ROOF SYSTEMS IMPERMAX & RAYSTON

TEKUTÉ HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE PLOCHÉ A ŠIKMÉ STRECHY

TEKUTÉ MEMBRÁNY

=

HYDROIZOLAČNÉ  TECHNOLÓGIE SÚČASNOSTI


Najdôležitejšou súčasťou každej konštrukcie plochých či šikmých striech je nepochybne jej hydroizolačná vrstva. Problematika ochrany plochých striech proti atmosférickým, poveternostným vplyvom a tepelným stratám je v súčasnosti tou najväčšou výzvou pre každého zhotoviteľa takéhoto typu strechy. Technická náročnosť, spoľahlivé vlastnosti, životnosť a finančné náklady týkajúce sa hydroizolácie plochých striech súvisia s viacerými faktormi, no ten najpodstatnejší je výber technológie a spôsobu jej realizácie.


Tekuté hydroizolačné systémy rady IMPERMAX a RAYSTON od KRYPTON CHEMICAL S.L. predstavujú ideálnu voľbu pri tomto rozhodovaní nielen preto, že ponúkajú systémové riešenia v súlade so súčasnými trendmi hydroizolácie plochých striech, ale najmä pre ich komplexnosť a efektívnosť v každom ohľade.

 

TRADIČNÉ HYDROIZOLÁCIE


 • nutnosť použitia horákov, zváracieho náradia, kotviacich prvkov
 • kotvenie, tavenie, zváranie materiálov
 • narušenie existujúcich vrstiev pri aplikácii
 • nedostatočné ukotvenie a priľnavosť k podkladu
 • problematické utesnenie oslabených a kritických miest
 • problematická aplikácia utesnenia v styku zvislej a vodorovnej plochy, zložitejších povrchov ...
 • vznik mŕtvych zón, tepelných mostov
 • narušenie aplikovaných vrstiev mechanickým namáhaním (stavebné pohyby, sacia sila vetra, ... )
 • deformácia alebo nestálosť tvaru materiálu (vrásnenie, vlnenie, praskliny, ...)
 • zatekanie cez spoje a kotvenia
 • podtekanie vrstiev (určenie miesta vniku vody do plášťa je problematické)
 • komplikovaná renovácia a oprava narušených vrstiev
 • nepresná detekcia miesta a rozsahu poškodenia, pri oprave navyše vznik ďalších spojov a kotvení
 • slabá alebo obmedzená odolnosť proti UV žiareniu, starnutiu
 • obmedzená odolnosť voči stavebným pohybom
 • krátkodobá funkčnosť a životnosť (pri 100 % výkone)

TEKUTÉ MEMBRÁNY


 • aplikácia za studena alebo za horúca 
 • rýchla a jednoduchá aplikácia povlakovaním (nanášanie valčekom alebo nástrekom)
 • hydroizolácia vzniká priamo na podklade
 • úplne priľnutá membrána k povrchu
 • prispôsobenie sa akémukoľvek tvaru a povahe podkladu
 • absencia spojov, kotvení, prelepov, zvarov a pod.
 • eliminácia mŕtvych zón, tepelných mostov
 • jednoduché a dôkladné utesnenie kritických miest, prechodov zvislých a vodorovných plôch ...
 • stály tvar membrány po celú dobu životnosti (nelámavosť, pružnosť, ...)
 • efektívnejšie odvádzanie vody z povrchu (hladké a neporézne tvrdé povrchy)
 • voda nedokáže podtiecť membránu
 • prípadné poškodenie je ľahko detekovateľné a evidentné
 • jednoduchá renovácia a oprava poškodeného miesta (vyplnenie miesta tekutým materiálom)
 • vysoká až excelentná odolnosť a stabilita voči UV žiareniu
 • vysoká odolnosť proti stavebným pohybom a únave materiálov
 • dlhodobá funkčnosť a životnosť systému (10 - 25 rokov pri 100% výkone)

 

ZHOTOVENIE HYDROIZOLAČNEJ MEMBRÁNY  


Tekuté hydroizolačné systémy na báze produktov IMPERMAX a RAYSTON vznikajú zhotovením membrány za použitia tekutej živice na báze vysokovýkonných polymérov ich vytvrdzovaním priamo na ošetrovanom povrchu. 

