PRODUKTY PRE APLIKÁCIU ZA STUDENA

HYDROIZOLAČNÉ MEMBRÁNY

Aplikácia za studena

Hydroizolačné systémy sa nanášajú v tekutom stave na vopred riadne očistený a vhodne pripravený podklad, ošetrený vhodným základným náterom.

Jednozložkové hydroizolačné systémy sa aplikujú za studena zvyčajne v dvoch vrstvách (s technologickou prestávkou, t.j. po prvotnom čiastočnom vytvrdnutí prvej vrstvy sa nanáša druhá vrstva), o celkovej výslednej hrúbke membrány min. 1,6 mm, za použitia valčeka, štetca (detaily a kritické miesta), prípadne airless striekaním.

Dvojzložkové hydroizolačné systémy sa aplikujú za studena v dvoch alebo v jednej hrubej súvislej vrstve technikou WET-ON-WET (t.j. mokrá vrstva do mokrej), o celkovej výslednej hrúbke membrány min. 1,9 mm, za použitia hladidla, stierky alebo valčeka. Technika WET-ON-WET spočíva v nanesení prvej tzv. iniciačnej vrstvy hydroizolačného náteru a bez časového prestoja sa ihneď nanesie druhá finálna vrstva hydroizolačného náteru.

Tekuté hydroizolačné systémy sa aplikujú priamo na podklad, kde postupným vytvrdzovaním materiálu vzniká súvislá, jednoliata, homogénna, pevná a súčasne flexibilná elastomérna membrána bez spojov s rôznymi finálnymi vlastnosťami odvíjajúcimi sa od použitia konkrétneho hydroizolačného produktu.

Medzi vrstvy hydroizolačnej membrány (vtlačením do mokrej prvej vrstvy) možno inštalovať výstužnú vrstvu v podobe špeciálnej geotextílie alebo sklovláknitej rohože, čo umožňuje rovnomerné nanášanie náterového systému, jednotnú hrúbku membrány, zníženie plytvania hydroizolačným materiálom, zníženie stupňa stekania materiálov (aplikácia aj na vertikálne plochy), zvýšenie odolnosti proti pretlačeniu, prerazeniu, mechanickému namáhaniu (napr. pochôdznosť) a poskytuje výrazne lepšie protišmykové vlastnosti. Vzniknutý geokompozit tak vykazuje vyššiu pevnosť a odolnosť – predlžuje životnosť celého systému.

IMPERMAX

Jednozložkový polyuretánový hydroizolačný materiál s nízkym obsahom minerálnych plnív a rozpúšťadiel. Pripravený ihneď k použitiu. Samonivelačné vlastnosti.

IMPERMAX ST

Jednozložkový polyuretánový hydroizolačný materiál s nízkym stupňom stekania - semitixotropný. Pripravený ihneď k použitiu. Vhodný na nepravidelné či šikmé plochy.

IMPERMAX QC

Jednozložkový polyuretánový hydroizolačný materiál, semitixotropný. Pripravený ihneď k použitiu. Rýchle vytvrdzovanie. Vhodný pre aplikácie v chladnom počasí. 

 

IMPERMAX A

Jednozložkový alifatický polyuretánový materiál vhodný ako druhá vrstva v hydroizolačnom systéme, ktorý už nevyžaduje vrchný ochranný náter. Semitixotropný. Pripravený ihneď k použitiu. Odrazivé vlastnosti - COOL ROOF efekt. 

IMPERMAX AQUA

Jednozložkový vodnobázový polyuretánový hydroizolačný náter. Tixotropný. Pripravený ihneď k použitiu. Priepustný pre vodné pary. Nevyžaduje základná ani vrchný náter. Vhodný na šikmé a vertikálne plochy. Antikarbonizačné vlastnosti. 

ACRIMPER

Jednozložkový vodnobázový akrylový hydroizolačný náter. Tixotropný. Pripravený ihneď k použitiu. Priepustný pre vodné pary. Nevyžaduje základný ani vrchný náter. Vhodný na šikmé a vertikálne plochy. Antikarbonizačné vlastnosti. 

 

IMPERMAX SF

Jednozložkový polyuretánový hydroizolačný materiál bez obsahu rozpúšťadiel. Pripravený ihneď k použitiu. Semitixotropný. Rýchlo vytvrdzujúci. Vhodný do interiéru. 

IMPERMAX B 1K

Jednozložkový polyuretán-bitúmenový hydroizolačný náter. Pripravený ihneď k použitiu. Vysoko tixotropný. Vlastnosti podobné asfaltovým/bitúmenovým materiálom, ale s vyšším výkonom. Nevyžaduje základný náter ani vystuženie. Protiradónová ochrana. 

