EXPLORE LIQUID WATERPROOFING

Systémy tekutej hydroizolácie, ochrany a povrchovej úpravy RESICON pre kúpeľne, kuchyne a technické miestnosti

RIEŠENIA PRE HYDROIZOLÁCIU, OCHRANU A POVRCHOVÚ ÚPRAVU KÚPEĽNÍ, KUCHÝŇ A TECHNICKÝCH MIESTNOSTÍ


RESICON WET SYSTEMS
Tekuté hydroizolačné systémy na báze polyuretánových materiálov alebo polyurei, aplikované za studena, určené pre ochranu podláh a stien v miestnostiach, kde je/môže byť prítomná vlhkosť alebo stály kontakt s vodou.

Ideálne pre aplikácie, kde je potreba rýchlej realizácie hydroizolačných systémov, jednoduché aplikačné postupy – aj v neštandardných či zložitých podmienkach aplikácie (vlhkosť, teplota, verejné priestranstvá, vnútorné priestory), bezrozpúšťadlová technológia, bezpečnosť pochôdznych plôch, nenáročná po-aplikačná údržba takýchto povrchov.

Ponúkajú možnosť ponechať membránu ako hotový, finálny produkt. Hydroizolačnú membránu sa však odporúča kombinovať s vrchným ochranným náterom, ktorý okrem mechanickej ochrany poskytuje dekoratívnu alebo protišmykovú úpravu (farebný piesok, chipsy, protišmykové aditíva, dlažba/obklad, kamenný koberec).

 

Vysokoúčínná ochrana a atraktívna povrchová úprava hydroizolačných membrán a spevnených povrchov

RESICON WET SYSTEMS ponúkajú možnosť ponechať membrány bez povrchovej úpravy ako „hotový, finálny produkt“ (v súlade s normami podľa ETA a EN 1504-2), ktorý spĺňa všetky hydroizolačné vlastnosti. Avšak v rámci uceleného systému sa odporúča kombinácia hydroizolačnej membrány s vrchným ochranným náterom (pigmentovaný alebo transparentný) alebo sa môže povrch zakryť dlažbou či kamenným kobercom.


VYSOKO ODOLNÉ VRCHNÉ NÁTERY

Vrchné ochranné nátery na báze alifatických polyuretánových materiálov reagujú so vzdušnou vlhkosťou a vytvárajú tvrdú a zároveň flexibilnú ochrannú vrstvu s vynikajúcou odolnosťou proti vode.

Vyznačujú sa vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami a odolnosťou proti opotrebovaniu, poškriabaniu, oteru, ale najmä poskytujú výbornú ochranu pred chemickými látkami (dezinfekčné prostriedky, chlórová alebo slaná voda a pod.) a vynikajúcu ochranu pred účinkami UV žiarenia.

Výsledná povrchová úprava je absolútne neporézna a v prípade ponechania hladkého povrchu vysoko odoláva usadzovaniu nečistôt, zanechávaniu špinavých pruhov (aj po manipulácii s nábytkom a pod.), čím sa tieto plochy ľahko čistia a udržujú.

V prípade použitia vysoko reakčnej živice (polyaspartický náter) sa dosiahne extrémne rýchle vytvrdzovanie (vytvrdzuje aj pri veľmi nízkych teplotách) a zvýšená mechanická, chemická a protikorózna ochrana systému (antikarbonizačné vlastnosti.


ATRAKTIVITA FAREBNÉHO PREVEDENIA
Vrchné nátery sú na báze alifatických uhľovodíkov a vďaka UV ochrane nestrácajú farebnosť ani svoj lesk a ponúkajú tak dlho trvajúci estetický efekt ako aj spoľahlivú ochranu ostatných vrstiev hydroizolačného systému.

POZN.: V prípade nutnosti alebo požiadavky na bezrozpúšťadlový hydroizolačný systém sa odporúča ako vrchný náter použiť bezrozpúšťadlovú modifikáciu (tiež vhodná pre realizácie na verejnom priestranstve alebo vo vnútorných priestoroch).

Ich atraktivita spočíva vo variabilnom farebnom prevedení v škále RAL. Vyznačujú sa výborným krytím pri aplikácii.


