EXPLORE LIQUID WATERPROOFING

Systémy tekutej hydroizolácie a povrchovej úpravy RESICON pre parkovacie plochy

RIEŠENIA TEKUTEJ HYDROIZOLÁCIE A POVRCHOVEJ ÚPRAVY PARKOVACÍCH PLÔCH


 

TRVANLIVÁ OCHRANA SPEVNENÝCH PLÔCH


VODOTESNOSŤ A ÚČINNOSŤ SYSTÉMOV

Spevnené plochy sú prirodzene vystavené účinkom mechanických, chemicko-fyzikálnych, poveternostných vplyvov a slnečného žiarenia (najmä tie exteriérové), čo samozrejme s odstupom už krátkeho času vedie k degradácii vrchných vrstiev týchto plôch. Tá je spôsobená únikom vody z vozovky, rozmrazovacími cyklami, urýchlenou únavou stavebných a konštrukčných materiálov, stratou farebného odtieňa či protišmykovej úpravy, a tak ďalej. Degradácia vrchných vrstiev sa následne prejaví ako poškodenie konštrukcie stavby či nosného podkladu vozovky : korózia, pukliny a trhliny v betóne, čo nakoniec vedie k rozpadu materiálu. Aby sa týmto problémom predišlo, je nutné vozovky a podobné parkovacie plochy kvalitne hydroizolovať vysokovýkonným a dlhotrvajúcim systémom.

Hydroizolačné membrány RESICON PARK sú aplikované v tekutej forme a umožňujú prispôsobiť sa akémukoľvek tvaru alebo typu podkladu či povrchu (horizontálne, šikmé i vertikálne plochy, či ťažko dostupné miesta) a ponúkajú slobodu pri navrhovaní objektov. Sú založené na báze tekutých živíc (polyurea, polyuretán), ktoré po aplikácii vytvárajú jednoliatu, súvislú, bezšvovú, kompaktnú, pevnú a zároveň elastickú membránu. Samotný hydroizolačný efekt a najväčší rozdiel, v porovnaní s tradičnými systémami, spočíva v úplnom a spoľahlivom priľnutí jednotlivých hydroizolačných vrstiev k podkladu povrchu alebo k sebe navzájom (t.j. vzniká priamo na danom povrchu), čím sa zabraňuje prieniku vody do systému ako aj jej pohybu medzi jednotlivými vrstvami systému.

Poskytuje ochranu nových povrchov ako aj tých v rekonštrukcii či renovácii, nakoľko je schopná preklenúť trhliny a praskliny v podklade alebo preventívne chráni povrchy pred ich vznikom v budúcnosti. 


 

ODOLNOSŤ HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN

Systémy RESICON PARK nezaťažujú stavby ani životné prostredie. Vysoká pevnosť a elasticita výslednej membrány poskytuje odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom, či únave konštrukčných materiálov pri nových ako aj existujúcich stavbách (rôzne varianty produktov vykazujú elasticitu 175 – 600 %).

Na základe certifikátov podľa normy EN – 1504 – 2 sú tieto materiály vhodné pre ochranu najmä betónových povrchov, kde poskytujú účinnú vodotesnú, protikoróznu a chemickú ochranu stavieb a konštrukcií.


JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA MATERIÁLOV

Tieto technológie umožňujú aplikáciu hydroizolačnej membrány vo veľmi krátkom čase (niekoľkých hodín). Variabilita v spôsobe aplikácie ponúka možnosť realizovať celý proces studeným spôsobom – valčekom, štetcom, stierkou. V prípade rýchleho a výkonnejšieho systému možno použiť materiály aplikované dvojkomponentným striekacím zariadením s ohrevom. Rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie materiálov (niekoľko hodín až minút) skracuje pracovné postupy, minimalizuje časové prestoje a umožňuje takmer okamžité sprevádzkovanie povrchov po aplikácii.

Tekuté hydroizolačné systémy predstavujú jednoduchý a nekomplikovaný spôsob aplikácie bez mechanického kotvenia, tavenia, dodatočných úprav a zbytočných zásahov do finálneho povrchu !


VYSOKOÚČINNÁ OCHRANA HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN


VYSOKO ODOLNÉ VRCHNÉ NÁTERY

Systémové riešenie RESICON PARK ponúka možnosť ponechať membrány bez povrchovej úpravy ako „hotový, finálny produkt“ (v súlade s normami podľa ETA a EN 1504-2), ktorý spĺňa všetky hydroizolačné vlastnosti. V rámci uceleného systému sa však odporúča kombinácia hydroizolačnej membrány s vrchným ochranným náterom (pigmentovaný alebo transparentný).

