Hydroizolácia jazierok, rybníkov, vodných nádrží, priehrad

Hydroizolačné vrstvy pre rybníky, jazierka, fontány, vodné nádrže, rezervoáre a priehrady musia spĺňať viac ako len odolnosť proti množstvu vody v nich, pH vody alebo jej zložkám či brakickému prostrediu. Biologická aktivita stojatých vôd a vodných zásobníkov v súčinnosti s metabolickými produktami fauny predstavujú chemické a biologické ataky na hydroizolačné vlastnosti podkladov a povrchov nádrží. Taktiež vplyv slnečných lúčov prenikajúcich cez vodnú hladinu môže vážne poškodiť niektoré vrstvy alebo membrány.

Popri vysokých hydroizolačných vlastností takýchto vrstiev musia byť splnené aj vysoko bezpečné – ekologické aspekty hydroizolačných materiálov, ktoré nesmú ohrozovať životné prostredie ani život v ňom. Zároveň vyžadujú čo najjednoduchšie aplikačné požiadavky z hľadiska ich prípravy povrchov ako aj spôsobu nanášania pri rôznych aplikačných podmienkach, a po-aplikačnú nenáročnú údržbu týchto povrchov.

RESICON POND SYSTEMS sú určené pre aplikácie, kde je potreba kvalitnej ochrany podkladu proti vode (premenlivá, stojatá), hydrostatickému tlaku a iným poveternostným podmienkam, ktoré spravidla svojimi účinkami dlhodobo deformujú a rozrúšajú povrch, čo má za následok eróziu a rozpad podkladu. Výhodou tohto systému je taktiež fakt, že vytvorená hydroizolačná membrána predstavuje finálnu povrchovú vrstvu. Hydroizolačnú membránu sa však odporúča kombinovať s vrchným ochranným náterom, ktorý okrem mechanickej ochrany poskytuje dekoratívnu alebo protišmykovú úpravu (farebná variabilita v škále RAL, farebný piesok, protišmykové aditíva).

Súčasný trend v oblasti hydroizolačných technológii určených pre vodné stavby, akvakultúrne konštrukcie !!!

RESICON BASIC SYSTEM

 • Jednoduchý základný tekutý hydroizolačný systém bez ochranného vrchného náteru alebo finálnej úpravy
 • Aplikácia studeným spôsobom (valčekom, striekaním)
 • Hydroizolácia a ochrana vodných nádrží, jazierok, rybníkov, fontán, kanálov, tunelov, vodných stavieb a konštrukcií

RESICON PLUS SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s rýchlo vytvrdzujúcim vrchným ochranným pigmentovaným náterom odolným proti opotrebovaniu, počasiu, UV žiareniu
 • Aplikácia studeným spôsobom (valčekom, striekaním)
 • Hydroizolácia a ochrana vodných nádrží, jazierok, rybníkov, fontán, kanálov, tunelov, vodných stavieb

RESICON GRAVEL SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s finálnou úpravou - štrkovým násypom na geotextíliu
 • Aplikácia studeným spôsobom (valčekom, striekaním)
 • Jazierka, fontány, rybníky, vodné nádrže
 • Pri menších plochách je možné nasypať štrk priamo na hydroizolačnú membránu (produkt môže zostať nechránený, v súlade s ETA 06/0263)

RESICON TILED TOP SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s finálnou úpravou – dlaždicami položenými priamo na hydroizoláciu
 • Membrána je ochránená a úplne priľnutá k dlaždiciam
  adhéznym mostíkom s kremičitým pieskom
 • Povrchy a okolie záhradných jazierok, fontán a podobne

RESICON AQUA PLUS SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém rýchlovytvrdzujúcim vrchným ochranným náterom
 • Aplikácia v jednej vrstve technológiou WET-ON-WET za studena
 • Stabilný pri trvalom kontakte alebo ponore
 • Výborná chemická odolnosť, vysoká elasticita a pevnosť
 • Jazierka, fontány, rybníky, kanály, odtoky, vodné nádrže

RESICON POLYUREA WATERPROOFING SYSTEM

 • Tekutý hydroizolačný systém na báze rýchlovytvrdzujúcej čistej alebo hybridnej polyurei s vrchným ochranným náterom
 • Vysokovýkonná hydroizolácia aplikovaná horúcim striekaním
 • Preklenuje trhliny a odoláva stavebným pohybom, nepraská
 • Vysoká elasticita, pevnosť a odolnosť proti chemickým látkam a počasiu
 • Hydroizolácia a ochrana vodných nádrží a rezervoárov, jazierok, fontán, rybníkov, kanálov, tunelov, vodných stavieb a konštrukcií, priehrad, a pod.

RESICON POLYUREA FLOATING SYSTEM

 • Tekutý hydroizolačný systém na báze rýchlovytvrdzujúcej čistej alebo hybridnej polyurei a špeciálnej geotextílie inštalovanej priamo na daný podklad, bez potreby prípravy alebo ošetrenia podkladu – zložité a nie ideálne podklady (aj mokré či vlhké, so sklonom, zemina)
 • Hydroizolácia zložitých povrchov s použitím geokompozitu, aplikovaná horúcim striekaním
 • Odolnosť proti chemickým látkam a stavebným pohybom, schopnosť preklenúť trhliny, rýchly návrat do prevádzky

RESICON DECOR STONE SYSTEM

 • Kombinovaný hydroizolačno – drenážny a dekoratívny podlahový systém na báze tekutej membrány a kamenného koberca, ochránený vrchným náterom
 • Súvislá, tvrdá, polo -/ porézna odolná povrchová úprava
 • Povrch a okolie záhradných jazierok a fontán
 • Rekreačné plochy, parky; interiér / exteriér
 • Variabilita hrúbky vrstvy (1 až 2,5 cm)
 • Neobmedzené možnosti dekoratívneho spracovania