IMPERMAX GC

Jednozložkový polyuretán-bitúmenový hydroizolačný náter. Pripravený ihneď k použitiu. Vysoko tixotropný. Rýchlo vytvrdzujúci. Vhodný aj na mokré povrchy. Nevyžaduje základný náter ani vystuženie. Protiradónová ochrana. 

 

IMPERMAX AQUA 2K

Dvojzložkový polyuretánový hydroizolačný materiál bez obsahu rozpúšťadiel. Úplná stabilita v trvalom kontakte a ponore vo vode. Chemická odolnosť. Certifikácia pre styk s pitnou vodou. Samonivelačný.

IMPERMAX 2K M

Dvojzložkový polyuretánový hydroizolačný materiál bez obsahu rozpúšťadiel. Vhodný v podmienkach vyššej vlhkosti a teploty nad 25°C. Vysoká mechanická odolnosť. Pochôdzny aj bez povrchovej úpravy. Samonivelačný. 

IMPERMAX COLD POLYUREA

Dvojzložkový hydroizolačný materiál na báze čistej polyurei. Rýchlo vytvrdzujúci. Vysokovýkonný (pevnosť a flexibilita). Vysoká schopnosť premostenia trhlín. Pochôdzny aj bez povrchovej úpravy. Samonivelačný. 

 

IMPERMAX COLD POLYUREA SF

Dvojzložkový hydroizolačný materiál na báze čistej polyurei bez obsahu rozpúšťadiel. Vhodný do interiéru. Rýchlo vytvrdzujúci. Samonivelačný. 

IMPERMAX COLD POLYUREA SUPREME

Dvojzložkový hydroizolačný materiál na báze čistej polyurei bez obsahu rozpúšťadiel. Rýchlo vytvrdzujúci. Vhodný pre pružné a/alebo mechanicky namáhané podklady v exteriéri či interiéri. Vysokovýkonný (pevnosť a flexibilita). Podobný polyurei striekanej za horúca.

IMPERMAX EP

Dvojzložkový epoxidový hydroizolačný materiál bez obsahu rozpúšťadiel, so 100% sušinou. Vysoko chemicky odolný. Aplikovateľný aj priamo na vlhké či mokré povrchy. Vhodný aj do zeme, na povrchy bez výrazných stavebných pohybov. Vysoko tixotropný. 

VRCHNÉ OCHRANNÉ NÁTERY

pre hydroizolačné membrány

Systémové riešenia IMPERMAX a RAYSTON ponúka možnosť ponechať membrány bez povrchovej úpravy ako „hotový, finálny produkt“ (v súlade s normami podľa ETA a EN 1504-2), ktorý spĺňa všetky hydroizolačné vlastnosti. V rámci uceleného systému sa však odporúča kombinácia hydroizolačnej membrány s vrchným ochranným náterom (pigmentovaný alebo transparentný).

Vrchné ochranné nátery na báze alifatických polyuretánových materiálov reagujú so vzdušnou vlhkosťou a vytvárajú tvrdú a zároveň flexibilnú ochrannú vrstvu s vynikajúcou odolnosťou proti vode a poveternostným vplyvom. Vyznačujú sa vynikajúcimi mechanickými a hydroizolačnými vlastnosťami a odolnosťou proti opotrebeniu, poškriabaniu, oteru, poskytujú výbornú ochranu pred chemickými látkami (dezinfekčné prostriedky, rozliatie kvapalín, rozpustné soli, plyny, a pod.), extrémnu ochranu pred účinkami UV žiarenia a protišmykové vlastnosti. Ich prednosťou je tiež rýchle vytvrdzovanie a rýchly spôsob aplikácie valčekom, štetcom alebo airless striekaním. V prípade použitia vysoko reakčnej živice (polyaspartický náter) sa dosiahne extrémne rýchle vytvrdzovanie (vytvrdzuje aj pri veľmi nízkych teplotách) a zvýšená mechanická, chemická a protikorózna ochrana systému (antikarbonizačné vlastnosti).

Vrchné nátery sú na báze alifatických uhľovodíkov a vďaka UV ochrane nestrácajú farebnosť ani svoj lesk a ponúkajú tak dlhotrvajúci estetický efekt ako aj spoľahlivú ochranu ostatných vrstiev náterového systému, čím sa výrazne predlžuje funkčnosť a životnosť hydroizolačného systému.