Vrchné ochranné nátery na báze alifatických polyuretánových materiálov reagujú so vzdušnou vlhkosťou a vytvárajú tvrdú a zároveň flexibilnú ochrannú vrstvu s vynikajúcou odolnosťou proti vode a poveternostným vplyvom. Vyznačujú sa vynikajúcimi mechanickými a hydroizolačnými vlastnosťami a odolnosťou proti opotrebovaniu, poškriabaniu, oteru, ale navyše poskytujú výbornú ochranu pred chemickými látkami, účinkami UV žiarenia a protišmykové vlastnosti.
Ich prednosťou je tiež rýchle vytvrdzovanie a rýchly spôsob aplikácie valčekom, štetcom alebo striekaním.

V prípade použitia vysoko reakčnej živice (polyaspartický náter) sa dosiahne extrémne rýchle vytvrdzovanie (vytvrdzuje aj pri veľmi nízkych teplotách) a zvýšená mechanická, chemická a protikorózna ochrana systému (antikarbonizačné vlastnosti).

Ich atraktivita spočíva vo variabilnom farebnom prevedení v škále RAL. Vyznačujú sa výborným krytím pri aplikácii a zostávajú lesklé (v prípade požiadavky môžu byť povrchy aj matné). Vďaka UV ochrane nestrácajú farebnosť ani svoj lesk a ponúkajú tak dlho trvajúci estetický efekt ako aj spoľahlivú ochranu ostatných vrstiev hydroizolačného systému.

DEKORATÍVNE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Hydroizolačné membrány RESICON PARK môžu byť chránené nielen vrchným ochranným náterom, ale taktiež vrstvou kremičitého piesku, najmä pri vystavení povrchov intenzívnemu zaťaženiu alebo premávke. V závislosti od stupňa namáhania tejto plochy je možné zvoliť frakciu a spotrebu kremičitého piesku, čím sa vytvára ochranná a zároveň aj protišmyková vrstva.

Výhodou integrácie kremičitého piesku priamo do vrstvy náteru je, že sa dosiahne finálna úprava povrchu bez potreby použitia ťažkej alebo silnej ochrannej vrstvy – povrch sa stáva vodotesnou membránou a zároveň hotovou ,,podlahou alebo krytinou".  

Výsledkom aplikácie farebného kremičitého piesku je vysoko dekoratívny, príťažlivý a moderný vzhľad povrchu, ktorý navyše spĺňa protišmykové vlastnosti (Trieda 3, podľa UNEENV 12633:2003, príloha A).

Veľmi obľúbeným variantom dekoratívnej povrchovej úpravy je aplikácia farebných čipsov (lupienkov). Tento spôsob povrchovej úpravy neponúka žiadnu mechanickú ochranu, avšak predstavuje vysoko efektívny dekoratívny vzhľad.

Vysoko odolnú, no súčasne atraktívnu povrchovú úpravu s prírodným vzhľadom predstavuje kamenný koberec. Ide o samostatný hydroizolačno – drenážny a dekoratívny systém ochrany spevnených plôch ako aj systém protišmykovej úpravy s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťamiSYSTÉMY PRE HYDROIZOLÁCIU A POVRCHOVÚ ÚPRAVU PARKOVACÍCH PLÔCH


 

RESICON PARK SYSTEM


Vysokovýkonný tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu a/alebo polyurei, určený pre ochranu plôch a povrchov vystavených intenzívnemu zaťaženiu premávkou.

Ponúka trvanlivú a spoľahlivú ochranu parkovacích plôch s bežnou alebo intenzívnou premávkou kombináciou vysoko odolného vrchného náteru s protišmykovým aditívom / kremičitým pieskom alebo použitím špeciálne vyvinutého flexibilného materiálu na báze polyurei. Finálna úprava parkovacích plôch a vozoviek použitím vrchného náteru poskytuje celému systému ochranu proti UV žiareniu, zvýšenú odolnosť proti mechanickému zaťaženiu, estetický vzhľad vďaka širokému spektru farebných odtieňov podľa RAL a eliminuje zanechávanie čiernych pásov a stôp po pneumatikách.

V systéme sa kombinuje nosná hydroizolačná membrána s vodotesnou funkciou a druhá tenká hydroizolačná membrána s ochrannou funkciou proti opotrebovaniu – RESICON PARK CLASSIC alebo tvrdá podlahová vrstva – RESICON PARK H SL.


