EXPLORE LIQUID WATERPROOFING

Systémy tekutej hydroizolácie a povrchovej úpravy RESICON pre rigoly, kanály, tunely, odtoky, žľaby

RIEŠENIA PRE HYDROIZOLÁCIU A POVRCHOVÚ ÚPRAVU RIGOLOV, KANÁLOV, ODTOKOV


Ochrana vodných ciest, ako sú rigoly, kanály, tunely, odtoky alebo žľaby, spočíva v spoľahlivom odvádzaní tečúcej vody z povrchov alebo miest s neželaným alebo nahromadeným objemom vody do príslušnej kanalizácie alebo priamo do úpravovne vôd rôzneho typu (dažďová, splašková, šedá, priemyselná). Hydroizolačné vrstvy musia spĺňať viac ako len odolnosť proti množstvu vody v nich, pH vody alebo jej zložkám či pevným časticiam. Stále vystavenie týchto objektov vode a poveternostným vplyvom zapríčiňuje ich relatívne rýchle opotrebovanie a poškodenie v dôsledku erózie alebo korózie podkladu objektu. Vznik trhlín alebo prasklín, uvoľnenie stavebného materiálu, nedostatočné alebo chybné utesnenie objektov či upchatie týchto vodných ciest má za následok spomalenie alebo nefunkčnosť odtoku vody.


Systémy RESICON AQUA spĺňajú okrem vyššie uvedených požiadaviek aj vysoko bezpečné – ekologické aspekty hydroizolačných materiálov, ktoré neohrozujú životné prostredie. Zároveň predstavujú jednoduchšie aplikačné požiadavky z hľadiska prípravy povrchov ako aj ich spôsobu nanášania pri rôznych aplikačných podmienkach, a po-aplikačnú nenáročnú údržbu týchto povrchov. Navyše ponúkajú rýchle a účinné odvádzanie vody vďaka vysokovýkonnej povrchovej úprave (hladký povrch), ktorá zvyšuje prietok a v porovnaní s inými systémami ponúkajú dlhodobú efektívnu prevádzku (certifikované na 10 až 25 rokov).

RESICON AQUA SYSTEMS sú určené pre aplikácie, kde je potreba kvalitnej ochrany podkladu proti vode (premenlivá, stojatá), hydrostatickému tlaku a iným poveternostným podmienkam, ktoré spravidla svojimi účinkami dlhodobo deformujú a rozrúšajú povrch, čo má za následok eróziu a rozpad podkladu. Výhodou tohto systému je taktiež fakt, že vytvorená hydroizolačná membrána predstavuje finálnu povrchovú vrstvu.


 

 
 
 

VYSOKOÚČINNÁ OCHRANA HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN A ZVÝŠENIE PRIETOKU

RESICON AQUA SYSTEMS ponúkajú možnosť ponechať membrány bez povrchovej úpravy ako „hotový, finálny produkt“ (v súlade s normami podľa ETA a EN 1504-2), ktorý spĺňa všetky hydroizolačné vlastnosti. V rámci uceleného systému sa však odporúča kombinácia hydroizolačnej membrány s vrchným ochranným náterom (pigmentovaný alebo transparentný).

Vrchné ochranné nátery na báze alifatických polyuretánových materiálov reagujú so vzdušnou vlhkosťou a vytvárajú tvrdú a zároveň flexibilnú ochrannú vrstvu s vynikajúcou odolnosťou proti vode a poveternostným vplyvom.

Vyznačujú sa vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami a odolnosťou proti opotrebovaniu, poškriabaniu, oteru, ale najmä poskytujú výbornú ochranu pred chemickými látkam (zložky splaškovej alebo šedej vody, chlórová alebo slaná voda, brakické prostredie a pod.), vynikajúcu ochranu pred účinkami UV žiarenia a zvýšenie prietoku vody vďaka hladkému a súvislému povrchu bez spojov a prechodov (hladká a neporézna povaha povrchov eliminuje usadzovanie špiny a nečistôt – nenáročné na údržbu).

