PRODUKTY 

PRE APLIKÁCIU HORÚCIM STRIEKANÍM

HYDROIZOLAČNÉ MEMBRÁNY

Aplikácia horúcim striekaním

Hydroizolačné systémy sa nanášajú v tekutom stave na vopred riadne očistený a vhodne pripravený podklad, ošetrený vhodným základným náterom.

Dvojzložkové hydroizolačné systémy na báze polyuretánu, polyurei alebo polyaspartickej živice sa aplikujú špeciálnym 2-komponentným striekacím zariadením s ohrevom zložiek, zmiešaných tesne pred nástrekom. Efektívnosť takýchto systémov spočíva v technike rýchleho nanášania produktu a následnom veľmi rýchlom vytvrdzovaní systému – vďaka tekutej forme materiálu striekaného za horúca v jednej hrubej súvislej vrstve bez potreby vystuženia, vytvára po veľmi rýchlej kryštalizácii (niekoľko sekúnd) súvislú, jednoliatu, pevnú, tvrdú a súčasne flexibilnú elastomérnu membránu bez spojov s hrúbkou min. 1,9 mm, a s rôznymi finálnymi vlastnosťami odvíjajúcimi sa od použitia konkrétneho hydroizolačného produktu.  

Náterové systémy aplikované horúcim striekaním vytvrdzujú už vo veľmi krátkom čase (niekoľko minút, kedy nadobúdajú viac ako 90% svojich finálnych vlastností). Vytvárajú ihneď súvislú, homogénnu, hladkú (ale s protišmykovými vlastnosťami) a vysoko výkonnú membránu, schopnú premostiť trhliny v podklade či zamedziť ich vzniku, odolávať stavebným pohybom, otrasom, únave materiálov. Zároveň poskytujú vysokú odolnosť proti namáhaniu (pochôdznosť, pretlačenie, prerazenie, prerastanie koreňmi, atď.), chemickým (plyny, kvapaliny, soli, uhľovodíky, atď.) a vonkajším vplyvom (počasie, UV žiarenie, teploty, atď.) aj bez použitia výstuže či následnej povrchovej úpravy. 

Technológia tekutých náterových systémov aplikovaných horúcim striekaním: 

  • Realizácia bez časových prestojov, bez narušenia prevádzky budov,
  • Skrátenie aplikačných postupov a urýchlenie technologického procesu pri renovácii, výstavbe a pod.,
  • Vysoká produktivita práce (až 800 m2/deň),
  • Plynulé napájanie ďalších náterových systémov v jednom technologickom kroku - paralelné aplikácie
  • Veľmi rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie (niekoľko sekúnd až minút),
  • Takmer okamžité sprevádzkovanie povrchu, ihneď odolávajú vplyvom počasia a pod.,
  • Vysoký výkon membrán, lepšie finálne vlastnosti, kvalitnejšie prevedenie nanášania, 
  • Dlhodobá spoľahlivosť a výkonnosť pri stálych vlastnostiach membrán a dlhá životnosť systémov (25 rokov a viac),
  • Najmodernejšia technológia, najvýkonnejší a najúinnejší spôsob hydroizolácie a liatych podláh vôbec lepšie finálne vlastnosti, najmodernejšia technológia, veľmi rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie, takmer okamžité sprevádzkovanie povrchu, ihneď odolávajú vplyvom počasia a pod., skracovanie aplikačných postupov a urýchlenie technologického procesu pri renovácii, výstavbe a pod. Plynulé napajánie dalších systémov - paralelné aplikácie. 

IMPERMAX 2K

Dvojzložkový polyuretánový systém s miernou reaktivitou, bez obsahu rozpúšťadiel. Rýchle vytvrdzovanie. Schválený pre kontakt s pitnou vodou. Ideálny najmä pre vodné nádrže, zelené strechy, renovácie bitúmenových, azbestových a plechových striech, parkoviská a garáže. Pigmentovateľný.

IMPERMAX 2K FLEX VR

Dvojzložkový polyuretánový systém s extrémnou elasticitou. Bez obsahu rozpúšťadiel. Rýchle vytvrdzovanie. Ideálny najmä pre strešné parkoviská, zelené strechy, vegetačné strešné záhrady, priemyselné nádrže, podlahy. PIgmentovateľný.

