Hydroizolácia plochých striech

EXPLORE LIQUID WATERPROOFING 

Tekuté hydroizolačné systémy RESICON pre ploché strechy

RIEŠENIA PRE PLOCHÉ STRECHY


Najdôležitejšou súčasťou každej konštrukcie plochých striech je nepochybne jej hydroizolačná vrstva. Problematika ochrany plochých striech proti poveternostným vplyvom a tepelným stratám je v súčasnosti tou najväčšou výzvou pre každého zhotoviteľa takéhoto typu strechy. Technická náročnosť, spoľahlivé vlastnosti, životnosť a finančné náklady týkajúce sa hydroizolácie plochých striech súvisia s viacerými faktormi, no ten najpodstatnejší je výber technológie a spôsobu jej realizácie.

Tekuté hydroizolačné systémy RESICON predstavujú ideálnu voľbu pri tomto rozhodovaní nielen preto, že ponúkajú systémové riešenia v súlade so súčasnými trendmi hydroizolácie plochých striech, ale najmä pre ich komplexnosť a efektívnosť v každom ohľade.

... o dva kroky vpredu

Eliminácia nedostatkov tradičných hydroizolačných technológií ako sú zatekanie cez spoje a kotvenia, nedostatočné ukotvenie a priľnavosť k podkladu, narušenie všetkých vrstiev pri mechanickom namáhaní (stavebné pohyby a pod.) alebo nutnosť použitia horákov, či problematické utesnenie oslabených a kritických miest strechy a o mnoho viac.
 • Tekutá forma hydroizolácie, schopnosť membrány preklenúť trhliny praskliny v podklade
 • Nadmerná sloboda pri navrhovaní striech; neobmedzené možnosti aplikácie na akýkoľvek typ povrchu
 • Súvislý, jednoliaty, homogénny a bezšvový povrch, t.j. vďaka absencii spojov, presahov, prelepov, prekrývania materiálov, tupých zvarov a pod. sú eliminované aj všetky kritické miesta - aplikácia  bez mechanického kotvenia

 • Jednoduchá a efektívna aplikácia, nanášanie membrán valčekom, štetcom alebo hladidlom (za studena) alebo striekaním (bez alebo s ohrevom zložiek)
 • Úplne priľnuté systémy = Trvalá vodotesnosť od podkladu až po finálnu vrstvu, čo vylučuje pretekanie vody medzi jednotlivými vrstvami
 • Odolnosť proti stavebným pohybom podkladu, otrasom a únave konštrukčných materiálov; membrána je veľmi pevná, ale elastická a schopná odolávať únavovým procesom (podľa EOTA TR-8) 
 • Výborné mechanické vlastnosti - vysoká elasticita až do 617 %, vysoká pevnosť, nelámavosť membrán a podobne (ani pri -45°C) 

 • Výborná odolnosť proti chemicky agresívnym vplyvom a prostrediu -vytvrdnuté membrány spoľahlivo odolávajú rozpustným soliam, plynom, kyselinám i zásadám, vrátane brakického prostredia
 • Vysoká odolnosť proti  UV žiareniu a poveternostným vplyvom; navrhnuté pre nepriaznivé podmienky (slnko, dážď, vietor
 • Variabilita finálnej povrchovej úpravy; pigmentované vrchné nátery, dekoratívny piesok, čipsy, dlaždice, štrkový násyp, kamenný koberec, ekologický substrát
 • Hladká a neporézna povaha povrchu; ľahko čistiteľné a udržiavateľné povrchy, hygienicky nezávadné, eliminácia usadzovania biologického materiálu a pevných nečistôtSYSTÉMY PRE TEKUTÚ HYDROIZOLÁCIU, OCHRANU
A POVRCHOVÚ ÚPRAVU STRIECH


 
 

RESICON BASIC SYSTEM

 • Základný systém tekutej hydroizolácie 
 • Bez vrchného ochranného náteru 
 • So štrkovým násypom 
 • S keramickou dlažbou na vrchu 
 • Tradičné aj Invertné strechy

 
 

RESICON PLUS SYSTEM

 • S vrchným ochranným náterom
 • Najbežnejší hydroizolačný systém 
 • Variabilný farebný odtieň v systéme RAL
 • Ochrana proti UV žiareniu, opotrebovaniu a poveternostným vplyvom

 
 

RESICON COOL ROOF SYSTEM

 • S vrchným reflektívnym náterom schopným odrážať slnečné svetlo a teplo (75 až 92 %)
 • Neprehrievanie striech a príjemná klíma
 • Zvýšená účinnosť solárnych a fotovolt. článkov
 • Komfort a energetická úspora budov

 

 
 

RESICON DECOR SYSTEM

 • Hydroizolačný systém s dekoratívnou povrchovou úpravou
 • Vrchný pigmentovaný náter
 • Farebný piesok alebo čipsy
 • Kamenný koberec
 • Variabilný stupeň protišmykovej úpravy

 
 

RESICON GREEN ROOF SYSTEM

 • Zelené strechy / Vegetačné strešné záhrady
 • Hydroizolačno drenážny systém s ekologickým substrátom a vegetáciou
 • Prirodzená a stabilná tepelno-akustická izolácia 
 • Čisté prostredie a energetická udržateľnosť budov
 • Príjemné prostredie a ekologický význam

 
 

RESICON STRAT SYSTEM

 • Integrovaný tepelno izolačný a hydroizolačný strešný systém
 • Kompletný strešný plášť s variabilnou finálnou úpravou
 • Inovačná a energetická účinnosť a udržateľnosť
 • Variabilná povrchová úprava striech
 • Nákladovo a prevádzkovo efektívne riešenie