrazívne povrchy / protišmyková úprava.


Prednosti materiálu

-Veľmi vysoká pevnosť (16,2 MPa) a elasticita (225 %)
-Vysoká chemická odolnosť a veľmi dobré mechanické vlastnosti
-Schopnosť premostiť trhliny, odolnosť proti stavebným pohybom,           otrasom, únave konštrukčných materiálov
-Ultra rýchlo vytvrdzujúci, pigmentovateľný materiál
-
Vysokovýkonná membrána dosiahnutá hrubej vrstve
-
Veľmi rýchla aplikácia a vysoká produktivita práce 


Aplikácia a použitie

- Aplikovateľný len 2-komponentným striekacím zariadením s ohrevom zložiek
- Priemyselné nádrže, jímky, skládky, ČOV, bezpečnostné obaly, kontajnery
- Podlahy, tribúny a schodiská, plošiny, paluby, parkoviská
- Rigoly, odtoky, kanály, tunely
- Strechy, terasy
- Bazény, jazierka, rybníky, vodohospodárske objekty, priehrady, rezervoáre


RAYSTON SPRAY D50

Vysokoodolný systém na báze dvojzložkovej, aromatickej, bezrozpúšťadlovej, 100 % čistej polyurei, vyvinutý ako hydroizolačná a ochranná bariéra základov budov. Materiál vytvára za extrémne rýchleho vytvrdzovania súvislú, bezšvovú, homogénnu, veľmi pevnú, tvrdú a zároveň veľmi elastickú hydroizolačnú membránu s vynikajúcou odolnosťou proti agresívnym chemickým látkam a plynnému radónu (veľmi nízky difúzny koeficient).


Prednosti materiálu

-Veľmi vysoká pevnosť (17,2 MPa) a vysoká elasticita (270 %)
-Veľmi tvrdá a zároveň elastická ochranná bariéra
-Extrémne rýchlo vytvrdzujúci, pigmentovateľný materiál
-Vynikajúca odolnosť proti prepichnutiu, pretlačeniu a tlaku
-
Nevyžaduje vystuženie, s výnimkou kritických miest
- Vysoko chemicky odolný, aj proti plynnému radónu, H2S 

- Schopnosť premostiť trhliny, odolnosť proti stavebným pohybom
-Rýchla aplikácia v jednej súvislej hrubej vrstve
-Rýchle uvedenie do prevádzky a vysoká produktivita práce


Aplikácia a použitie

- Aplikovateľný len 2-komponentným striekacím zariadením s ohrevom zložiek
- Hydroizolácia a ochrana betónových základov budov, podzemných stavieb,      protiradónová bariéra
- Nádrže s obsahom agresívnych chemikálií (primárne bezpečnostné nádrže),      priemyselné nádrže, jímky, skládky, ČOV
- Sekundárne retenčné nádrže (odolnosť proti bodovému úniku chemikálií)
- Kanály, odtoky, žľaby, rigoly, priemyselné špeciálne podlahy
- Priemyselné zariadenia, korby a konštrukcie vozidiel (nákladné, vojenské ...)


POLYUREA RAYSTON X5

Viacúčelový hydroizolačný ochranný systém na báze dvojzložkovej, aromatickej expanzívnej polyurei bez obsahu rozpúšťadiel. Za vzniku peny zvyšuje svoj objem 3-5 násobne a pomáha tak konsolidovať rôzne podklady. Výsledkom je hrubá (5-10 mm), súvislá, elastická a flexibilná hydroizolačná membrána bez spojov, vhodná pre povrchy, ktoré nie sú vystavené silnému zaťaženiu alebo pochôdznosti, ale v kombinácii s vhodným ochranným vrchným náterom dosahuje nízky stupeň pretlačenia (P).


Prednosti materiálu

-Expanzívna pena – vyplnenie dutín, prasklín, konsolidácia, nerovnomerných,      nepravidelných či opotrebovaných povrchov
-Schopnosť premostiť trhliny, odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom,    únave konštrukčných materiálov
-Extrémne rýchlo vytvrdzujúci, pigmentovateľný materiál
-Rýchla aplikácia v jednej súvislej hrubej vrstve
-
Schopnosť absorbovať / tlmiť nárazy – v podlahovom systéme


Aplikácia a použitie

- Aplikovateľný len 2-komponentným striekacím zariadením s ohrevom zložiek
- Ideálny Primer a/alebo ako podkladová vrstva pre aplikáciu hlavnej             hydroizolačnej membrány na báze polyurei (v súlade s ETAG005)
- Hydroizolácia a ochrana zapuzdrením bez potreby odstránenia pôvodnej vrstvy    / krytiny – zvrásnené, popraskané, poškodené, suché povrchy, ako napr.        bitúmen, plech, plsť, vláknitý cement, azbest, erodovaný betón (strechy, terasy,    plošiny, základy budov, atď.)
- Hlavná samostatná nízkonákladová hydroizolačno – konsolidačná membrána s    vrchným náterom