IMPERMAX POLYUREA H

Dvojzložkový systém na báze hybridnej - modifikovanej polyurei, bez obsahu rozpúšťadiel. Rýchle vytvrdzovanie. Ieálny najmä pre parkoviská a garáže, strechy, nábrežia, kanály, plošiny, paluby, skládky. Ekonomicky efektíívny systém. Pigmentovateľný.

 

IMPERMAX POLYUREA H FLEX

Dvojzložkový systém na báze hybridnej - modifikovanej polyurei, bez obsahu rozpúšťadiel. Vysoká elasticita. Veľmi rýchle vytvrdzovanie. Patentovaný systém ochrany mostov, mostoviek a vozoviek. Ideálny tiež pre spevnené, pochôdzne a pojazdné plochy, parkoviská, strechy, nádrže, rigoly. Pigmentovateľný. 

IMPERMAX POLYUREA H FLEX ALUM

Dvojzložkový systém na báze hybridnej polyurei bez obsahu rozpúšťadiel. Vysoká elasticita. Veľmi rýchle vytvrdzovanie. Obsah hliníkových pigmentov - vyššia odolnosť a stabilita voči UV a chemickým vplyvom. Vysoká odrazivosť slnečného svitu - neprehrievanie povrchov. Nevyžaduje vrchný náter. Ideálny pre strechy (najmä metalické), priemyslné jímky a nádrže. Hliníkový vzhľad. Nehorľavý. 

IMPERMAX POLYUREA H SUPREME

Dvojzložkový systém na báze hybridnej polyurei, bez obsahu rozpúšťadiel a minerálnych plnív. Veľmi vysoká elasticita. Veľmi rýchle vytvrdzovanie. Určený najmä pre podklady vystavené veľmi vysokým / nízkym teplotám alebo sťahovaniu / rozpínaniu (aj čerstvý betón) či stavebným pohybom a otrasom. Strechy, priemyselné nádrže, betónové a kovové konštrukcie, podzemné stavby. Pigmentovateľný.

 

POLYUREA RAYSTON

Dvojzložkový systém na báze 100% čistej polyurei, bez obsahu rozpúšťadiel. Vysoká pevnosť, elasticita, tvrdosť súčasne. Vysoká mechanická a chemická odolnosť. Extra rýchle vytvrdzovanie. Vysokovýkonný univerzálny systém vhodný pre všetky betónové a kovové konštrukcie. Schválený pre kontakt s pitnou vodou. Pigmentovateľný.

POLYUREA RAYSTON FAST

Dvojzložkový systém na báze 100% čistej polyurei, bez obsahu rozpúšťadiel. Vysoká pevnosť a tvrdosť. Extrémne rýchle vytvrdzovanie. Vysoká chemická odolnosť. Vysokovýkonný systém vhodný najmä na priemyselné nádrže, jímky, ČOV, tunely, kanály, vodohospodárske stavby, parkoviská, strechy. Možnosť drsnej povrchovej úpravy. Pigmentovateľný. 

POLYUREA RAYSTON A

Unikátny dvojzložkový systém na báze 100% čistej polyurei bez obsahu rozpúšťadiel a minerálnych plnív. Alifatický systém s extrémnou odolnosťou a stabilitou voči UV žiareniu a starnutiu, nevyžaduje vrchný náter. Vysoká chemická odolnosť. Ideálny pre strechy, bazény, vodné parky, umelé pláže, fontány, zábavné parky, kolotoče, móla, kontajnery, korby áut. Pigmentovateľný. 

 

POLYUREA RAYSTON P

Dvojzložkový systém na báze 100% čistej polyurei, bez obsahu rozpúšťadiel. Veľmi vysoká pevnosť, tvrdosť a elasticita. Extra rýchle vytvrdzovanie. Veľmi vysoká odolnosť voči chemickým látkam (aj v trvalom ponore). Kompatibilný aj na mokrých povrchoch (bez stojatej vody). Priemyselné nádrže, jímky, zásobníky, kontajnery, odpadové hospodárstvo (ČOV, potrubia, kanály), podzemné stavby, základy budov, atď. Pigmentovaný. 

