EXPLORE LIQUID WATERPROOFING

Patentovaný systém tekutej hydroizolácie a povrchovej úpravy mostoviek, mostov a vozoviek

RIEŠENIA TEKUTEJ HYDROIZOLÁCIE A POVRCHOVEJ ÚPRAVY MOSTOVIEK, MOSTOV A VOZOVIEK


 

TRADIČNÉ HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY VS. TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA APLIKOVANÁ ZA HORÚCA


VODOTESNOSŤ A ÚČINNOSŤ SYSTÉMOV
Betónové mostovky sú ľahko ovplyvniteľné únikom vody z vozovky, čo samozrejme spôsobuje poškodenie konštrukcie stavby mostu : korózia, pukliny a trhliny v betóne, čo nakoniec vedie k rozpadu materiálu. Aby sa týmto problémom predišlo, je nutné mostovky kvalitne hydroizolovať vysokovýkonným a dlhotrvajúcim systémom.

Tradičné hydroizolačné systémy založené na pevných membránach sa aplikujú pomaly, sú náročné na aplikáciu, prácne a nezaručujú strednú alebo dlhodobú vodotesnosť. Tieto systémy vždy zlyhávajú, nakoľko sa voda skôr či neskôr dostane cez spoje a/alebo škáry a proces končí popraskaní materiálu (podkladu / povrchu).

Hydroizolačné membrány aplikované v tekutej forme umožňujú prispôsobiť sa akémukoľvek tvaru alebo typu podkladu či povrchu (horizontálne, šikmé i vertikálne plochy, či ťažko dostupné miesta) a ponúkajú slobodu pri navrhovaní objektov. Sú založené na báze tekutých živíc (polyurea, polyuretán), ktoré po aplikácii vytvárajú jednoliatu, súvislú, bezšvovú, kompaktnú, pevnú a zároveň elastickú membránu. Samotný hydroizolačný efekt a najväčší rozdiel, v porovnaní s tradičnými systémami, spočíva v úplnom a spoľahlivom priľnutí jednotlivých hydroizolačných vrstiev k podkladu povrchu alebo k sebe navzájom (t.j. vzniká priamo na danom povrchu), čím sa zabraňuje prieniku vody do systému ako aj jej pohybu medzi jednotlivými vrstvami systému.

Poskytuje ochranu nových povrchov ako aj tých v rekonštrukcii či renovácii, nakoľko je schopná preklenúť trhliny a praskliny v podklade alebo preventívne chráni povrchy pred ich vznikom v budúcnosti. Navyše je celý hydroizolačný systém schopný odolávať stavebným pohybom a únave konštrukčných materiálov.


JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA MATERIÁLOV
Tieto technológie umožňujú aplikáciu hydroizolačnej membrány vo veľmi krátkom čase (niekoľkých hodín). Spomenuté hydroizolačné membrány sa aplikujú pomocou špeciálneho dvojkomponentného striekacieho zariadenia s ohrevom zložiek, čo umožňuje rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie aplikovaných materiálov (niekoľko sekúnd až minút), navyše s vysokou produktivitou práce (denne až 800 m2 s jediným strojom !).

Skracujú sa tak pracovné postupy, minimalizujú časové prestoje a umožňujú takmer okamžité sprevádzkovanie povrchov po aplikácii. Tekuté hydroizolačné systémy predstavujú jednoduchý a nekomplikovaný spôsob aplikácie bez mechanického kotvenia, tavenia, dodatočných úprav a zbytočných zásahov do finálneho povrchu ! 

 

AKO TO FUNGUJE ?RIEŠENIA RESICON 

Spoločnosť RESICON s.r.o. predstavuje vysoko účinné systémové riešenia hydroizolačnej ochrany mostov, mostoviek a vozoviek v súlade s európskymi požiadavkami a predpismi na kvalitu a vlastnosti aplikovaných materiálov a technológií, náročnosťou na aplikačný čas a spustením objektu do prevádzky, trvanlivosťou výkonu systému a ekonomickými ukazovateľmi.


Dvojzložková bezrozpúšťadlová polyurea IMPERMAX POLYUREA H FLEX vytvára po aplikácii horúcim striekaním súvislú, pevnú, vodotesnú, dlhotrvácnu membránu s vysokou elasticitou (400 %) a mechanickou odolnosťou (14 MPa). Tento Hydroizolačný systém predstavuje stabilný a vhodný podklad pre následnú vrstvu liateho asfaltu pri teplote až + 220°C. Membránu je nutné aplikovať v minimálnej hrúbke 2 mm.


