EXPLORE LIQUID WATERPROOFING

Komplexný systém hydroizolácie zelených (vegetačných) striech / strešných záhrad

RIEŠENIA PRE ZELENÉ STRECHY - GREEN ROOF SYSTEM


SYSTÉM RESICON GREEN ROOF je špeciálne navrhnutý pre tzv.. Zelené strechy (vegetačné strechy a strešné záhrady). Ide o jednoduchý, nezaťažujúci a bezúdržbový hydroizolačný – drenážny systém, prostredníctvom ktorého sa kombinujú koncepcie prírody, energetickej účinnosti, hydroizolácie, úspora vody a solárnej energie.


„GREEN ROOF“ spája nielen všetky výhody tepelnej a akustickej izolácie, ale prispieva aj k dažďovému cyklu, biodiverzite a prirodzenému čisteniu znečisteného ovzdušia, najmä v mestských oblastiach.
Strechy ochránené systémom GREEN ROOF zaručujú dokonalú a trvanlivú vodotesnosť najmä tým, že použité materiály sú chránené pred pôsobením UV žiarenia a poveternostných vplyvov. Budovy sú chránené proti tepelným šokom v dôsledku kontaktu chladného dažďa s horúcou strechou. Teploty vo vnútri budov sú teda konštantnejšie, čo prináša zníženie mechanického napätia stavby a zlepšenie životných podmienok bývania – trvanlivosť a komfort budov.Zelené strechy sa často označujú aj ako ,,Strechy budúcnosti", no už dnes sú považované za súčasný trend v oblasti hydroizolačných technológií určených pre ploché strechy !!!Z minulosti ide o zvyčajný architektonickú črtu v trvalo udržateľných budovách s vysokou environmentálnou kvalitou. Zelené strechy sú realizované na plochých alebo mierne šikmých povrchoch a vyžadujú pevnú nosnú konštrukciu, ktorá dokáže udržať celú hmotnosť strechy. Umožňujú zabudovanie prispôsobivých zelených plôch v závislosti od vzhľadu a funkčnosti budovy (trávnik, kríky, stromy, turfový povrch – odolný proti vetru).

Okrem veľmi atraktívneho vzhľadu budovy ponúkajú ,,ZELENÉ STRECHY“ mnohé ekologické a ekonomické výhody :


 • Jednoduchý, nezaťažujúci a bezporuchový systém údržby
 • Ľahko aplikovateľný systém bez mechanického kotvenia, spájania alebo zvárania – studená aplikácia
 • Polyuretánová membrána Impermax je certifikovaný materiál odolný proti tlaku a pretrhnutiu koreňmi rastlín (či už v kombinácii s geotextíliou alebo aj bez nej)
 • Zaručujú dokonalú a trvanlivú vodotesnosť tým, že použité materiály sú okrem iného chránené pred UV žiarením a poveternostnými vplyvmi


 • Budovy sú tiež chránené proti tepelným šokom v dôsledku kontaktu chladného dažďa s horúcou strechou

 • Teploty vo vnútri budov sú teda konštantnejšie, čo prináša zníženie mechanického napätia stavby a zlepšenie životných podmienok bývania

 • Prirodzené izolačné vlastnosti, eliminácia tepelných mostov v dôsledku tekutej membrány a nestláčania vody v systéme

 • Získaná tepelná izolácia ponúka významné úspory energie, najmä pri klimatizácii v období leta, a v menšej miere v nákladoch na vykurovanie v zimných mesiacoch


 • Stabilná klíma strechy – znižuje mechanické pnutie stavebných materiálov a šetrí náklady na údržbu

 • Efektívna ochrana striech pred UV žiarením a poveternostnými vplyvmi

 • Predstavuje veľmi dobrú zvukovú izoláciu tým, že samotná pôda ako aj vegetácia patria medzi najúčinnejšie zvukové izolanty

 • Ekonomicky výhodné strechy ako pre malé garážové plochy, tak aj pre veľké priemyselné budovyBENEFITY PRE OBYVATEĽSTVO


 • Zelená je považovaná za silno protistresovú farbu, atraktivita bývania

 • Príjemné prostredie znížením teplôt vzduchu a zvlhčovaním mestského prostredia

 • Zníženie stupňa znečistenia životného prostredia, menej peľu v ovzduší, čerstvejší vzduch

 • Zníženie okolitého hluku (až o 8 dB) – funguje ako zvukotesná vrstva

 • Zvýšená úspora pri návrhu alebo úprave odvodňovacieho systému budovy

 • Dlhšia životnosť budovy, vyššia predajná cena nehnuteľnosti

 • Nižšie náklady na prevádzku budovy - úspora energií

 • Zvýšený komfort bývania