Hydroizolačný materiál sa nanáša v tekutom stave na vopred očistený a pripravený podklad, ošetrený vhodným základným náterom. Aplikácia sa vykonáva v jednej, dvoch alebo viacerých vrstvách (v závislosti od použitého produktu a techniky aplikácie) o celkovej výslednej hrúbke vrstvy membrány min. 1,6 - 1,9 mm za studena použitím valčeka, hladidla, štetca (detaily a kritické miesta), prípadne airless striekaním alebo nástrekom za horúca s použitím 2-komponentného striekacieho zariadenia s ohrevom zložiek, a to priamo na podklad

Postupným alebo extra rýchlym vytvrdzovaním materiálu priamo na ošetrovanom podklade vzniká súvislá, jednoliata, homogénna, pevná a súčasne elastická, vysoko odolná membrána bez spojov a presahov. Vďaka tekutej forme sa materiál pri aplikácii zároveň plne prispôsobuje tvaru a povahe podkladu/povrchu, a to aj v ťažko dostupných či zložitých miestach a navyše vďaka fyzikálno-chemickým vlastnostiam je materiál schopný premostiť trhliny v podklade, preventívne chrániť povrch pred ich vznikom, odolávať stavebným pohybom, otrasom a únave konštrukčných materiálov. Medzi vrstvy hydroizolačnej membrány možno inštalovať výstužnú vrstvu v podobe špeciálnej geotextílie Geomax 80 alebo sklovláknitej vrstvy Rayston Fiber 150, čím vzniká tzv. geokompozit, ktorý vykazuje vyššiu pevnosť a odolnosť proti mechanickému opotrebovaniu. Výstužná vrstva sa vtláča do mokrej prvej vrstvy tekutej hydroizolácie. 

Membrána je plne naviazaná na podklad, čím sa eliminuje riziko odtrhnutia vrstiev v systéme. Tieto atribúty umožňujú systému absolútnu priľnavosť k danému podkladu, zabránenie prenikaniu vody do tejto vrstvy alebo pod túto vrstvu po celej jeho ploche a zaručujú tak trvanlivú a spoľahlivú vodotesnosť.

V závislosti od požiadaviek na vlastnosti, účelu využitia strechy, aplikačných a prevádzkových podmienok, výkonu, životnosti a očakávaných benefitov strechy je možné zhotoviť finálnu vrstvu s variabilnou povrchovou úpravou :

bez povrchovej úpravy, s vrchným ochranným náterom, reflektívnym náterom, štrkovým násypom, zelenou strechou, pre úžitkové strechy s pokládkou dlažby, kamenného koberca, farebným dekoratívnym pieskom,  či pre pojazdné strechy so zapečaťujúcim náterom s kremičitým pieskom, asfaltovou či bitúmenovou zmesou a pod.


Hydroizolačné Systémy a Riešenia pre Ploché Strechy

pre viac informácii si stiahnite katalóg tu 
 
 

1. BASIC ROOF SYSTEM

Základný tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu alebo polyurei bez povrchovej úpravy


Finálna úprava :  Bez povrchovej úpravy  

Výsledná hydroizolačná membrána môže zostať nechránená - exponovaná, v súlade s normou podľa ETA 06/0263, resp. ETA 10/0296, teda nevyžaduje ťažkú krytinu či inú povrchovú úpravu.


Použitie :    

Exponované ploché či šikmé strechy, nepochôdzne strechy         alebo s obmedzenou či ľahkou pochôdznosťou         

(napr. pre údržbové úkony).