 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA, VLASTNOSTI A POUŽITIE 


 • Vynikajúca priľnavosť na betónové, cementové, bitúmenové, tehlové povrchy, potery, PVC, dlaždice, kameň, kov, geotextíliu, sklovlákno ...
 • Súvislý, jednoliaty, homogénny povrch bez spojov a prelepov
 • Pružná a zároveň pevná membrána so schopnosťou premostenia trhlín v betóne, resp. eliminácie ich vzniku
 • Vysoká elasticita a pevnosť (400 %, resp. 14 MPa)
 • Prispôsobujúca sa akémukoľvek tvaru a povahe povrchu (horizontálne, šikmé, vertikálne, ťažko dostupné miesta)
 • Odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom a praskaniu, únave konštrukčných materiálov
 • Vysoká chemická a mechanická odolnosť
 • Vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu a trvalému kontaktu či ponoru vo vode
 • Dlhodobá a úplná vodotesnosť systému !
 • Aplikácia bez mechanického kotvenia, tavenia, dodatočných úprav a zbytočných zásahov do finálneho povrchu
 • Rýchla a jednoduchá aplikácia (najmä v porovnaní s tradičnými systémami na báze PVC a bitúmenových povrchov)
 • Kvalita prevedenia práce vďaka automatizovanej aplikácii pomocou striekacieho zariadenia s ohrevom
 • Rýchlo až extrémne rýchlo vytvrdzujúce materiály (4-8 sekúnd od aplikácie)

 • Rýchle uvedenie povrchu do prevádzky (pochôdzna cca po 1 hodine od aplikácie, úplné vytvrdnutie do 2 dní)
 • Nákladovo efektívny hydroizolačný systém s minimálnym prestojom počas aplikácie
 • Ekologické a nezávadné riešenie pre ľudské zdravie a životné prostredie
 • V kombinácii s geotextíliou zlepšujú svoje mechanické vlastnosti (zvýšenie odolnosti proti statickému vtlačeniu, bezšvové zvary a spoje, pochôdznosť a iné zaťaženie)
 • Pigmentovateľné produkty – šedá RAL 7011, béžová RAL 1001, tehlová. Ostatné na vyžiadanie
 • Systém možno ukončiť vrchným ochranným náterom (zaručenie ochrany proti UV žiareniu, stabilita farebného odtieňa, zvýšenie mechanických vlastností systému, esteticky príťažlivý vzhľad – variabilné farebné prevedenie v RAL)
 • Hydroizolácia plochých, šikmých i vertikálnych povrchov, alebo plôch so zložitou geometriou, vnútorných alebo vonkajších povrchov  
 • Hydroizolácia a ochrana spevnených a pochôdznych plôch 
 • Hydroizolácia a ochrana palúb, plošín, mostoviek, mostov, vozoviek, základov budov, skládok, sekundárnych bezpečnostných obalov, kontajnerov, ...
 • Hydroizolácia a ochrana vodných nádrží, jazierok, kanálov, tunelov, vodných stavieb a konštrukcií 

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU


Vlastnosti a použiteľnosť tohto systému sú zakotvené v certifikáte ETA (Európske Technické Osvedčenie) pod číslom 16/0149 zo dňa 09/09/2016, a to podľa normy ETAG 033. Systém je navrhnutý a určený pre Tekutú hydroizoláciu mostoviek (CE značka). Certifikácia je platná v rámci celého Európskeho spoločenstva a potvrdená Európskou organizáciou pre technické schvaľovanie so sídlom v Bruseli (EOTA).


Za účelom získania tohto certifikátu bol produkt IMPERMAX POLYUREA H FLEX vystavený náročným skúškam na mechanickú odolnosť v extrémnych podmienkach, napr. priľnavosť, schopnosť preklenutia trhlín pred a po procese starnutia, odolnosť proti perforácii, teplotným vplyvom, vodotesnosť a nepriepustnosť, a pod.

Taktiež boli vykonané náročné testy pre stanovenie odolnosti proti chemickým látkam, alkalickým roztokom, penetrácii chloridových iónov a samozrejme proti kontinuálnemu kontaktu so zložkami asfaltu.

Certifikát garantuje schopnosť systému vynikajúco odolávať prevádzkovým teplotám v rozsahu -40°C až +60°C, a to po dobu minimálne 25 rokov. Takto vytvorená membrána môže byť ďalej potiahnutá betónom, liatym asfaltom s teplotou až do +220°C alebo hrubou bitúmenovou zmesou s teplotou až do +160°C.
IMPERMAX POLYUREA H FLEX má tiež certifikát požiarnej odolnosti podľa nemeckej normy DIN 4102-1 "Horľavosť subjektu priamym pôsobením ohňa“, s klasifikáciou triedy B2.

 
 
 

Súčasný trend v oblasti hydroizolačných technológii určených pre mostovky, mosty, vozovky !!!