EXPLORE LIQUID WATERPROOFING

Systémy tekutej hydroizolácie, ochrany a povrchovej úpravy RESICON 

pre bazény, aquaparky a priľahlé spevnené plochy

RIEŠENIA PRE HYDROIZOLÁCIU, OCHRANU A POVRCHOVÚ ÚPRAVU BAZÉNOV, AQUAPARKOV A PRIĽAHLÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH


Hydroizolačné vrstvy pre bazény, vodné atrakcie a konštrukcie vodných parkov musia spĺňať viac ako len odolnosť proti množstvu vody v nich, príslušných zariadeniach alebo na priľahlých plochách. Rôzne chemické dezinfekčné prostriedky (na báze chlóru ako napr. chlórnan) a taktiež vplyv slnečných lúčov prenikajúcich cez vodnú hladinu môžu vážne poškodiť niektoré vrstvy a membrány. Teplotná stabilita hydroizolačných a ochranných náterov v kombinácii s vyššie uvedenými vplyvmi má čoraz vyššiu prioritu najmä zariadeniach s wellnes a termo-bazénmi (s teplotami vyššími ako je plavecký bazén). Popri vysokých hydroizolačných vlastnostiach takýchto vrstiev musia byť splnené aj vysoko bezpečné a čo najjednoduchšie aplikačné požiadavky z hľadiska ich chemického zloženia, mechanických vlastností, prípravy povrchov ako aj spôsobu nanášania pri rôznych aplikačných podmienkach, a nenáročná po-aplikačná údržba týchto povrchov.


Systémy RESICON POOL zahŕňajú všetky vyššie spomenuté atribúty a predstavujú ideálne, vysokovýkonné ucelené systémy pre ochranu, renováciu a údržbu povrchov bazénov, vodných šmykľaviek, tobogánov, konštrukcií a armatúr ako aj systémy pre priľahlé plochy (okolie bazénov, vstupy, chodby, steny, schody a pod.).


 
 

Vysokoúčínná ochrana a atraktívna povrchová úprava hydroizolačných membrán a spevnených povrchov

Tekuté hydroizolačné systémy RESICON spĺňajú všetky požiadavky, aj tie najprísnejšie z hľadiska kvality a bezpečnosti technológie, na spoľahlivú a dlhodobú ochranu povrchov bazénov, tobogánov, šmykľaviek a iných vodných atrakcií ako aj stavebných objektov, konštrukcií a armatúr. Avšak komplexnosť našich systémov spočíva v kombinácii s povrchovými úpravami nielen hydroizolačných membrán, ale akýchkoľvek priľahlých spevnených plôch, ktoré sú súčasťou vodných parkov, plavární, rekreačných areálov, záhradných bazénov a pod. Či už sa jedná o exteriérové alebo interiérové plochy, RESICON umožňuje spojiť účinnú hydroizolačnú ochranu s modernými a atraktívnymi povrchovými úpravami v podobe pigmentovaných vrchných ochranných náterov, dekoratívnych farebných pieskov, chipsov, kamenných kobercov, dlažby a obkladu, drevených palúb, prípadne bezpečnostných podláh na báze EPDM a SBR (recyklovaná guma).SYSTÉMY PRE HYDROIZOLÁCIU, OCHRANU A POVRCHOVÚ ÚPRAVU BAZÉNOV, AQUAPARKOV A PRIĽAHLÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH


 

RESICON PLUS SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s rýchlo vytvrdzujúcim vrchným ochranným náterom odolným proti chlórovanej vode, opotrebovaniu a UV žiareniu

 • Povrchy bazénov, nosných konštrukcií, armatúr, schodov, chodieb, mostíkov, vodných atrakcií

 • Aplikácia studeným spôsobom (valček, štetec, striekanie) alebo horúcim striekaním

 