Ich atraktivita spočíva vo variabilnom farebnom prevedení v škále RAL. Vyznačujú sa výborným krytím pri aplikácii.

IMPERTRANS

Jednozložkový alifatický polyuretánový vrchný ochranný náter. Vysoko flexibilný náter vhodný najmä na pružné povrchy, nepochôdzne alebo s obmedzenou pochôdznosťou. Vysoko stabilný v trvalom kontakte s vodou. Certifikovaný pre styk s pitnou vodou. Číry alebo pigmentovateľný.

COLODUR

Jednozložkový alifatický polyuretánový vrchný ochranný náter. Vysoko odolný, tvrdý a súčasne flexibilný náter, vhodný aj na pochôdzne a inak zaťažené povrchy. V bielom odtieni schopnosť odrážať svit - neprehrievanie povrchov - COOL ROOF efekt. Číry alebo pigmentovaný. 

IMPERTRANS ECO

Dvojzložkový vodnobázový polyuretánový vrchný ochranný náter, bez obsahu rozpúšťadiel. Rýchloschnúci a rýchlo vytvrdzovací. Vodeodolný, ale paropriepustný. Vhodný aj do interiéru a ideálny aj ako hygienický ochranný náter. Pigmentovaný. 

 

PAINTCHLORE

Jednozložkový alifatický polyuretánový vrchný ochranný náter. Veľmi tvrdý a súčasne flexibilný. Rýchloschnúci a rýchlo vytvrdzujúci. Vysoko chemicky odolný, rezistentný v trvalom ponore v slanej či chlórovanej vode (bazénovej). Číry alebo pigmentovateľný pigmentovou pastou. 

PAINTCHLORE 2K

Dvojzložkový alifatický polyuretánový vrchný ochranný náter. Vysokovýkonný, stabilný náter s vysokou rezistenciou v trvalom kontatke či ponore v slanej i chlórovanej vode (bazénovej), aj pri zvýšenej teplote. Rýchloschnúci a rýchlo vytvrdzujúci. Pigmentovaný. 

IMPERTOP FAST 2K

Dvojzložkový alifatický vrchný ochranný náter na báze polyaspartickej živice. Vysokovýkonný a vysoko odolný proti chemickým vplyvom a mechanickému namáhaniu. Vysoká tvrdosť a súčasne flexibilita. Rýchle schnutie a vytvrdzovanie. Antikarbonizačné a protikorózne vlastnosti. Číry alebo pigmentovaný. 

 

IMPERTOP FAST FLEX

Dvojzložkový alifatický vrchný ochranný náter na báze polyaspartickej živice. Vysoký obsah sušiny a veľmi nízky obsah rozpúšťadiel. Vyššia tvrdosť a dobrá pružnosť. Veľmi rýchle schnutie a vytvrdzovanie, aj pri chladnejšom počasí. Vysoká stabilita a odolnosť. Antikarbonizačné a protikorózne vlastnosti. Číry alebo pigmentovaný.

IMPERTOP FAST FLEX S

Dvojzložkový alifatický vrchný ochranný náter na báze polyaspartickej živice. Vlastnosťami podobný Impertop Fast Flex, ale vhodný najmä v letnom počasí (vyššie teploty). Číry alebo pigmentovaný.

IMPERTOP SPRAY

Dvojzložkový alifatický vrchný ochranný náter na báze hybridnej živice (polyaspartický náter), bez obsahu  rozpúšťadiel. Vysokovýkonný a vysoko odolný proti chemickým a mechanickým vplyvom, vysoká tvrdosť. Veľmi rýchle schnutie a vytvrdzovanie. Aplikovateľný len horúcim striekaním. Protikorózna ochrana. Pigmentovaný. 

ZÁKLADNÉ A ADHÉZNE NÁTERY

pre studenú aplikáciu

Pred aplikáciou hydroizolačných (membrány) či podlahových systémov (liate podlahy) je nutné povrch dôkladne očistiť, odmastiť a ideálne ošetriť vhodným základným náterom (Primer), prípadne adhéznym náterom pre dokonalú priľnavosť systémov k povrchu, t.j. ich riadne naviazanie na podklad. V závislosti od stavu a kondície podkladu (vlhkosť, súdržnosť, poréznosť, drsnosť, tvrdosť, pružnosť a pod.), typu povrchu (betón, kov, drevo, bitúmen, PVC, atď.) a aplikačných podmienok (poveternostné vplyvy, spotreba materiálu, počet vrstiev, spôsob aplikácie a pod.) sa zvolí vhodný základný či adhézny náter. 
Základné nátery, resp. sealery možno použiť aj na konečnú povrchovú úpravu hydroizolačných a podlahových systémov ako ochrannú vrstvu (napr. parkoviská, mostovky, vozovky, príjazdy, rampy, sklady, kamenný koberec, základová doska, terasy, pódiá, paluby, nábrežia, a pod.).