 

RESICON PARK CLASSIC SYSTEM

 • Špeciálny vysokovýkonný trojvrstvový tekutý hydroizolačný systém určený pre ochranu plôch a povrchov vystavených bežnému zaťaženiu premávkou

 • Kombinácia hlavnej hydroizolačnej membrány s vodotesnou funkciou a druhej hydroizolačnej vrstvy s ochrannou funkciou proti opotrebovaniu

 • Schopnosť preklenutia trhlín v podklade a eliminácia znečistenia vulkanizovanou gumou, odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom, UV žiareniu a poveternostným vplyvom

 • Parkoviská, garáže, vozovky, príjazdové cesty, nástupištia, ...

 

RESICON PARK H SL SYSTEM

 • Rýchlovytvrdzovací tekutý hydroizolačný systém určený pre ochranu plôch a povrchov vystavených intenzívnemu zaťaženiu premávkou

 • Kombinácia hlavnej hydroizolačnej membrány s vodotesnou funkciou a tvrdej podlahovej vrstvy s ochrannou funkciou proti opotrebovaniu a nárazu

 • Schopnosť preklenutia trhlín v podklade a eliminácia znečistenia vulkan. gumou, odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom, UV žiareniu a poveternostným vplyvom

 • Parkoviská, garáže, vozovky, príjazdové cesty, nástupištia, ...


RIEŠENIE PRE VYSOKO NAMÁHANÉ VEĽKOKAPACITNÉ PARKOVACIE PLOCHY


Špeciálne vyvinutý systém pre vysoko namáhané veľkokapacitné parkovacie a prevádzkové plochy. Tekutý podlahový systém na báze dvojzložkovej, bezrozpúšťadlovej, hybridnej polyurei, určený pre aplikáciu horúcim striekaním. Materiál po aplikácii veľmi rýchlo vytvrdzuje (pochôdzny už po 2 – 4 hodinách) a vytvára jednoliatu, súvislú, homogénnu, pevnú a tvrdú, ale zároveň elastickú hladkú alebo drsnú membránu bez spojov.


Systém RESICON FLOOR PA 30 TECH ponúka trvanlivú a spoľahlivú ochranu betónových, prípadne iných tvrdých a pevných povrchov vďaka svojim výnimočným vlastnostiam a technologickému postupu pri aplikácii. Aj napriek veľmi rýchlemu vytvrdzovaniu kryštalizuje pomalšie v porovnaní s inými materiálmi aplikovanými horúcim striekaním. Navyše je viac samonivelačný. Vynikajúca priľnavosť k podkladu a jednoliatosť systému zabraňuje prieniku vody do vrstvy ako aj jej pohybu medzi jednotlivými vrstvami. Povrch samotnej membrány môže byť chránený vrstvou kremičitého piesku, ktorý sa aplikuje priamo do tekutej membrány alebo použitím vrchného náteru za účelom zvýšenia mechanických a hydroizolačných vlastností celého systému. Zároveň poskytuje estetický vzhľad finálneho povrchu, vynikajúcu ochranu proti UV žiareniu a dodáva systému dlhodobú ochranu proti poveternostným vplyvom a opotrebovaniu.

RESICON FLOOR PA 30 TECH je v dôsledku tekutej formy a elasticite materiálov schopný preklenúť trhliny v podklade a prispôsobí sa variabilite povrchu bez potreby vystuženia. V kombinácii s rýchlo reaktívnym polyaspartickým vrchným náterom dosahuje najvyššiu výkonnosť spomedzi ostatných používaných technológií určených pre ochranu vozoviek a priemyselných podláh.

RESICON FLOOR PA 30 TECH SYSTEM

 • Vysokovýkonný hybridný tekutý podlahový systém určený pre ochranu plôch a povrchov vystavených intenzívnemu zaťaženiu prevádzkou

 • Vynikajúca priľnavosť a veľmi rýchle vytvrdzovanie (2-4 hodiny)

 • Vynikajúca odolnosť proti poškriabaniu, opotrebovaniu, nárazu

 • Tvrdý, pevný a zároveň elastický, jednoliaty homogénny povrch

 • Schopnosť preklenutia trhlín v podklade a eliminácia znečistenia vulkanizovanou gumou, UV žiareniu a poveternostným vplyvom

 • Ľahko čistiteľný a udržiavateľný povrch – neporézny, vodotesný

 • Bezrozpúšťadlová technológia – ekologické riešenie

 • Parkoviská, vozovky, nástupištia, priemyselné areály, sklady, ...PRVOTRIEDNE RIEŠENIE OCHRANY POVRCHOV A PODLÁH VYSTAVENÝCH PREMÁVKE A PRIEMYSELNÉMU PROSTREDIU !!!