Použiteľný aj ako hydroizolačný systém pre nasledujúce povrchové úpravy a skladby strešného plášťa (pre zelené strechy, so štrkovým násypom, pokládkou dlaždíc, úpravou vrchným náterom a pod.)


Hydroizolačné Systémy a Riešenia pre Exponované Ploché Strechy

pre viac informácii si stiahnite katalóg tu

 

Štruktúra :

1. Pevný a súdržný podklad
2. Tepelná izolácia / Spádové dosky / Separačná membrána
3. Primer (Vhodný základný náter podľa typu povrchu)
4. Hydroizolačná membrána v 1 alebo 2 vrstvách s / bez výstuže

 

2. GRAVEL ROOF SYSTEM

Základný tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu alebo polyurei s povrchovou úpravou


Finálna úprava :  Štrkový násyp  

Na zhotovenú a úplne vytvrdnutú hydroizolačnú membránu sa inštaluje špeciálna geotextília Geomax Protec 200 voľným položením priamo na membránu. Na geotextílnu vrstvu sa následne rozťahuje nasypaný štrk. Geotextília chráni membránu pred jej mechanickým poškodením. 

Hydroizolačná membrána je ochránená ťažkou a hrubou vrstvou, čím sa zvyšuje odolnosť proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu a predčasnému starnutiu hydroizolačného systému.

Navyše predstavuje nehorľavú povrchovú úpravu, poskytuje drenážnu funkciu – postupné, efektívne odvádzanie dažďovej vody, čiastočne redukuje prehrievanie strechy


Použitie :    

Exponované ploché či šikmé strechy, nepochôdzne strechy         alebo s obmedzenou či ľahkou pochôdznosťou

(napr. pre údržbové úkony).


Hydroizolačné Systémy a Riešenia pre Štrkové Ploché Strechy

pre viac informácii si stiahnite katalóg tu

 

Štruktúra :

1. Pevný a súdržný podklad
2. Tepelná izolácia / Spádové dosky / Separačná membrána
3. Primer (Vhodný základný náter podľa typu povrchu)
4. Hydroizolačná membrána v 1 alebo 2 vrstvách s / bez výstuže
5. Ochranná geotextília 
6. Štrkový násyp

 

3. PLUS ROOF SYSTEM

Základný tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu alebo polyurei s povrchovou úpravou


Finálna úprava :  Vrchný ochranný pigmentovaný náter  

Na zhotovenú a vytvrdnutú hydroizolačnú membránu sa za studena (valčekom, airless striekaním) nanáša v tekutom stave vrchný ochranný náter v jednej, dvoch alebo viacerých vrstvách v závislosti od požadovaných vlastností a výkonu systému.

Poskytuje požadované finálne vlastnosti, zaručuje absolútne spoľahlivú ochranu proti UV žiareniu a predčasnému starnutiu membrány, stabilitu farby a lesku, zvyšuje mechanické, hydroizolačné vlastnosti, odolnosť proti opotrebovaniu, chemickým vplyvom a výrazne predlžuje funkčnosť a životnosť hydroizolačného systému.


Použitie :    

Exponované ploché či šikmé strechy, nepochôdzne strechy         alebo s obmedzenou či ľahkou pochôdznosťou         

(napr. pre údržbové úkony).

Ideálny tiež pre strechy s ľahkou krytinou (napr. plech, vláknitý cement) či flexibilné povrchy (napr. drevo, bitúmen) a pre renovácie povlakových izolácií.


