EXPLORE LIQUID WATERPROOFING

Systémy tekutej hydroizolácie RESICON pre štadióny, tribúny, schodiská

RIEŠENIA PRE HYDROIZOLÁCIU, OCHRANU A FINÁLNU ÚPRAVU POVRCHOV ŠTADIÓNOV, TRIBÚN, AMFITEÁTROV, SCHODÍSK


Betónové či oceľové konštrukcie štadiónov, najmä exteriérové oblasti, sú ľahko ovplyvniteľné únikom vody z povrchu, či už po daždi alebo vplyvom cyklov počas zimných mesiacov a pod., čo samozrejme spôsobuje poškodenie konštrukcie stavby : koróziu, pukliny a trhliny v betóne, a to nakoniec vedie k rozpadu materiálu. Aby sa týmto problémom predišlo, je nutné stavebné diely a konštrukcie kvalitne hydroizolovať vysokovýkonným a dlhotrvajúcim systémom. Tradičné hydroizolačné systémy založené na pevných membránach sa aplikujú pomaly, sú náročné na aplikáciu, prácne a nezaručujú strednú alebo dlhodobú vodotesnosť. Tieto systémy vždy zlyhávajú, nakoľko sa voda skôr či neskôr dostane cez spoje a/alebo škáry a proces končí popraskaním materiálu (podkladu / povrchu).

Spoločnosť RESICON predstavuje vysoko účinné systémové riešenia hydroizolačnej ochrany betónových i oceľových stavebných a konštrukčných dielov, častí a povrchov stavieb súvisiacich so štadiónmi, amfiteátrami, schodiskami, podchodmi a pod., a to v súlade s európskymi požiadavkami a predpismi na kvalitu a vlastnosti aplikovaných materiálov a technológií, náročnosťou na aplikačný čas a spustením objektu do prevádzky, trvanlivosťou výkonu systému a ekonomickými ukazovateľmi.

Systémové riešenia RESICON STAND, na báze hydroizolačných membrán aplikovaných v tekutej forme, sú určené pre aplikácie, kde je potreba kvalitnej ochrany podkladu proti vode (premenlivá, stojatá), hydrostatickému tlaku, priesaku a úniku kvapalín, mechanickému namáhaniu, a iným poveternostným podmienkam. Komplexnosť našich systémov zahŕňa tiež ochranu miest a priestorov (sedadlá, chodby, verejné priestory a pod.), ktoré sú náchylné na častú údržbu a zaťaženie vplyvom veľkého pohybu návštevníkov, personálu a pod. Popri vysokých hydroizolačných vlastnostiach tak tieto systémy spĺňajú aj prísne požiadavky na hygienickú povahu povrchov (odolnosť/eliminácia znečistenia a usadzovania nečistôt, zanechávania stôp po gume a pod.). Rovnako spĺňajú vysoko bezpečné – ekologické aspekty hydroizolačných materiálov, ktoré neohrozujú životné prostredie ani ľudské zdravie. Zároveň znesú jednoduché aplikačné požiadavky z hľadiska ich prípravy povrchov ako aj spôsobu nanášania pri rôznych aplikačných podmienkach, a po-aplikačnú nenáročnú údržbu týchto povrchov.
Vysokoúčínná ochrana a atraktívna povrchová úprava hydroizolačných membrán a spevnených povrchov

VYSOKO ODOLNÉ VRCHNÉ NÁTERY

RESICON STANDS SYSTEMS ponúkajú možnosť ponechať membrány bez povrchovej úpravy ako „hotový, finálny produkt“ (v súlade s normami podľa ETA a EN 1504-2), ktorý spĺňa všetky hydroizolačné vlastnosti. Avšak v rámci uceleného systému sa odporúča kombinácia hydroizolačnej membrány s vrchným ochranným náterom (pigmentovaný alebo transparentný).

Vrchné ochranné nátery vytvárajú tvrdú a zároveň flexibilnú ochrannú vrstvu s vynikajúcou odolnosťou proti vode a poveternostným vplyvom. Vyznačujú sa vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami, odolnosťou proti oteru, opotrebovaniu, poškriabaniu, poskytujú vynikajúcu ochranu pred účinkami UV žiarenia a zvyšujú odolnosť proti chemickým a biologickým vplyvom prostredia. Výsledná povrchová úprava je absolútne neporézna, hladká a odoláva usadzovaniu nečistôt a biologického materiálu, čím sa tieto plochy ľahko čistia a udržujú.

