EXPLORE LIQUID WATERPROOFING

Systémy tekutej hydroizolácie RESICON pre záchytné nádrže, skládky a ČOV

RIEŠENIA TEKUTEJ HYDROIZOLÁCIE ZÁCHYTNÝCH NÁDRŽÍ, SKLÁDOK A ČOV


Systémy RESICON WASTE WATER predstavujú systémové riešenia ochrany a hydroizolácie betónových stavieb, konštrukcií a zariadení na zadržiavanie , úpravu, čistenie alebo distribúciu priemyselných alebo odpadových vôd, kalov, dažďovej alebo mestskej vody alebo chemikálií. Biologická aktivita alebo priemyselné znečistenie médií (pH vody, zložky média, prítomnosť pevných častíc, agresivita chemických látok a pod.) predstavujú chemické a biologické ataky na hydroizolačné vlastnosti podkladov a povrchov nádrží. Samozrejme vplyv slnečného žiarenia a poveternostné podmienky napomáhajú vážnemu poškodeniu niektorých vrstiev alebo membrán ochraňujúcich jednotlivé stavebné objekty.


RESICON WASTE WATER SYSTEMS sú určené pre aplikácie, kde je potreba kvalitnej ochrany podkladu proti vode (premenlivá, stojatá), hydrostatickému tlaku, priesaku a úniku kvapalín, agresívnym chemikáliám, mechanickému namáhaniu, a iným poveternostným podmienkam, ktoré spravidla svojimi účinkami dlhodobo deformujú a rozrúšajú povrch, čo má za následok eróziu a rozpad podkladu. Výhodou tohto systému je taktiež fakt, že vytvorená hydroizolačná membrána predstavuje finálnu povrchovú vrstvu. Hydroizolačnú membránu sa však odporúča kombinovať s vrchným ochranným náterom, ktorý poskytuje zvýšenú mechanickú a chemickú ochranu, farebné prevedenie v systéme RAL (stálosť farebného odtieňa) a predlžuje tak životnosť ochrannej membrány.

 

Popri vysokých hydroizolačných vlastností tieto systémy spĺňajú aj vysoko bezpečné – ekologické aspekty hydroizolačných materiálov, ktoré neohrozujú životné prostredie ani ľudské zdravie. Zároveň znesú jednoduché aplikačné požiadavky z hľadiska ich prípravy povrchov ako aj spôsobu nanášania pri rôznych aplikačných podmienkach, a po-aplikačnú nenáročnú údržbu týchto povrchov.


 

RESICON WASTE WATER SYSTEMS ponúkajú možnosť ponechať membrány bez povrchovej úpravy ako „hotový, finálny produkt“ (v súlade s normami podľa ETA a EN 1504-2), ktorý spĺňa všetky hydroizolačné vlastnosti. V rámci uceleného systému sa však odporúča kombinácia hydroizolačnej membrány s vrchným ochranným náterom (pigmentovaný alebo transparentný).

Vyznačujú sa vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami a odolnosťou proti opotrebovaniu, poškriabaniu, oteru, ale najmä poskytujú vynikajúcu ochranu pred účinkami UV žiarenia, výrazne zvyšujú odolnosť proti chemickým a biologickým vplyvom prostredia (dezinfekčné prostriedky, chlórová alebo slaná voda, odpadová, šedá voda, brakické prostredie a pod.) a sú hygienicky nezávadné pri styku s pitnou vodou !

Výsledná povrchová úprava je absolútne neporézna a v prípade ponechania hladkého povrchu vysoko odoláva usadzovaniu nečistôt a biologického materiálu, čím sa tieto plochy ľahko čistia a udržujú. Rovnako tým zefektívňujú prietok alebo odvádzanie vody z povrchu/v potrubiach a pod.SYSTÉMY TEKUTEJ HYDROIZOLÁCIE PRE ZÁCHYTNÉ NÁDRŽE, SKLÁDKY A ČOV


 