RAYSTON SPRAY D50

Dvojzložkový systém na báze 100% čistej polyurei, bez obsahu rozpúšťadiel. Veľmi vysoká tvrdosť, pevnosť a odolnosť voči chemickým vplyvom (najmä radónu, metánu, CO2, H2S a pod.). Vynikajúca odolnosť proti mechanickému poškodeniu. Extra rýchle vytvrdzovanie. Určený najmä pre základy budov, podzemné stavby, priemyselné retenčné nádrže, jímly, kontajnery, kanály, priemyselné podlahy, zariadenia, korby áut. Pigmentovateľný. 

POLYUREA RAYSTON X5

Dvojzložkový systém na báze expanznej polyurei, bez obsahu rozpúšťadiel. Viacúčelový systém pre konsolidáciu podkladov, hydroizoláciu a ochranu nezaťažených povrchov. Vysokovýkonná tvrdá a súčasne flexibilná tenká pena (5-10 mm). Ideálny na zapuzdrenie existujúcich povrchov bez potreby odstránenia pôvodných vrstiev krytiny (bitúmen, azbest, plech, plsť, betón, atď.). Nízkonákladová samostatná  hydroizolácia či podklad pre nosnú hydroizoláciu. 

 

PROTIPOŽIARNE MEMBRÁNY

Aplikácia horúcim striekaním i za studena

Obsah sa dopĺňa

RAYSTON FIRE E

Špeciálny dvojzložkový systém na báze čistej polyurei, bez obsahu rozpúšťadiel. Vysoko tvrdá a súčasne flexibilná membrána. Hydroizolačná ochrana konštrukcií s odolnosťou voči šíreniu ohňa (EN-13501-1:Bs2d0). Rýchle vytvrdzovanie. Betónové a metalické konštrukcie v exteriéri aj interiéri, najmä tunely, podchody, strechy, tribúny, chodby, schodiská ...

RAYSTON FIRE 3.1

Špeciálny hydroizolačný dvojzložkový polyuretánový náter so 100 % sušinou, s vysokou požiarnou odolnosťou a protikoróznymi vlastnosťami (EN-13501-1:Bs2d0). Extrémne tvrdá a vysoko odolná membrána aj voči chemickým látkam (kyseliny, zásady). Ľahko čistiteľný a dekontaminovateľný povrch. Rýchle vytvrdzovanie. Betónové, metalické, sádrové, tehlové konštrukcie. Bezrozpúšťadlový systém. 

RAYSTON FIRE 1

Protipožiarny náter s postupnou intumescenciou, aplikovateľný za studena. Odďaľuje pôsobenie požiaru (Testy požiarnej stability medzi 15 a 120 minútami podľa UNE-ENV 13381-4:2002), pri kontakte s plameňom reaguje postupným napučiavaním a vytvára mnohobunkovú izoláciu s hasiacimi účinkami. Predlžuje stabilitu konštrukcií a stavebných prvkov vystavených teplotám v dôsledku požiaru. Súkromné, verejné budovy, priemyselné haly, sklady, podpery, schodiská ....

 

LIATE PODLAHY

Aplikácia horúcim striekaním

Obsah sa dopĺňa

 

VRCHNÉ NÁTERY

pre hydroizolačné membrány

Systémové riešenia IMPERMAX a RAYSTON ponúka možnosť ponechať membrány bez povrchovej úpravy ako „hotový, finálny produkt“ (v súlade s normami podľa ETA a EN 1504-2), ktorý spĺňa všetky hydroizolačné vlastnosti. V rámci uceleného systému sa však odporúča kombinácia hydroizolačnej membrány s vrchným ochranným náterom (pigmentovaný).