BEZPEČNOSŤ POVRCHOV – NEŠMYKĽAVÉ

Aj keď vrchné nátery spĺňajú požiadavky na nešmykľavé / protišmykové vlastnosti, napr. Colodur (DIN 51130 - Giordano Bruno Laboratory), možno bezpečnosť povrchov vo vlhkom prostredí ešte zvýšiť.

Pridaním správneho množstva špeciálnych aditív do vrchného náteru možno dosiahnuť protišmykovú povrchovú úpravu celého systému bez negatívneho ovplyvnenia vlastností a vzhľadu vrchného náteru (v závislosti od typu, veľkosti a množstva aditív možno dosiahnuť požadovanú drsnosť povrchu).

Aplikácia vrchného ochranného náteru s použitím farebného piesku alebo chipsov umožňuje efektívnu a zároveň esteticky efektnú finálnu povrchovú úpravu systému !

POZN.: Hydroizolačné membrány taktiež poskytujú vysoký stupeň protišmykových vlastností, a to aj bez použitia povrchovej úpravy !SYSTÉMY PRE HYDROIZOLÁCIU, OCHRANU A POVRCHOVÚ ÚPRAVU KÚPEĽNÍ, KUCHÝŇ A TECHNICKÝCH MIESTNOSTÍ


 

RESICON WET ON WET SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze samonivelačného polyuretánového materiálu s povrchovou úpravou 
 • Špeciálny systém z hľadiska spôsobu aplikácie - Wet-On-Wet systém - aplikácia materiálu studeným spôsobom (valček, hladidlo, štetec) v dvoch po sebe idúcich vrstvách (mokrá na mokrú) vystužených geotextíliou
 • Rôzny stupeň protišmykovej úpravy (samotná membrána, pridanie čipsov, kremičitého piesku, aditíva)
 • Estetická povrchová úprava vrchným náterom v rôznej RAL, farebným kremičitým pieskom, čipsami) 
 • Bezrozpúšťadlová technológia -  prednostne používaná v uzavretých priestoroch, najmä v podmienkach s vyššou vlhkosťou a teplotou nad 25°C alebo na verejných priestranstvách
 • Hydroizolácia a ochrana povrchov kúpeľní, kuchýň, spŕch, šatní, servisných a technických miestností, chodieb, schodov, stien
 • Vlhké miestnosti, verejné priestranstvá, ťažko prístupné miesta a zložité plochy

 

RESICON WET PUA SF SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze samonivelačnej polyurei s povrchovou úpravou
 • Špeciálny systém z hľadiska spôsobu aplikácie - Wet-On-Wet systém - aplikácia materiálu studeným spôsobom (valček, hladidlo, štetec) v dvoch po sebe idúcich vrstvách (mokrá na mokrú) vystužených geotextíliou
 • Rôzny stupeň protišmykovej úpravy (samotná membrána, pridanie čipsov, kremičitého piesku, aditíva)
 • Estetická povrchová úprava vrchným náterom v rôznej RAL, farebným kremičitým pieskom, čipsami)
 • Bezrozpúšťadlová technológia a veľmi rýchle vytvrdzovanie systému - ideálny v uzavretých priestoroch, najmä v podmienkach s nižšou teplotou (aj okolo 10°C) alebo na verejných priestranstvách
 • Hydroizolácia a ochrana povrchov kúpeľní, kuchýň, spŕch, šatní, servisných a technických miestností, chodieb, schodov, stien
 • Vlhké miestnosti, verejné priestranstvá, ťažko prístupné miesta a zložité plochy

 

RESICON WET SF SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze samonivelačného polyuretánového materiálu s povrchovou úpravou
 • Ekologicky šetrný systém aplikovaný studeným spôsobom (valček, hladidlo, štetec) v dvoch vrstvách vystužených geotextíliou alebo sklovláknitou tkaninou
 • Produkt vytvrdzuje za prítomnosti vzdušnej vlhkosti
 • Rôzny stupeň protišmykovej úpravy (samotná membrána, pridanie čipsov, kremičitého piesku, aditíva)
 • Estetická povrchová úprava vrchným náterom v rôznej RAL, farebným kremičitým pieskom, čipsami)
 • Bezrozpúšťadlová technológia - použiteľný v uzavretých priestoroch alebo na verejných priestranstvách
 • Hydroizolácia a ochrana povrchov kúpeľní, kuchýň, spŕch, šatní, servisných a technických miestností, chodieb, schodov, stien
 • Vlhké miestnosti, verejné priestranstvá, ťažko prístupné miesta a zložité plochy