RESICON BASIC SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu bez vrchného náteru či inej povrchovej úpravy
 • Produkt môže zostať nechránený, v súlade s normami ETA 06/0263 pre Impermax a ETA 10/0296 pre Impermax 2K
 • Vynikajúca priľnavosť na stavebné povrchy
 • Rýchle a ekonomicky efektívne riešenie
 • Aplikácia valčekom i striekaním
 • Hydroizolácia a ochrana nádrží, jímok, bezpečnostných obalov, skládok, plošín, betónových stavieb a konštrukcií

 

RESICON PLUS SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s rýchlo vytvrdzujúcim vrchným ochranným náterom
 • odolným proti opotrebovaniu a UV žiareniu
 • Odolnosť proti UV žiareniu, počasiu a mechanickému namáhaniu (oter, opotrebovanie, poškriabanie)
 • Zvýšená odolnosť proti chemickým atakom
 • Hladký a neporézny finálny povrch - eliminácia usadzovania biologického materiálu a pevných nečistôt
 • Hydroizolácia a ochrana záchytných, sedimentačných nádrží, bezpečnostných kontajnerov, obalov, stavieb a konštrukcií

 

RESICON AQUA PLUS SYSTEM

 • Vysoko odolný tekutý hydroizolačný systém na báze samonivelačného polyuretánu aplikovaného za studena
 • Hrubá membrána v kombinácii s geotextíliou v jednej alebo dvoch vrstvách, ktorá nevyžaduje vrchný ochranný náter
 • Vynikajúca odolnosť a stabilita pri kontakte a/alebo trvalom ponore vo vode
 • Dokonalé pomalé vytvrdzovanie systému
 • Vysoká stabilita hydroizolačných vlastností v kombinácii s vysokou chemickou ochranou
 • Nádrže, jímky, zásobníky, cisterny, kontajnery a obaly, plošiny


 

RESICON POLYUREA WATERPROOFING SYSTEM

 • Vysokovýkonný tekutý hydroizolačný systém na báze čistej alebo hybridnej polyurei
 • Aplikácia horúcim striekaním v jedinej hrubej vrstve
 • Schopnosť premostenia trhlín
 • Vysoká odolnosť proti mechanickému opotrebovaniu a chemickým vplyvom
 • Odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom, únave konštrukčných materiálov
 • Rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie materiálov, rýchle sprevádzkovanie povrchov
 • Hydroizolácia a ochrana záchytných, sedimentačných nádrží a rezervoárov, bezpečnostných obalov, kontajnerov, pojazdných koľají, stavebných a konštrukčných častí stavieb a zariadení

 

RESICON FLOATING SYSTEM

 • Rýchlovytvrdzujúci tekutý hydroizolačný systém na báze čistej alebo hybridnej polyurei striekaný priamo na špeciálnu geotextíliu inštalovanú priamo na daný podklad
 • Bez potreby prípravy alebo ošetrenia podkladu, bez nutnosti sanácie či reprofilácie povrchu
 • Ideálny na rozsiahle, zložité a nie ideálne podklady (aj mokré či vlhké, so sklonom, zemina)
 • Odolnosť proti chemickým látkam a stavebným pohybom, schopnosť preklenúť trhliny, rýchly návrat do prevádzky
 • Hydroizolácia zložitých povrchov aplikovaná horúcim striekaním
 • Hydroizolácia a ochrana záchytných, sedimentačných nádrží a rezervoárov, bezpečnostných obalov, kontajnerov, plošín, rigolov, kanálov, tunelov, potrubí a pod.

 

RESICON SPRAY D50 SYSTEM

 • Extrémne odolný tekutý hydroizolačný systém na báze čistej polyurei s /bez vrchného ochranného náteru
 • Aplikácia horúcim striekaním v jedinej hrubej vrstve
 • Vysoká mechanická pevnosť a odolnosť proti stlačeniu
 • Vysoká odolnosť proti chemickým látkam a veľmi nízka priepustnosť pre radón
 • Preklenutie trhlín a štrbín, odolnosť proti stavebným pohybom
 • Extra rýchle vytvrdzovanie a rýchly návrat do prevádzky
 • Hydroizolácia a ochrana stavebných a konštrukčných častí stavieb a zariadení, základov budov, podzemných stavieb, bezpečnostných obalov, kontajnerov, plošín, potrubí, nádrží, rezervoárov a pod.