POROSITY SEALER

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový základný náter - sealer určený na utesnenie, ošetrenie a konsolidáciu suchých tvrdých poréznych povrchov (napr. betón, cement, murivo, poter, kameň a pod.).

POROSITY SEALER FLEX

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový základný náter - sealer určený na utesnenie a konsolidáciu suchých flexibilných povrchov (bitúmen, asfalt, EPDM, PVC, tvrdá PUR pena a pod.) a drevených povrchov (dosky, preglejky, a pod.).

POROSITY SEALER FLEX 100

Jednozložkový bezrozpúšťadlový polyuretánový základný náter - sealer určený pre utesnenie a konsolidáciu suchých flexibilných alebo mäkkých povrchov (bitúmen, EPDM, SBR, PU pena, OSB, a pod.).

 

PU ZN PRIMER

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový základný náter - primer s obsahom MIO a Zn. Vlhkosťou vytvrdzujúci náter. Dlhodobá protikorózna ochrana a bariérové vlastnosti pre vopred pripravené (napr. otryskanie na Sa 2,5) oceľové alebo iné suché kovové povrchy. 

RAYSTON PU AL PRIMER 1K

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový základný náter - primer s obsahom MIO a Al. Vlhkosťou vytvrdzujúci náter. Dlhodobá protikorózna ochrana a bariérové vlastnosti pre oceľové alebo iné suché kovové povrchy. Aj na slabo pripravených povrchoch (napr. stará neodlúpená farba, zvyšky hrdze). 

RAYSTON RAYFORCE MASTIC

Dvojzložkový rozpúšťadlový epoxidový základný náter - mastic s vysokým obsahom sušiny a MIO častíc. Vysokovýkonný protikorózny náter pre suché oceľové a iné kovové povrchy, aj slabo pripravené. Vhodný v podmienkach korózie stupňa C3, C4, C5, I. 

 

PU PRIMER

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový adhézny náter - promotér. Podpora priľnavosti náterových systémov na suché, neporézne, hladké, tvrdé či pružné povrchy (napr. dlaždice, terrazzo, mramor, keramika, sklo, kov, PVC, elastoméry, a pod.). Tiež ako reaktivačný adhézny náter pre systémy na báze polyuretánov či polyurei (napr. po 48 hod. od ich aplikácie, renovácie).

SUPER PU PRIMER

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový adhézny náter - promotér. Podpora priľnavosti náterových systémov na suché, neporézne, hladké, tvrdé či pružné povrchy (napr. keramika, kovové a natreté kovové povrchy, na báze polyolefínov, PE, PP, ABS, PET/PBT zmesi, leštený betón, sklo, drevo ...). Tiež reaktivačný adhézny náter pre náterové systémy (napr. po 48 hod. od ich aplikácie, renovácie).

HUMIDITY PRIMER

Dvojzložkový vodnobázový epoxidový základný náter - primer. Rýchle schnutie odparovaním vody. Pre povrchy suché či mierne vlhké (obsah vlhkosti nad 4%), tvrdé, pevné, porézne (betón, cement, murivo, poter, .... ). 

 

HUMIDITY PRIMER LV

Dvojzložkový vodnobázový epoxidový základný náter - primer s nízkou viskozitou. Rýchle schnutie odparovaním vody. Pre povrchy suché či mierne vlhké (obsah vlhkosti nad 4%), tvrdé, pevné, porézne (betón, cement, murivo, poter ...). Ideálny aj ako bezprašná úprava podláh, ošetrenie stien, spojivo betónových vrstiev ...

PRIMER GC

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový základný náter - primer. Rýchle vytvrdzovanie. Určený pre suché či mokré (obsah vlhkosti nad 6%, avšak bez stojatej vody), pevné, porézne betónové a cementové povrchy (aj nedávno liaty betón, zelený betón, povrchy vystavené prostrediu s častou / nepretržitou vlhkosťou). Neposkytue bariéru proti vodným parám. 

PRIMER GC THIXO

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový základný náter - primer s nízkou viskozitou. Rýchle vytvrdzovanie. Určený pre suché či mokré (obsah vlhkosti nad 6%, avšak bez stojatej vody), pevné, porézne betónové a cementové povrchy (aj nedávno liaty betón, zelený betón, povrchy vystavené prostrediu s častou / nepretržitou vlhkosťou). Neposkytue bariéru proti vodným parám.