ATRAKTIVITA FAREBNÉHO PREVEDENIA

Vrchné nátery vďaka UV ochrane nestrácajú farebnosť ani svoj lesk a ponúkajú tak dlho trvajúci estetický efekt ako aj spoľahlivú ochranu ostatných vrstiev hydroizolačného systému. Ich atraktivita spočíva vo variabilnom farebnom prevedení v škále RAL.

BEZPEČNOSŤ POVRCHOV – NEŠMYKĽAVÉ

Hydroizolačné membrány taktiež poskytujú vysoký stupeň protišmykových vlastností, a to aj bez použitia povrchovej úpravy ! Vrchné nátery spĺňajú požiadavky na nešmykľavé / protišmykové vlastnosti, napr. Colodur (DIN 51130 - Giordano Bruno Laboratory),  bezpečnosť povrchov možno vo vlhkom prostredí ešte zvýšiť. Pridaním špeciálnych aditív možno dosiahnuť protišmykovú povrchovú úpravu celého systému bez negatívneho ovplyvnenia vlastností a vzhľadu vrchného náteru.SYSTÉMY TEKUTEJ HYDROIZOLÁCIE, OCHRANY A POVRCHOVEJ ÚPRAVY RESICON PRE ŠTADIÓNY, TRIBÚNY, AMFITEÁTRE, SCHODISKÁ


 

RESICON PLUS SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu ukončený rýchlo vytvrdzujúcim vrchným ochranným náterom
 • Poskytuje ochranu a finálnu úpravu základnej hydroizolačnej membrány podľa požiadaviek užívateľa a zároveň poskytuje estetický vzhľad objektu vďaka možnosti výberu rôznych farebných odtieňov podľa škály RAL a požadovaného stupňa lesku
 • Určený pre vodotesnú, protikoróznu i chemickú ochranu celých stavieb, betónových konštrukcií, prefabrikátov, oceľových konštrukcií, armatúr a výstuží, tribún, schodísk, sedadiel, podláh a stien pre stavby ako sú štadióny alebo amfiteátre a pod., vystavených poveternostným vplyvom, UV žiareniu, vode (premenlivá, stojatá), mestskému znečisteniu alebo intenzívnej prevádzke
 • Aplikácia studeným spôsobom (valček, štetec, striekanie) alebo horúcim striekaním

 

RESICON POLYUREA WATERPROOFING SYSTEM

 • Vysokovýkonná tekutá hydroizolácia na báze čistej alebo hybridnej polyurei bez /s vrchným ochranným náterom
 • Premosťuje trhliny / prevencia proti ich vznikom
 • Odoláva stavebným pohybom, praskaniu povrchu, únave konštrukčných materiálov
 • Veľmi vysoká flexibilita a pevnosť membrány
 • Vodotesná, protikorózna i chemická ochrana celých stavieb, betónových konštrukcií, prefabrikátov, oceľových konštrukcií, armatúr a výstuží, tribún, schodísk, sedadiel, chodieb, pódií, podláh a stien pre stavby ako sú štadióny alebo amfiteátre a pod., vystavených poveternostným vplyvom, UV žiareniu, vode (premenlivá, stojatá), mestskému znečisteniu alebo intenzívnej prevádzke
 • Bezrozpúšťadlová a rýchlo vytvrdzovacia technológia aplikovaná horúcim striekaním

 

RESICON SPRAY D50 SYSTEM

 • Extrémne rýchlovytvrdzujúci tekutý hydroizolačný systém na báze čistej polyurei s /bez vrchného ochranného náteru
 • Vysoká mechanická pevnosť a odolnosť proti stlačeniu
 • Premosťuje trhliny / prevencia proti ich vznikom
 • Odoláva stavebným pohybom, praskaniu povrchu, únave konštrukčných materiálov
 • Veľmi tvrdá a zároveň elastická membrána
 • Vysoká odolnosť proti chemickým látkam,  veľmi nízka priepustnosť pre radón
 • Extra rýchle vytvrdzovanie a rýchly návrat do prevádzky
 • Chodby, schodiská, schody, tribúny, plošiny, pódiá, základy a podzemné stavby (armatúry, výstuže, prefabrikáty betónových a oceľových konštrukcií)
 • Bezrozpúšťadlová a rýchlo vytvrdzovacia technológia aplikovaná horúcim striekanímTRVANLIVÁ OCHRANA STIEN A INÝCH ŠIKMÝCH ČI VERTIKÁLNYCH 