Ich prednosťou je tiež rýchle vytvrdzovanie a rýchly spôsob aplikácie valčekom, štetcom alebo striekaním.

V prípade použitia vysoko reakčnej živice (polyaspartický náter) sa dosiahne extrémne rýchle vytvrdzovanie (vytvrdzuje aj pri veľmi nízkych teplotách) a zvýšená mechanická, chemická a protikorózna ochrana systému (antikarbonizačné vlastnosti).SYSTÉMY PRE HYDROIZOLÁCIU A POVRCHOVÚ ÚPRAVU RIGOLOV, KANÁLOV, ODTOKOV


 

RESICON BASIC SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu bez vrchného náteru či inej povrchovej úpravy
 • Produkt môže zostať nechránený, v súlade s normami ETA 06/0263 pre Impermax a ETA 10/0296 pre Impermax 2K
 • Vynikajúca priľnavosť na stavebné povrchy
 • Rýchle a ekonomicky efektívne riešenie
 • Aplikácia valčekom i striekaním

 

RESICON PLUS SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s rýchlo vytvrdzujúcim vrchným ochranným náterom
 • odolným proti opotrebovaniu a UV žiareniu
 • Odolnosť proti UV žiareniu, počasiu a mechanickému namáhaniu (oter, opotrebovanie, poškriabanie)
 • Zvýšená odolnosť proti chemickým atakom
 • Hladký a neporézny finálny povrch - eliminácia usadzovania biologického materiálu a pevných nečistôt

 

RESICON POLYUREA WATERPROOFING SYSTEM

 • Vysokovýkonný tekutý hydroizolačný systém na báze čistej alebo hybridnej polyurei 
 • Aplikácia horúcim striekaním v jedinej hrubej vrstve 
 • Schopnosť premostenia trhlín
 • Vysoká odolnosť proti mechanickému opotrebovaniu a chemickým vplyvom
 • Odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom, únave konštrukčných materiálov
 • Rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie materiálov, rýchle sprevádzkovanie povrchov


 

RESICON AQUA PLUS SYSTEM

 • Vysoko odolný tekutý hydroizolačný systém na báze samonivelačného polyuretánu aplikovaného za studena
 • Hrubá membrána v kombinácii s geotextíliou v jednej alebo dvoch vrstvách, ktorá nevyžaduje vrchný ochranný náter
 • Vynikajúca odolnosť a stabilita pri kontakte a/alebo trvalom ponore vo vode
 • Dokonalé pomalé vytvrdzovanie systému
 • Vysoká stabilita hydroizolačných vlastností v kombinácii s chemickou ochranou
 • Pigmentovateľný produkt

 

RESICON FLOATING SYSTEM

 • Rýchlovytvrdzujúci tekutý hydroizolačný systém na báze čistej alebo hybridnej polyurei striekaný priamo na špeciálnu geotextíliu inštalovanú priamo na daný podklad
 • Bez potreby prípravy alebo ošetrenia podkladu, bez nutnosti sanácie či reprofilácie povrchu
 • Ideálny na rozsiahle, zložité a nie ideálne podklady (aj mokré či vlhké, so sklonom, zemina)
 • Odolnosť proti chemickým látkam a stavebným pohybom, schopnosť preklenúť trhliny, rýchly návrat do prevádzky
 • Hydroizolácia zložitých povrchov aplikovaná horúcim striekaním

 

RESICON SPRAY D50 SYSTEM

 • Extrémne odolný tekutý hydroizolačný systém na báze čistej polyurei s /bez vrchného ochranného náteru
 • Aplikácia horúcim striekaním v jedinej hrubej vrstve
 • Vysoká mechanická pevnosť a odolnosť proti stlačeniu
 • Vysoká odolnosť proti chemickým látkam a veľmi nízka priepustnosť pre radón
 • Preklenutie trhlín a štrbín, odolnosť proti stavebným pohybom
 • Extra rýchle vytvrdzovanie a rýchly návrat do prevádzky