 

EPOXY PRIMER 100

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový základný náter - primer s nízkou viskozitou a vysokým obsahom sušiny. Vysokovýkonný univerzálny náter. Vhodný pre úplne suché, pevné, tvrdé, porézne betónové a cementové povrchy. 

EPOXY PRIMER PLUS

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový základný náter - primer s nízkou viskozitou a vysokým obsahom sušiny. Vysokovýkonný univerzálny náter. Vhodný pre úplne suché, pevné, tvrdé, porézne betónové a cementové povrchy. Rýchlejšie vytvrdzovanie ako Epoxy 100 Primer. 

EPOXY PRIMER PLUS 2

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový základný náter - primer so 100% obsahom sušiny, minerálnych plnív. Vhodný pre úplne suché, pevné, tvrdé, porézne betónové a cementové povrchy. Univerzálny náter, vhodný aj ako nivelačný materiál s presypom vhodného agregátu.

 

RAYSTON EPOXY 100 GEL

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový základný náter - sealer. Konsolidácia a utesnenie poréznych a nepravidelných vertikálnych, suchých povrchov (betónové, cementové). Rýchle vytvrdzovanie. 

POLYUREA PRIMER

Dvojzložkový základný náter - primer na báze čistej polyurei, s obsahom rozpúšťadiel. Pre pevné, tvrdé, suché, porézne betónové a cementové povrchy. Veľmi rýchle vytvrdzovanie.

POLYUREA PRIMER FLEX

Dvojzložkový základný náter - primer na báze čistej polyurei, s obsahom rozpúšťadiel. Pre flexibilné, pružné, suché, stavebné povrchy (PVC, EPDM, asfaltové, bitúmenové krytiny,... okrem polyolefínov). Veľmi rýchle vytvrdzovanie.

PRÍSLUŠENSTVO

Aditíva

Aditíva slúžia na úpravu vlastností náterových hmôt pred alebo počas ich aplikácie za účelom efektívnejšej realizácie systémových riešení v závislosti od aplikačných a poveternostných podmienok (napr. zahustenie materiálu, zriedenie materiálu, urýchlenie alebo spomalenie vytvrdzovania, konečný vzhľad, protišmykové vlastnosti, a pod.). Niektoré slúžia na predaplikačné a poaplikačné úkony (odmastenie povrchov, čistenie náradia, zariadení, odstránenie starých vrstiev krytín a náterov, a pod.).

Materiály a produkty pre prípravu povrchov a ošetrenie kritických miest

Separačné membrány - konsolidácia povrchov pre riadnu aplikáciu zvoleného náterového systému (napr. vytvorenie súvislého podkladu, spevnenie podkladu a pod.,), oddelenie jednotlivých izolačných, drenážnych či filtračných vrstiev vo zvolenom systémovom riešení, a pod. a/alebo na vytvorenie účinných bariér proti vodným parám a iným plynom, atď.
Geotextílie tkaniny a sklovláknité rohože - vystuženie náterových systémov, zvýšenie finálnych mechanických vlastností systémových riešení, rovnomerné nanášanie náterových materiálov, zníženie plytvania náterovými materiálmi, aplikácia jednotnej hrúbky náterového systému, zvýšenie protišmykových vlastností, efektívnejšia aplikácia náterového systému na vertikálne plochy a jednoduchšia aplikácia na neregulárnych podkladoch (napr. zemina, erodovaný betón, mokrý podklad a pod.), účinnejšie premostenie trhlín, medzier v podklade a rovnomernejší finálny vzhľad, atď.
Tmely a pásky - konsolidácia podkladu pred aplikáciou systémového riešenia (napr. vyplnenie trhlín, medzier, dier a pod.), premostenie spojov, dilatačných škár, ošetrenie detailov a kritických miest, vytvorenie plynulého prechodu pri aplikácii náterového systému na rôznych typoch materiálu (napr. betón-kov, atď.), efektívnejší prenos stavebných pohybov a otrasov bez výrazného vplyvu na vrstvy náterových systémov, atď. 
Opravné a renovačné zmesi a malty - konsolidácia podkladu pred aplikáciou systémového riešenia (napr. nivelizácia podkladu, spevnenie povrchu, a pod.), vyplnenie trhlín, dier, medzier a pod. a vytvorenie rovnomerného a súvislého podkladu, vytvorenie účinnej bariéry proti vodným parám a iným plynom, negatívnemu hydrostatickému tlaku, tlakovej vode, atď.