Vrchné ochranné nátery na báze alifatických polyuretánových materiálov reagujú so vzdušnou vlhkosťou a vytvárajú tvrdú a zároveň flexibilnú ochrannú vrstvu s vynikajúcou odolnosťou proti vode a poveternostným vplyvom. Vyznačujú sa vynikajúcimi mechanickými a hydroizolačnými vlastnosťami a odolnosťou proti opotrebeniu, poškriabaniu, oteru, poskytujú výbornú ochranu pred chemickými látkami (dezinfekčné prostriedky, rozliatie kvapalín, rozpustné soli, plyny, a pod.), extrémnu ochranu pred účinkami UV žiarenia a protišmykové vlastnosti. Ich prednosťou je tiež rýchle vytvrdzovanie a rýchly spôsob aplikácie valčekom, štetcom alebo airless striekaním. V prípade použitia vysoko reakčnej živice (polyaspartický náter) možno aplikovať materiál horúcim striekaním, čím sa dosiahne extrémne rýchle vytvrdzovanie (vytvrdzuje aj pri veľmi nízkych teplotách) a zvýšená mechanická, chemická a protikorózna ochrana systému (antikarbonizačné vlastnosti).

Vrchné nátery sú na báze alifatických uhľovodíkov a vďaka UV ochrane nestrácajú farebnosť ani svoj lesk a ponúkajú tak dlhotrvajúci estetický efekt ako aj spoľahlivú ochranu ostatných vrstiev náterového systému, čím sa výrazne predlžuje funkčnosť a životnosť hydroizolačného systému.

Ich atraktivita spočíva vo variabilnom farebnom prevedení v škále RAL. Vyznačujú sa výborným krytím pri aplikácii.

IMPERTRANS

Jednozložkový alifatický polyuretánový vrchný ochranný náter. Vysoko flexibilný náter vhodný najmä na pružné povrchy, nepochôdzne alebo s obmedzenou pochôdznosťou. Vysoko stabilný v trvalom kontakte s vodou. Certifikovaný pre styk s pitnou vodou. Číry alebo pigmentovateľný.

COLODUR

Jednozložkový alifatický polyuretánový vrchný ochranný náter. Vysoko odolný, tvrdý a súčasne flexibilný náter, vhodný aj na pochôdzne a inak zaťažené povrchy. V bielom odtieni schopnosť odrážať svit - neprehrievanie povrchov - COOL ROOF efekt (SRI=105). Číry alebo pigmentovaný. 

IMPERTRANS ECO

Dvojzložkový vodnobázový polyuretánový vrchný ochranný náter, bez obsahu rozpúšťadiel. Rýchloschnúci a rýchlo vytvrdzovací. Vodeodolný, ale paropriepustný. Vhodný aj do interiéru a ideálny aj ako hygienický ochranný náter. Pigmentovaný. 

 

PAINTCHLORE

Jednozložkový alifatický polyuretánový vrchný ochranný náter. Veľmi tvrdý a súčasne flexibilný. Rýchloschnúci a rýchlo vytvrdzujúci. Vysoko chemicky odolný, rezistentný v trvalom ponore v slanej či chlórovanej (bazénovej) vode. Čiry alebo pigmentovateľný. 

PAINTCHLORE 2K

Dvojzložkový alifatický polyuretánový vrchný ochranný náter. Vysokovýkonný, stabilný náter s vysokou rezistenciou v trvalom kontakte či ponore v slanej i chlórovanej (bazénovej) vode, aj pri zvýšenej teplote (napr. SPA). Rýchloschnúci a rýchlo vytvrdzujúci. Pigmentovaný. 

IMPERTOP FAST 2K

Dvojzložkový alifatický vrchný ochranný náter na báze polyaspartickej živice. Vysokovýkonný a vysoko odolný proti chemickým vplyvom a mechanickému namáhaniu. Vysoká tvrdosť a súčasne flexibilita. Rýchle schnutie a vytvrdzovanie. Antikarbonizačné a protikorózne vlastnosti. Číry alebo pigmentovaný. 

 

IMPERTOP FAST FLEX

Dvojzložkový alifatický vrchný ochranný náter na báze polyaspartickej živice. Vysoký obsah sušiny a veľmi nízky obsah rozpúšťadiel. Vyššia tvrdosť a dobrá pružnosť. Veľmi rýchle schnutie a vytvrdzovanie, aj pri chladnejšom počasí. Vysoká stabilita a odolnosť. Antokarbonizačné a protikorózne vlastnosti. Čiry alebo pigmentovaný. 