RESICON AQUA PLUS SYSTEM

 • Vysoko odolný tekutý hydroizolačný systém na báze samonivelačného polyuretánu aplikovaného za studena
 • Hrubá membránu v kombinácii s geotextíliou v jednej či dvoch vrstvách, ktorá nevyžaduje vrchný ochranný náter
 • Povrchy bazénov, vodných atrakcií, víriviek ...
 • Vynikajúca odolnosť a stabilita pri kontakte a/alebo trvalom ponore vo vode
 • Bezrozpúšťadlová technológia a dokonalé pomalé vytvrdzovanie

 

RESICON POLYUREA WATERPROOFING SYSTEM

 • Vysokovýkonná tekutá hydroizolácia na báze čistej alebo hybridnej polyurei s vrchným ochranným náterom odolným proti chlórovanej vode, opotrebovaniu a UV žiareniu, aplikovaná horúcim striekaním

 • Povrchy bazénov, vodných šmykľaviek a atrakcií, mostíkov, nosných konštrukcií, armatúr, schodov, chodieb, podzemných stavieb a výstuží, stien, tematických objektov a zariadení

 • Bezrozpúšťadlová a rýchlo vytvrdzovacia technológia

 

RESICON WET ON WET SYSTEM

 • Samonivelačný tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánu aplikovaného za studena technikou Wet-on-Wet s vrchným ochranným náterom

 • Povrchy vnútorných priestorov alebo verejných priestranstiev s neštandardnými podmienkami (vyššia vlhkosť, teplota nad 25°C)

 • Hrubá membrána v kombinácii s geotextíliou v jednej vrstve

 • Bazény, sprchy, kúpeľne, šatne, chodby

 • Bezrozpúšťadlová technológia a protišmykové vlastnosti


 

ATRAKTÍVNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN A OKOLITÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH


 

RESICON DECOR SAND SYSTEM

 • Kombinovaný hydroizolačný a dekoratívny systém ochrany na báze tekutej membrány, vrchného ochranného náteru a dekoratívneho farebného piesku

 • Okolie bazénov, atrakcií, povrchy vstupov, chodníky, kúpeľne, sprchy atď.

 • Poskytuje okrem hydroizolačnej a mechanickej ochrany aj estetickú a/alebo protišmykovú vrstvu

 

RESICON DECOR CHIPS SYSTEM

 • Kombinovaný hydroizolačný a dekoratívny systém ochrany na báze tekutej membrány, vrchného ochranného náteru a dekoratívnych farebných čipsov

 • Okolie bazénov, povrchy vstupov, chodieb, šatne, kúpeľne, sprchy atď.

 • Vizuálne znižuje prítomnosť nečistôt

 • Poskytuje okrem hydroizolačnej a mechanickej ochrany aj estetickú a/alebo mierne protišmykovú vrstvu

 

RESICON DECOR STONE SYSTEM

 • Kombinovaný hydroizolačno – drenážny a dekoratívny podlahový systém na báze tekutej polyuretánovej membrány a príslušného agregátu (kameninovej drvenej zmesi) zmiešaného s polyuretánovým spojivom, ochránený vrchným náterom

 • Súvislá, tvrdá, polo -/ porézna odolná povrchová úprava

 • Kamenný koberec - príjemný a atraktívny vzhľad

 • Protišmykový povrch, ľahko udržiavateľný


POVRCHY SA STÁVAJÚ VODOTESNOU MEMBRÁNOU A ZÁROVEŇ HOTOVOU ,,PODLAHOU“ !


