EXPLORE LIQUID WATERPROOFING 

Tekuté hydroizolačné systémy RESICON pre ploché strechy

RIEŠENIA PRE PLOCHÉ STRECHY


Najdôležitejšou súčasťou každej konštrukcie plochých striech je nepochybne jej hydroizolačná vrstva. Problematika ochrany plochých striech proti poveternostným vplyvom a tepelným stratám je v súčasnosti tou najväčšou výzvou pre každého zhotoviteľa takéhoto typu strechy. Technická náročnosť, spoľahlivé vlastnosti, životnosť a finančné náklady týkajúce sa hydroizolácie plochých striech súvisia s viacerými faktormi, no ten najpodstatnejší je výber technológie a spôsobu jej realizácie.

Tekuté hydroizolačné systémy RESICON predstavujú ideálnu voľbu pri tomto rozhodovaní nielen preto, že ponúkajú systémové riešenia v súlade so súčasnými trendmi hydroizolácie plochých striech, ale najmä pre ich komplexnosť a efektívnosť v každom ohľade.

... o dva kroky vpredu

Eliminácia nedostatkov tradičných hydroizolačných technológií ako sú zatekanie cez spoje a kotvenia, nedostatočné ukotvenie a priľnavosť k podkladu, narušenie všetkých vrstiev pri mechanickom namáhaní (stavebné pohyby a pod.) alebo nutnosť použitia horákov, či problematické utesnenie oslabených a kritických miest strechy a o mnoho viac.
 • Tekutá forma hydroizolácie, t.j. schopnosť materiálov prispôsobiť sa akémukoľvek tvaru a povahe povrchu, na vodorovné, šikmé i zvislé povrchy a ťažko dostupné miesta - nadmerná sloboda pri navrhovaní striech
 • Variabilita a efektivita spôsobu aplikácie, nanášanie membrán valčekom, štetcom, hladidlom, striekaním airless alebo s ohrevom zložiek
 • Jednoduchá a rýchla realizácia, rýchle, nekomplikované nanášanie materiálov, vysoká produktivita práce, rýchle vytvrdzovanie membrán, rýchle
  sprevádzkovanie povrchov (aj pri nízkych teplotách)
 • Schopnosť premostenia trhlín v podklade, resp. prevencia pred ich vznikom
 • Súvislý, jednoliaty, homogénny a bezšvový povrch, t.j. vďaka absencii spojov, presahov, prelepov, prekrývania materiálov, tupých zvarov a pod. sú eliminované aj všetky kritické miesta - aplikácia  bez mechanického kotvenia
 • Úplne priľnuté systémy = Trvalá vodotesnosť; všetky vrstvy sú plne naviazané na podklad či navzájom, t.j. od podkladu až po finálnu vrstvu, čo eliminuje odtrhnutie vrstiev v systéme a vylučuje tak pretekanie vody medzi jednotlivými vrstvami hydroizolácia vzniká priamo na podklade
 • Odolnosť proti stavebným pohybom podkladu; membrána je veľmi pevná, ale elastická a schopná odolávať únavovým procesom (podľa EOTA TR-8) 
 • Výborné mechanické vlastnosti - vysoká elasticita až do 617 %, vysoká pevnosť, nelámavosť membrán a podobne (ani pri -45°C)
 • Vysoká odolnosť proti  UV žiareniu, atmosférickým a poveternostným vplyvom; navrhnuté pre nepriaznivé podmienky (slnko, dážď, mráz, vietor)
 • Výborná odolnosť proti chemicky agresívnym vplyvom a prostrediu -vytvrdnuté membrány spoľahlivo odolávajú rozpustným soliam, plynom, kyselinám i zásadám, čistiacim, dezinfekčným prostriedkom, uhľovodíkom a ich derivátom, vrátane brakického prostredia, a pod. 
 • Hladká a neporézna povaha povrchu; ľahko čistiteľné a udržiavateľné povrchy, hygienicky nezávadné, eliminácia alebo zníženie usadzovania biologického materiálu a pevných nečistôt
 • Variabilita finálnej povrchovej úpravy; pigmentované vrchné nátery, reflektívne nátery a membrány odrážajúce slnečný svit a tepelné žiarenie, protišmyková úprava, dekoratívne prevedenie použitím pieskov, dlaždíc, štrkový násyp, zelená strecha a pod. SYSTÉMY PRE TEKUTÚ HYDROIZOLÁCIU, OCHRANU
A POVRCHOVÚ ÚPRAVU STRIECH


 
 

RESICON BASIC SYSTEM

 • Základné hydroizolačné systémy ochrany plochých striech 
 • Bez potreby povrchovej úpravy 
 • Hotové finálne strešné krytiny 
 • Tradičné aj invertné (obrátené) strechy
 • So štrkovým násypom i s pokládkou dlaždicami

 
 

RESICON PLUS SYSTEM

 • Komplexný systém hydroizolácie, ochrany a finálnej úpravy plochých striech
 • Vrchné ochranné nátery - vyššia odolnosť a životnosť strešných membrán (až 25 rokov)
 • Extrémna ochrana proti UV žiareniu, počasiu,  mechanickému namáhaniu a starnutiu
 • Estetický vzhľad - farebná variabilita v RAL

 
 

RESICON COOL ROOF SYSTEM

 • S reflektívnou povrchovou úpravou schopnou odrážať slnečný svit a teplo (75 až 92 %)
 • Neprehrievanie striech a príjemná klíma
 • Špeciálny biely alebo hliníkový pigment
 • Komfort a energetická úspora budov
 • Zvýšená účinnosť solárnych a fotovolt. článkov (absorpcia spätného odrazu slnečného žiarenia)

 

 
 

RESICON DECOR SYSTEM

 • Hydroizolačný systém s dekoratívnou povrchovou úpravou
 • Pochôdzne strechy
 • Vrchný pigmentovaný náter
 • Farebný piesok alebo čipsy
 • Kamenný koberec
 • Variabilný stupeň protišmykovej úpravy

 
 

RESICON GREEN ROOF SYSTEM

 • Zelené strechy / Vegetačné strešné záhrady
 • Komplexné systémy hydroizolácie, drenážnej a ochrannej vrstvy plochých striech
 • Extenzívne a intenzívne zelené strechy
 • Prirodzená izolácia a ochrana pred počasím
 • Udržateľnosť a komfort budov, úspora energií
 • Čisté prostredie, efektívne odvodnenie
 • Atraktívna architektúra & príjemné prostredie

 
 

RESICON STRAT SYSTEM

 • Komplexne viazaný systém konsolidácie strešného podkladu, integrácie tepelnej izolácie a hydroizolácie
 • Vytvorenie strešného plášťa priamo na podklade strešnej konštrukcie - úplne priľnutý systém
 • Nevytváranie mŕtvych zón, eliminácia tepelných mostov a odtrhnutia vodotesných vrstiev
 • Inovačná a energetická účinnosť a udržateľnosť