IMPERTOP FAST FLEX S

Dvojzložkkový alifatický vrchný ochranný náter na báze polyaspartickej živice. Vlastnosťami podobný Impertop Fast Flex, ale vhodný najmä v letnom počasí (vyššie teploty). Číry alebo pigmentovaný. 

IMPERTOP SPRAY

Dvojzložkový alifatický vrchný ochranný náter na báze polyaspartickej živice, bez obsahu rozpúšťadiel. Vysokovýkonný a vysoko odolný proti chemickým a mechanickým vplyvom, vysoká tvrdosť. Veľmi rýchle schnutie a vytvrdzovanie. Aplikovateľný len horúcim striekaním. Protikorózna ochrana. Pigmentovaný. 

ZÁKLADNÉ A ADHÉZNE NÁTERY

Pred aplikáciou hydroizolačných (membrány) či podlahových systémov (liate podlahy) je nutné povrch dôkladne očistiť, odmastiť a ideálne ošetriť vhodným základným náterom (Primer), prípadne adhéznym náterom pre dokonalú priľnavosť systémov k povrchu, t.j. ich riadne naviazanie na podklad. V závislosti od stavu a kondície podkladu (vlhkosť, súdržnosť, poréznosť, drsnosť, tvrdosť, pružnosť a pod.), typu povrchu (betón, kov, drevo, bitúmen, PVC, atď.) a aplikačných podmienok (poveternostné vplyvy, spotreba materiálu, počet vrstiev, spôsob aplikácie a pod.) sa zvolí vhodný základný či adhézny náter.
Základné nátery, resp. sealery možno použiť aj na konečnú povrchovú úpravu hydroizolačných a podlahových systémov ako ochrannú vrstvu (napr. parkoviská, mostovky, vozovky, príjazdy, rampy, sklady, kamenný koberec, základová doska, terasy, pódiá, paluby, nábrežia, a pod.). 

POROSITY SEALER

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový základný náter - sealer určený na utesnenie, ošetrenie a konsolidáciu suchých tvrdých poréznych povrchov (napr. betón, cement, murivo, poter, kameň a pod.). 

POROSITY SEALER FLEX

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový základný náter - sealer určený na utesnenie a konsolidáciu suchých flexibilných povrchov (bitúmen, asfalt, EPDM, PVC, tvrdá PUR pena a pod.) a drevených povrchov (dosky, preglejky a pod.). 

POROSITY SEALER FLEX 100

Jednozložkový bezrozpúšťadlový polyuretánový základný náter - sealer určený pre utesnenie a konsolidáciu suchých flexibilných alebo mäkkých povrchov (bitúmen, EPDM, SBR, PU pena, OSB, a pod.). 

 

PU ZN PRIMER

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový základný náter - primer s obsahom MIO a Zn častíc. Vlhkosťou vytvrdzujúci náter. Dlhodobá protikorózna ochrana a bariérové vlastnosti pre vopred pripravené (napr. otryskanie na Sa2,5) oceľové alebo iné suché kovové povrchy. 

RAYSTON PU AL PRIMER 1K

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový základný náter . primer s obsahom MIO a Al častíc. Vlhkosťou vytvrdzujúci náter. Dlhodobá protikorózna ochrana a bariérové vlastnosti pre oceľové a iné suché kovové povrchy. Aj na slabo pripravených podkladoch (napr. stará neodlúpená farba, zvyšky hrdze). 

RAYSTON RAYFORCE MASTIC

Dvojzložkový rozpúšťadlový epoxidový základný náter - mastic s vysokým obsahom sušiny a MIO častíc. Vysokovýkonný protikorózny náter pre suché oceľové a iné kovové povrch, aj slabo pripravené. Vhodný v podmienkach korózie stupňa C3, C4, C5 a I. 

PU PRIMER

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový adhézny náter - promotér. Podpora priľnavosti náterových systémov na suché, neporézne, hladké, tvrdé či pružné povrchy (napr. dlaždice, terrazzo, mramor, keramika, sklo, kov, PVC, elastoméry, a pod.). Tiež ako reaktivačný adhézny náter pre systémy na báze polyuretánov či polyurei (napr. po 48 hod. od ich aplikácie, renovácie).