OCHRANA STIEN A INÝCH ŠIKMÝCH ČI VERTIKÁLNYCH KONŠTRUKCIÍ A OBJEKTOV


 

RESICON WET WALL SYSTEM

 • Jednoduchý ochranný systém na báze vodnobázového alifatického polyuretánového vrchného náteru
 • Tenkovrstvová hydroizolačná elastická membrána na povrchu, ktorý nie je veľmi namáhaný, resp. je určený pre údržbové úkony
 • Ochrana vnútorných priestorov (najmä stien), kde je/môže byť prítomná vlhkosť alebo stály kontakt s vodou, podláh vo vlhkých miestnostiach, v interiéri, kúpeľne, šatne, vstupy, chodby a podobne
 • Ľahko čistiteľné a udržiavateľné povrchy – neporézne, hladké, hygienicky nezávadné
 • Transparentné aj pigmentované produkty

 

RESICON TOP COAT SYSTEM

 • Jednoduchý tenkovrstvový ochranný systém na báze vysoko odolného alifatického polyuretánového / polyaspartického vrchného náteru
 • Ochrana objektov (najmä vonkajších) pred poveternostnými a chemickými vplyvmi, mechanickým namáhaním (opotrebovanie, oter, poškriabanie)
 • Excelentná odolnosť proti UV žiareniu, veľmi dobrá krycia schopnosť, vynikajúca stálosť lesku a farby
 • Hydroizolačné a protikorózne vlastnosti
 • Pigmentované produkty – esteticky atraktívne povrchy vďaka širokému spektru farebných odtieňov

 

RESICON AQUA PROTECT SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém -elastomérna membrána podobná gume
 • Rýchlo vytvrdzujúci vodnobázový polyuretánový náter s vysokou tixotropiou a schopnosťou prepúšťať vodné pary - hydroizolačný fasádny náter
 • Nevyžaduje základný ani vrchný náter
 • Odolnosť proti poveternostným vplyvom, opotrebovaniu, UV žiareniu, usadzovaniu biologického materiálu a pevných nečistôt
 • Stavebné konštrukcie, steny, fasády budov, oporné múry, bariéry, ploty, atiky, sokle, prahy, podpery, armatúry a pod.


DETAILNÉ HYDROIZOLAČNÉ PRÁCE A LOKÁLNE OPRAVY


 

RESICON ACRYLIC RUBBER WATERPROOFING SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém - elastomérna membrána podobná gume
 • Rýchlo vytvrdzujúci vodnobázový akrylový náter s vysokou tixotropiou 
 • Nevyžaduje základný ani vrchný náter
 • Odolnosť proti poveternostným vplyvom, mrazom, opotrebovaniu a UV žiareniu, usadzovaniu nečistôt
 • Protikorózne vlastnosti - ochrana betónových povrchov (EN 1504-2) proti karbonizácii (veľmi nízka priepustnosť pre CO2)
 • Šikmé a vertikálne povrchy, fasády, múry, steny, ploty, podpery, sokle, prahy, konštrukcie, atiky ...

 

RESICON DETAILS

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze vysoko tixotropného polyuretánového materiálu - pasty
 • Plne nahrádza materiály na báze bitúmenu a asfaltu, účinnejší a dlhotrvajúci efekt
 • Vysoká priľnavosť a naviazanie na podklad
 • Vysoká odolnosť proti stálemu kontaktu s vodou, počasiu, stavebným pohybom, otrasom a únave materiálov elongácia až 421 %
 • Nevyžaduje vystuženie
 • Detailné, ukončovacie práce, lokálne opravy, ukončenia
 • Aplikácia studeným spôsobom (valček, štetec)

 

RESICON HYBRID BITUMEN SYSTEM

 • Univerzálny tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánovej živice a bitúmenu
 • Absolútna náhrada bežných hydroizolačných materiálov na báze asfaltu či bitúmenu - vylepšené vlastnosti a dlhodobá ochrana
 • Vynikajúca priľnavosť a naviazanie na podklad
 • Vysoká elasticita (viac ako 400 %) a vodotesnosť
 • Vysoká odolnosť proti počasiu, UV žiareniu, chemickým látkam vrátane radónu a mechanickému namáhaniu
 • Rýchle tvrdnutie a uvedenie do prevádzky
 • Strechy, terasy, balkóny, atiky, sokle, základy budov, podzemné objekty, obloženia a obklady z asfaltu, EPDM, PVC a pod.
 • Detailné, ukončovacie hydroizolačné práce a lokálne opravy