Hydroizolácia plochých striech

Najdôležitejšou súčasťou každej konštrukcie plochých striech je nepochybne jej hydroizolačná vrstva. Problematika ochrany plochých striech proti poveternostným vplyvom a tepelným stratám je v súčasnosti tou najväčšou výzvou pre každého zhotoviteľa takéhoto typu strechy. Technická náročnosť, spoľahlivé vlastnosti, životnosť a finančné náklady týkajúce sa hydroizolácie plochých striech súvisia s viacerými faktormi, no ten najpodstatnejší je výber technológie a spôsobu jej realizácie.

Tekuté hydroizolačné systémy RESICON predstavujú ideálnu voľbu pri tomto rozhodovaní nielen preto, že ponúkajú systémové riešenia v súlade so súčasnými trendmi hydroizolácie plochých striech, ale najmä pre ich komplexnosť a efektívnosť v každom ohľade.

... o dva kroky vpredu

Eliminácia nedostatkov tradičných hydroizolačných technológií ako sú zatekanie cez spoje a kotvenia, nedostatočné ukotvenie a priľnavosť k podkladu, narušenie všetkých vrstiev pri mechanickom namáhaní (stavebné pohyby a pod.) alebo nutnosť použitia horákov, či problematické utesnenie oslabených a kritických miest strechy a o mnoho viac.

 • Tekutá forma hydroizolácie, schopnosť membrány preklenúť trhliny praskliny v podklade

 • Nadmerná sloboda pri navrhovaní striech
  neobmedzené možnosti aplikácie na akýkoľvek typ povrchu

 • Súvislý, jednoliaty, homogénny a bezšvový povrch, t.j. vďaka absencii spojov, presahov, prelepov, prekrývania materiálov, tupých zvarov a pod. sú eliminované aj všetky kritické miesta - aplikácia  bez mechanického kotvenia

 • Jednoduchá a efektívna aplikácia, nanášanie membrán valčekom, štetcom alebo hladidlom (za studena) alebo striekaním (bez alebo s ohrevom zložiek)

 • Úplne priľnuté systémy = Trvalá vodotesnosť od podkladu až po finálnu vrstvu,                  čo vylučuje pretekanie vody medzi jednotlivými vrstvami

 • Odolnosť proti stavebným pohybom podkladu, otrasom a únave konštrukčných materiálov membrána je veľmi pevná, ale elastická a schopná odolávať únavovým procesom (podľa EOTA TR-8) 

 • Výborné mechanické vlastnosti - vysoká elasticita až do 617 %, vysoká pevnosť, nelámavosť membrán a pod. (ani pri -45°C)

 • Vysoká odolnosť proti  UV žiareniu a poveternostným vplyvom navrhnuté                            pre nepriaznivé podmienky (slnko, dážď, vietor

 • Variabilita finálnej povrchovej úpravy
  pigmentované vrchné nátery, dekoratívny piesok, čipsy, dlaždice, štrkový násyp, kamenný koberec, ekologický substrát

RESICON BASIC SYSTEM

 • Základný systém tekutej hydroizolácie 
 • Bez vrchného ochranného náteru 
 • So štrkovým násypom 
 • S keramickou dlažbou na vrchu 
 • Tradičné aj Invertné strechy

RESICON PLUS SYSTEM

 • S vrchným ochranným náterom
 • Najbežnejší hydroizolačný systém pre ploché 
 • Variabilný farebný odtieň v systéme RAL
 • Ochrana proti UV žiareniu, opotrebovaniu a poveternostným vplyvom

RESICON COOL ROOF SYSTEM

 • S vrchným reflektívnym náterom schopným odrážať slnečné svetlo a teplo (75 až 92 %)
 • Neprehrievanie striech a príjemná klíma vo vnútri
 • Zvýšená účinnosť solárnych a fotovoltaických článkov
 • Komfort a energetická úspora budov

RESICON DECOR SYSTEM

 • Hydroizolačný systém s dekoratívnou povrchovou úpravou
 • Vrchný pigmentovaný náter
 • Farebný piesok alebo čipsy
 • Kamenný koberec
 • Variabilný stupeň protišmykovej úpravy

RESICON GREEN ROOF SYSTEM

 • Zelené strechy / Vegetačné strešné záhrady
 • Hydroizolačno drenážny systém s ekologickým substrátom a vegetáciou
 • Prirodzená a stabilná tepelno-akustická izolácia 
 • Čisté prostredie a energetická udržateľnosť budov
 • Príjemné prostredie a ekologický význam

RESICON STRAT SYSTEM

 • Integrovaný tepelno izolačný a hydroizolačný strešný systém
 • Kompletný strešný plášť s variabilnou finálnou úpravou
 • Inovačná a energetická účinnosť a udržateľnosť
 • Variabilná povrchová úprava striech
 • Nákladovo a prevádzkovo efektívne riešenie