SUPER PU PRIMER

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový adhézny náter - promotér. Podpora priľnavosti náterových systémov na suché, neporézne, hladké, tvrdé či pružné povrchy (napr. keramika, kovové a natreté kovové povrchy, na báze polyolefínov, PE, PP, ABS, PET/PBT zmesi, leštený betón, sklo, drevo ...). Tiež reaktivačný adhézny náter pre náterové systémy (napr. po 48 hod. od ich aplikácie, renovácie).

HUMIDITY PRIMER

Dvojzložkový vodnobázový epoxidový základný náter - primer. Rýchle schnutie odparovaním vody. Pre povrchy suché či mierne vlhké (obsah vlhkosti nad 4%), tvrdé, pevné, porézne (betón, cement, murivo, poter, .... ).

 

HUMIDITY PRIMER LV

Dvojzložkový vodnobázový epoxidový základný náter - primer s nízkou viskozitou. Rýchle schnutie odparovaním vody. Pre povrchy suché či mierne vlhké (obsah vlhkosti nad 4%), tvrdé, pevné, porézne (betón, cement, murivo, poter ...). Ideálny aj ako bezprašná úprava podláh, ošetrenie stien, spojivo betónových vrstiev ...

PRIMER GC

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový základný náter - primer. Rýchle vytvrdzovanie. Určený pre suché či mokré (obsah vlhkosti nad 6%, avšak bez stojatej vody), pevné, porézne betónové a cementové povrchy (aj nedávno liaty betón, zelený betón, povrchy vystavené prostrediu s častou / nepretržitou vlhkosťou). Neposkytue bariéru proti vodným parám.

PRIMER GC THIXO

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový základný náter - primer s nízkou viskozitou. Rýchle vytvrdzovanie. Určený pre suché či mokré (obsah vlhkosti nad 6%, avšak bez stojatej vody), pevné, porézne betónové a cementové povrchy (aj nedávno liaty betón, zelený betón, povrchy vystavené prostrediu s častou / nepretržitou vlhkosťou). Neposkytue bariéru proti vodným parám.

EPOXY PRIMER 100

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový základný náter - primer s nízkou viskozitou a vysokým obsahom sušiny. Vysokovýkonný univerzálny náter. Vhodný pre úplne suché, pevné, tvrdé, porézne betónové a cementové povrchy.

EPOXY PRIMER PLUS

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový základný náter - primer s nízkou viskozitou a vysokým obsahom sušiny. Vysokovýkonný univerzálny náter. Vhodný pre úplne suché, pevné, tvrdé, porézne betónové a cementové povrchy. Rýchlejšie vytvrdzovanie ako Epoxy 100 Primer.

EPOXY PRIMER PLUS 2

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový základný náter - primer so 100% obsahom sušiny, minerálnych plnív. Vhodný pre úplne suché, pevné, tvrdé, porézne betónové a cementové povrchy. Univerzálny náter, vhodný aj ako nivelačný materiál s presypom vhodného agregátu.

 

RAYSTON EPOXY 100 GEL

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový základný náter - sealer. Konsolidácia a utesnenie poréznych a nepravidelných vertikálnych, suchých povrchov (betónové, cementové). Rýchle vytvrdzovanie.

POLYUREA PRIMER

Dvojzložkový základný náter - primer na báze čistej polyurei, s obsahom rozpúšťadiel. Pre pevné, tvrdé, suché, porézne betónové a cementové povrchy. Veľmi rýchle vytvrdzovanie.

POLYUREA PRIMER FLEX

Dvojzložkový základný náter - primer na báze čistej polyurei, s obsahom rozpúšťadiel. Pre flexibilné, pružné, suché, stavebné povrchy (PVC, EPDM, asfaltové, bitúmenové krytiny,... okrem polyolefínov). Veľmi rýchle vytvrdzovanie.

 

RAYSTON SPRAY PRIMER 150

Dvojzložkový systém na báze polyuretánovej živice - peny s vysokou hustotou, bez obsahu rozpúšťadiel. Vysoká tvrdosť a pevnosť, nízka flexibilita. Výborné adhézne vlastnosti, konsolidácia nerovnomerných, poréznych, suchých podkladov (betón, cement, murivo). Tenká pena (1-1,5 cm) vytvára vyrovnaný, hladký, súvislý a jednotný finálny tvar. Určená pre potrebu aplikácie hydroizolačných membrán striekaných za horúca. Skracuje aplikačný čas hydroizolačného systému - aplikácie sa vykonávajú paralelne za sebou. Extrémne rýchle vytvrdzovanie. 