PLÔCH, KONŠTRUKCIÍ A OBJEKTOV


Jednou z najväčších predností tekutých hydroizolačných materiálov je ich tvárnosť a prispôsobivosť k rôznym typom podkladov a povrchov (nerovnomerné, nerovné, porézne, drsné, tvarovo komplikované, ťažko dostupné, vodorovné, šikmé i zvislé, atď.).

Tixotropné a semitixotropné materiály sú využiteľné pri najrôznejších aplikáciách hydroizolácie striech, strešných lemov, a pod., terás, balkónov, stien, komínov, svetlíkov, armatúr a konzol, schodov, soklov, schodísk, spojov a prechodov horizontálnych a vertikálnych plôch, akvakultúrnych stavieb, bazénov, nádrží, kanálov, rigolov, žľabov, dilatačných a drenážnych škár, sprchových kútov, kúpeľní, kuchýň a podobne ako z hľadiska lokálnych opráv a renovácií starých alebo nedokonalých hydroizolačných systémov, tak aj z hľadiska chýbajúcej ochrany alebo zvýšenia hydroizolačného efektu. Súčasťou kontinuálnej, resp. celoplošnej hydroizolácie objektov a stavieb systémami RESICON je realizácia ochrany kritických miest, detailov alebo ťažko dostupných a oslabených miest.


 

RESICON AQUA PROTECT SYSTEM

 • Tekutá hydroizolačná elastomérna membrána podobná gume bez / s vrchným ochranným náterom
 • Nevyžaduje základný náter ani vrchný náter
 • Vysoko tixotropný (nesteká), ľahko sa aplikuje a rýchlo vytvrdzuje
 • Odolný proti poveternostným vplyvom, špine a UV žiareniu, pigmentovaný, matný
 • Priepustný pre vodné pary, hydroizolačný
 • Bezrozpúšťadlová vodnobázová technológia
 • Stavebné konštrukcie, steny, fasády budov, oporné múry, bariéry, ploty, atiky, podpery, armatúry a pod.
 • Aplikácia štetcom, valčekom, striekaním

 

RESICON TOP COAT SYSTEM

 • Tenkovrstvová hydroizolačná membrána na báze alifatického pigmentovaného / číreho vrchného náteru
 • Vysoká elasticita, pevnosť a tvrdosť
 • Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu, poškriabaniu, oteru, poveternostným a chemickým vplyvom
 • Excelentná odolnosť proti UV žiareniu
 • Hydroizolačné a protikorózne vlastnosti
 • Výborná priľnavosť, krycia schopnosť, stálosť farby a lesku
 • Rýchla a ľahká aplikácia, schnutie a sprevádzkovanie
 • Neporézny, hladký povrch – ľahko čistiteľné a udržiavateľné plochy
 • Pigmentované produkty – esteticky atraktívne plochy
 • Aplikácia štetcom, valčekom, striekaním 

 

RESICON ACRYLIC RUBBER SYSTEM

 • Tekutá hydroizolačná elastomérna membrána podobná akrylovej gume bez / s vrchným ochranným náterom
 • Nevyžaduje základný náter ani vrchný náter
 • Vysoko tixotropný (nesteká), ľahko sa aplikuje a rýchlo vytvrdzuje
 • Akrylický termoplast odolný proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu, pigmentovaný, pololesklý
 • Bezrozpúšťadlová vodnobázová technológia
 • Nízko nákladové riešenie, ale s nižším výkonom ako PU
 • Stavebné konštrukcie, steny, fasády budov, oporné múry, bariéry, ploty, atiky, podpery, armatúry a pod.
 • Aplikácia štetcom, valčekom, striekaním