 

RESICON WET WALL SYSTEM

 • Jednoduchý ochranný systém na báze vodnobázového alifatického polyuretánového vrchného náteru v pigmentovanej alebo transparentnej verzii
 • Tenkovrstvová hydroizolačná elastická membrána na povrchu, ktorý nie je veľmi namáhaný, resp. je určený pre údržbové úkony
 • Nevyžaduje základný náter, ľahko aplikovateľný, rýchlo schnúci a vytvrdzovací
 • Ideálny ako hygienicky nezávadný ochranný náter - neporézny povrch a bezrozpúšťadlová vodnobázová povaha (priepustný pre vodné pary)
 • Odolný proti opotrebovaniu, oteru, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
 • Ľahko čistiteľné a udržiavateľné povrchy – neporézne, hladké
 • Excelentné riešenie pre ochranu vnútorných priestorov (najmä stien), kde je/môže byť prítomná vlhkosť alebo stály kontakt s vodou, a to z hľadiska hygieny, hydroizolačných a estetických vlastností
 • Hydroizolácia stien a podláh vo vlhkých miestnostiach, v interiéri, kúpeľne, šatne, vstupy, chodby alebo v exteriéri či vonkajších / verejných priestranstvách

 

RESICON DECOR SYSTEM

 • Esteticky atraktívny tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánových materiálov alebo polyurei v kombinácii s dekoratívnymi agregátmi (piesok, čipsy) a vrchným čírym náterom, vhodné pre ochranu pochôdznych a spevnených povrchov, všeobecne vystavených vplyvom vlhkosti a vody
 • Finálna úprava povrchu podľa požiadaviek užívateľa čo sa týka estetiky a bezpečnosti
 • Vytvorená hydroizolačná membrána predstavuje finálnu povrchovú vrstvu bez nutnosti ďalšej podlahovej úpravy (hydroizolácia a podlaha zároveň) !
 • Atraktívna dekoratívna povrchová úprava
  - vrchným náterom (široká škála farebných odtieňov v RAL)
  - farebným pieskom (variabilita vo farebnom prevedení, obrazce)
  - dekoratívnymi chipsami (variabilita vo farebnej kombinácii, sýtosti, vizuálne znižuje prítomnosť nečistôt na povrchu)
 • Protišmyková ochrana
  - dekoratívnou úpravou farebným kremičitým pieskom alebo protišmykovými aditívami (variabilný stupeň protišmykovej úpravy)
  - dekoratívnymi farebnými čipsami (jemná protišmyková úprava)

 

RESICON STONE SYSTEM

 • Kamenný koberec, t.j. kombinovaný hydroizolačno – drenážny, dekoratívny podlahový systém, pre ochranu rôznych pochôdznych spevnených plôch, na báze tekutej živicovej membrány, vysoko odolného transparentného živicového spojiva a príslušného agregátu (dekoratívna kamenná drť).
 • Ekonomicky efektívne ošetrenie spevnených plôch tým, že vytvára veľmi tvrdú a veľmi pevnú podlahu odolnú proti praskaniu, lámaniu a s minimálnymi požiadavkami na jej údržbu
 • Veľmi tvrdá a veľmi pevná podlahu odolnú proti praskaniu, lámaniu
 • Súvislý, bezšvový, porézny alebo poloporézny povrch, ktorý ponúka efektívny drenážny – vodu priepustný systém, ktorý prispieva nielen k účinnému odvádzaniu vody, ale podstatne tým aj zmierňuje vznik klzkého povrchu – spĺňa aj tie najprísnejšie protišmykové vlastnosti
 • V prípade neporéznej alternatívy, t.j. utesnenia pórov povrchu gélom, poskytuje absolútne vodotesnú vrstvu
 • Atraktívne (prírodné) prostredie vďaka neobmedzeným možnostiam dekoratívneho spracovania
 • Kuchyne, kúpeľne, schody, chodby, technické a servisné miestnosti