RAYSTON POLYUREA X5

Dvojzložkový systém na báze expanznej polyurei, bez obsahu rozpúšťadiel. Viacúčelový systém pre konsolidáciu podkladov, hydroizoláciu a ochranu nezaťažených povrchov. Vysokovýkonná tvrdá a súčasne flexibilná tenká pena (5-10 mm). Ideálny na zapuzdrenie existujúcich povrchov bez potreby odstránenia pôvodných vrstiev krytiny (bitúmen, azbest, plech, plsť, betón, atď.). Nízkonákladová samostatná hydroizolácia či podklad pre nosnú hydroizoláciu.

RAYSTON PRIM PU 100

Jednozložkový polyuretánový základný náter – primer so 100% sušinou a vynikajúcou priľnavosťou. Bez obsahu rozpúšťadiel. Rýchle vytvrdzovanie, vlhkosťou vytvrdzujúci. Aplikovateľný aj pri 0°C. Utesnenie, ošetrenie a konsolidácia tvrdých poréznych povrchov (betón, cement, murivo, poter, kameň a pod.) a vytvorenie spojiva pre podlahové systémy kamenných kobercov.

PRÍSLUŠENSTVO

Aditíva

Aditíva slúžia na úpravu vlastností náterových hmôt pred alebo počas ich aplikácie za účelom efektívnejšej realizácie systémových riešení v závislosti od aplikačných a poveternostných podmienok (napr. zahustenie materiálu, zriedenie materiálu, urýchlenie alebo spomalenie vytvrdzovania, konečný vzhľad, protišmykové vlastnosti, a pod.). Niektoré slúžia na predaplikačné a poaplikačné úkony (odmastenie povrchov, čistenie náradia, zariadení, odstránenie starých vrstiev krytín a náterov, a pod.).

Materiály a produkty pre prípravu povrchov a ošetrenie kritických miest

Separačné membrány - konsolidácia povrchov pre riadnu aplikáciu zvoleného náterového systému (napr. vytvorenie súvislého podkladu, spevnenie podkladu a pod.,), oddelenie jednotlivých izolačných, drenážnych či filtračných vrstiev vo zvolenom systémovom riešení, a pod. a/alebo na vytvorenie účinných bariér proti vodným parám a iným plynom, atď.
Geotextílie tkaniny a sklovláknité rohože - vystuženie náterových systémov, zvýšenie finálnych mechanických vlastností systémových riešení, rovnomerné nanášanie náterových materiálov, zníženie plytvania náterovými materiálmi, aplikácia jednotnej hrúbky náterového systému, zvýšenie protišmykových vlastností, efektívnejšia aplikácia náterového systému na vertikálne plochy a jednoduchšia aplikácia na neregulárnych podkladoch (napr. zemina, erodovaný betón, mokrý podklad a pod.), účinnejšie premostenie trhlín, medzier v podklade a rovnomernejší finálny vzhľad, atď.
Tmely a pásky - konsolidácia podkladu pred aplikáciou systémového riešenia (napr. vyplnenie trhlín, medzier, dier a pod.), premostenie spojov, dilatačných škár, ošetrenie detailov a kritických miest, vytvorenie plynulého prechodu pri aplikácii náterového systému na rôznych typoch materiálu (napr. betón-kov, atď.), efektívnejší prenos stavebných pohybov a otrasov bez výrazného vplyvu na vrstvy náterových systémov, atď.
Opravné a renovačné zmesi a malty - konsolidácia podkladu pred aplikáciou systémového riešenia (napr. nivelizácia podkladu, spevnenie povrchu, a pod.), vyplnenie trhlín, dier, medzier a pod. a vytvorenie rovnomerného a súvislého podkladu, vytvorenie účinnej bariéry proti vodným parám a iným plynom, negatívnemu hydrostatickému tlaku, tlakovej vode, atď.