Hydroizolačné Systémy a Riešenia pre Exponované Ploché Strechy

pre viac informácii si stiahnite katalóg tu

 

Štruktúra :

1. Pevný a súdržný podklad
2. Tepelná izolácia / Spádové dosky / Separačná membrána
3. Primer (Vhodný základný náter podľa typu povrchu)
4. Hydroizolačná membrána v 1 alebo 2 vrstvách s / bez výstuže
5. Vrchný ochranný náter (pigmentovaný)

 
 

4. COOL ROOF SYSTEM

Základný tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu alebo polyurei s povrchovou úpravou


Finálna úprava :  Reflektívna membrána / reflektívny vrchný náter  

Na zhotovenú a vytvrdnutú hydroizolačnú membránu sa za studena (valčekom, airless striekaním) nanáša v tekutom stave vrchný ochranný reflektívny náter v jednej alebo viacerých vrstvách v závislosti od požadovaných vlastností a výkonu systému. V prípade reflektívnej membrány sa vrchný náter už nevyžaduje. 

Reflektívne nátery sú aplikované na základnú hydroizolačnú membránu v bielej farbe, ktorá vykazuje vysoký stupeň odrazivosti a emisivity slnečného žiarenia, t.j. sú schopné odrážať slnečné žiarenie a teplo späť do atmosféry namiesto toho, aby bolo toto žiarenie a teplo prenášané dovnútra budovy.

Použitie :    

Exponované ploché či šikmé strechy, nepochôdzne strechy         alebo s obmedzenou či ľahkou pochôdznosťou

(napr. pre údržbové úkony).

Ideálny tiež pre ploché či šikmé exponované betónové strechy alebo strechy s ľahkou krytinou ako je plech, drevené strechy, PVC, bitúmen, prípadne vláknitý cement a pod., alebo na renovačné či rekonštrukčné práce. 

Unikátna ochrana strechy zvlášť pred účinkami slnečného žiarenia - strešný plášť sa neprehrieva a navyše sa znižuje mechanické pnutie / namáhanie stavby, čím sa dosiahne klimatický komfort užívateľa, šetria sa náklady na klimatizovanie budovy ako aj na jej prevádzku a údržbu.

Hydroizolačné Systémy a Riešenia pre Exponované Ploché Strechy

pre viac informácii si stiahnite katalóg tu

 

Štruktúra :

1. Pevný a súdržný podklad
2. Tepelná izolácia / Spádové dosky / Separačná membrána
3. Primer (Vhodný základný náter podľa typu povrchu)
4. Hydroizolačná membrána v 1 alebo 2 vrstvách s / bez výstuže
5. Reflektívny vrchný náter (biely pigment s účinnosťou SRI = 100 - 105
V prípade reflektívnej hydroizolačnej membrány sa vrchný náter nevyžaduje !

 
 

5. GREEN ROOF SYSTEM

Komplexný tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu alebo polyurei s integráciou vodotesnej ochrany, prirodzenej tepelnej a akustickej izolácie, retenčno-drenážnej, environmentálnej a estetickej funkcie

Vysoko efektívne technologické riešenie skladby strešného plášťa z hľadiska ochrany, odolnosti, údržby, energetickej udržateľnosti a pozitívneho vplyvu nielen na životné prostredie, ale aj na vnútorné užívanie budov a ich životnosť. Kombinácia prírody s energetickou účinnosťou - environmentálne riešenie.


Finálna úprava :  Zelená strecha / Strešná záhrada  

Na zhotovenú a vytvrdnutú hydroizolačnú membránu sa voľne položí ochranná separačná membrána s retenčnou funkciou v podobe špeciálnej geotextílie, na ktorú sa inštaluje drenážna fólia s nopmiTáto vrstva sa ochráni ďalšou membránou geotextílnej výstuže s ochrannou a filtračnou funkciou a následne sa nanesie a rozhrnie vhodný ekologický substrát a štrk v požadovanej hrúbke. Finálnou fázou je výsadba (prípadne uloženie) vegetácie do substrátu podľa typu a účelu Zelenej strechy :

* Extenzívna zelená strecha

* Intenzívna zelená strecha 

* Zelená strecha s úžitkovou povrchovou úpravou (dlaždice, palubovka, kamenný koberec, dekoratívny piesok, vrchný ochranný náter) 

* Zelená strecha s pojazdnou povrchovou úpravou (zapečaťujúci náter s kremičitým pieskom, vrchný ochranný náter, kamenný koberec, asfaltová / bitúmenová zmes) 

* Zelená strecha so solárnnou elektrárňou (fotovoltaické panely)


Použitie :    

Ploché či šikmé strechy, s obmedzenou či intenzívnou pochôdznosťou

Zelené strechy, strešné záhrady, terasy, vyhliadky, reštauračné či oddychové zóny, úžitkové či dokonca pojazdné plochy 

Malé garážové plochy, rodinné či bytové domy, komerčné, administratívne či verejné budovy, aj veľké priemyselné sklady a pod.


