EXPLORE LIQUID WATERPROOFING

Systémy tekutej hydroizolácie RESICON pre jazierka, rybníky a ostatné vodné nádrže

RIEŠENIA PRE HYDROIZOLÁCIU JAZIEROK, RYBNÍKOV A VODNÝCH NÁDRŽÍ


Hydroizolačné vrstvy pre rybníky, jazierka, fontány, vodné nádrže, rezervoáre a priehrady musia spĺňať viac ako len odolnosť proti množstvu vody v nich, pH vody alebo jej zložkám či brakickému prostrediu. Biologická aktivita stojatých vôd a vodných zásobníkov v súčinnosti s metabolickými produktami fauny predstavujú chemické a biologické ataky na hydroizolačné vlastnosti podkladov a povrchov nádrží. Taktiež vplyv slnečných lúčov prenikajúcich cez vodnú hladinu môže vážne poškodiť niektoré vrstvy alebo membrány.

Popri vysokých hydroizolačných vlastností takýchto vrstiev musia byť splnené aj vysoko bezpečné – ekologické aspekty hydroizolačných materiálov, ktoré nesmú ohrozovať životné prostredie ani život v ňom. Zároveň vyžadujú čo najjednoduchšie aplikačné požiadavky z hľadiska ich prípravy povrchov ako aj spôsobu nanášania pri rôznych aplikačných podmienkach, a po-aplikačnú nenáročnú údržbu týchto povrchov.


 

RESICON POND SYSTEMS sú určené pre aplikácie, kde je potreba kvalitnej ochrany podkladu proti vode (premenlivá, stojatá), hydrostatickému tlaku a iným poveternostným podmienkam, ktoré spravidla svojimi účinkami dlhodobo deformujú a rozrúšajú povrch, čo má za následok eróziu a rozpad podkladu. Výhodou tohto systému je taktiež fakt, že vytvorená hydroizolačná membrána predstavuje finálnu povrchovú vrstvu. Hydroizolačnú membránu sa však odporúča kombinovať s vrchným ochranným náterom, ktorý okrem mechanickej ochrany poskytuje dekoratívnu alebo protišmykovú úpravu (farebná variabilita v škále RAL, farebný piesok, protišmykové aditíva).

 

Súčasný trend v oblasti hydroizolačných technológii určených pre vodné stavby, akvakultúrne konštrukcie !!!


SYSTÉMY TEKUTEJ HYDROIZOLÁCIE A OCHRANY POVRCHOV AKVAKULTÚRNYCH STAVIEB - JAZIEROK, RYBNÍKOV, VODNÝCH NÁDRŽÍ A PRIEHRAD


 

RESICON BASIC SYSTEM

 • Jednoduchý základný tekutý hydroizolačný systém bez ochranného vrchného náteru alebo finálnej úpravy

 • Aplikácia studeným spôsobom (valčekom, striekaním)

 • Hydroizolácia a ochrana vodných nádrží, jazierok, rybníkov, fontán, kanálov, tunelov, vodných stavieb a konštrukcií

 • V prípade požiadavky na štrkové dno alebo dno s keramickou dlažbou či kameňom sa na ochranu hydroizolačnej membrány odporúča použiť špeciálna geotextília, na ktorú sa nasype štrk, resp. nanesie lepidlo / malta pre nalepenie dlaždíc alebo kameňa. Obklad či dlažbu možno aplikovať aj priamo na hydroizolačnú membránu (pre lepšiu priľnavosť sa odporúča použiť adhézny mostík s kremičitým pieskom)

 

RESICON PLUS SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s rýchlo vytvrdzujúcim vrchným ochranným pigmentovaným náterom odolným proti opotrebovaniu, počasiu, UV žiareniu

 • Aplikácia studeným spôsobom (valčekom, striekaním)

 • Hydroizolácia a ochrana vodných nádrží, jazierok, rybníkov, fontán, kanálov, tunelov, vodných stavieb a priehrad

 • Hydroizolačné materiály a vrchné ochranné nátery spĺňajú normy pre bezpečné a nezávadné použitie pre vodné živočíchy

 • Odolnosť voči brakickému prostrediu
 

RESICON DECOR STONE SYSTEM

 • Kombinovaný hydroizolačno – drenážny a dekoratívny podlahový systém na báze tekutej membrány a kamenného koberca, ochránený vrchným náterom

 • Súvislá, tvrdá, polo -/ porézna odolná povrchová úprava

 • Povrch a okolie záhradných jazierok a fontán

 • Rekreačné plochy, parky; interiér / exteriér

 • Variabilita hrúbky vrstvy (1 až 2,5 cm)

 • Neobmedzené možnosti dekoratívneho spracovania


 

RESICON AQUA PLUS SYSTEM

 • Vysoko odolný, stabilný, tekutý hydroizolačný systém na báze bezrozpúšťadlového samonivelačného polyuretánu s/bez vrchného ochranného náteru

 • Hrubá membrána v kombinácii s geotextíliou v jednej či dvoch vrstvách, ktorá nevyžaduje vrchný ochranný náter

 • Vynikajúca odolnosť a stabilita pri kontakte a/alebo trvalom ponore vo vode

 • Výborná chemická odolnosť, vysoká elasticita a pevnosť, dokonalé pomalé vytvrdzovanie

 • Jazierka, fontány, rybníky, kanály, odtoky, vodné nádrže

 • Bezrozpúšťadlová technológia a certifikát pre styk s pitnou vodou

 

RESICON POLYUREA WATERPROOFING SYSTEM

 • Tekutý hydroizolačný systém na báze čistej alebo hybridnej polyurei s vrchným ochranným náterom
 • Vysokovýkonná hydroizolácia aplikovaná horúcim striekaním s certifikátom pre styk s pitnou vodou
 • Rýchla aplikácia a sprevádzkovanie
 • Preklenuje trhliny a odoláva stavebným pohybom, nepraská
 • Vysoká elasticita, pevnosť a odolnosť proti chemickým látkam a počasiu
 • Vodné nádrže a rezervoáre, jazierka, fontány, rybníky, kanály, tunely, vodné stavby a konštrukcie, priehrady, a pod.

 

RESICON POLYUREA FLOATING SYSTEM

 • Rýchlovytvrdzujúci tekutý hydroizolačný systém na báze čistej alebo hybridnej polyurei striekaný priamo na špeciálnu geotextíliu inštalovanú priamo na daný podklad
 • Bez potreby prípravy alebo ošetrenia podkladu, bez nutnosti sanácie či reprofilácie povrchu
 • Ideálny na rozsiahle, zložité a nie ideálne podklady (aj mokré či vlhké, so sklonom, zemina)
 • Odolnosť proti chemickým látkam a stavebným pohybom, schopnosť preklenúť trhliny, rýchly návrat do prevádzky
 • Hydroizolácia zložitých povrchov s certifikátom pre styk s pitnou vodou, aplikovaná horúcim striekaním