Hydroizolačné Systémy a Riešenia pre Zelené strechy

pre viac informácii si stiahnite katalóg tu

Štruktúra :

1. Pevný a súdržný podklad
2. Tepelná izolácia / Spádové dosky / Separačná membrána
3. Primer (Vhodný základný náter podľa typu povrchu)
4. Hydroizolačná membrána v 1 alebo 2 vrstvách s / bez výstuže
5. Geotextílna separačná vrstva (Retenčná funkcia)
6. Drenážna nopová membrána (Ne / perforovaná)
7. Geotextílna separačná vrstva (Filtračná funkcia)
8. Ekologický substrát + štrk
9. Vegetácia


SYSTÉMY PRE TEKUTÚ HYDROIZOLÁCIU, OCHRANU
A POVRCHOVÚ ÚPRAVU STRIECH


 
 

RESICON BASIC SYSTEM

 • Základné hydroizolačné systémy ochrany plochých striech 
 • Bez potreby povrchovej úpravy 
 • Hotové finálne strešné krytiny 
 • Tradičné aj invertné (obrátené) strechy
 • So štrkovým násypom i s pokládkou dlaždicami

 
 

RESICON PLUS SYSTEM

 • Komplexný systém hydroizolácie, ochrany a finálnej úpravy plochých striech
 • Vrchné ochranné nátery - vyššia odolnosť a životnosť strešných membrán (až 25 rokov)
 • Extrémna ochrana proti UV žiareniu, počasiu,  mechanickému namáhaniu a starnutiu
 • Estetický vzhľad - farebná variabilita v RAL

 
 

RESICON COOL ROOF SYSTEM

 • S reflektívnou povrchovou úpravou schopnou odrážať slnečný svit a teplo (75 až 92 %)
 • Neprehrievanie striech a príjemná klíma
 • Špeciálny biely alebo hliníkový pigment
 • Komfort a energetická úspora budov
 • Zvýšená účinnosť solárnych a fotovolt. článkov (absorpcia spätného odrazu slnečného žiarenia)

 

 
 

RESICON DECOR SYSTEM

 • Hydroizolačný systém s dekoratívnou povrchovou úpravou
 • Pochôdzne strechy
 • Vrchný pigmentovaný náter
 • Farebný piesok alebo čipsy
 • Kamenný koberec
 • Variabilný stupeň protišmykovej úpravy

 
 

RESICON GREEN ROOF SYSTEM

 • Zelené strechy / Vegetačné strešné záhrady
 • Komplexné systémy hydroizolácie, drenážnej a ochrannej vrstvy plochých striech
 • Extenzívne a intenzívne zelené strechy
 • Prirodzená izolácia a ochrana pred počasím
 • Udržateľnosť a komfort budov, úspora energií
 • Čisté prostredie, efektívne odvodnenie
 • Atraktívna architektúra & príjemné prostredie

 
 

RESICON STRAT SYSTEM

 • Komplexne viazaný systém konsolidácie strešného podkladu, integrácie tepelnej izolácie a hydroizolácie
 • Vytvorenie strešného plášťa priamo na podklade strešnej konštrukcie - úplne priľnutý systém
 • Nevytváranie mŕtvych zón, eliminácia tepelných mostov a odtrhnutia vodotesných vrstiev
 • Inovačná a energetická účinnosť a udržateľnosť