EXPLORE LIQUID WATERPROOFING

Systémy tekutej hydroizolácie, ochrany a povrchovej úpravy RESICON pre vodovody, cisterny a nádrže s pitnou vodou

RIEŠENIA TEKUTEJ HYDROIZOLÁCIE VODOVODOV, CISTERIEN A NÁDRŽÍ NA PITNÚ VODU


Skladovanie, zásobovanie, preprava a rozvod pitnej vody určenej pre ľudskú konzumáciu predstavujú jednu z najzákladnejších priorít každej spoločnosti, či už z hľadiska samotnej kvality pitnej vody, ochrany zdravia ľudí, ale tiež stavebných konštrukcií, ktoré tieto procesy vodných ciest umožňujú. Stavebné konštrukcie a objekty musia spĺňať bezpodmienečne viac ako len odolnosť proti množstvu vody v nich. V oblasti hydroizolačných technológií sa v týchto prípadoch vyžadujú len tie najvyššie parametre z hľadiska kvality, vlastností a životnosti použitých materiálov pri výstavbe a ich odolnosti proti vonkajším vplyvom (poveternostné, atmosférické, biologické či chemické), mechanickému poškodeniu, ako aj vnútorným vplyvom z hľadiska vodotesnosti, hygienickej udržateľnosti, mechanickému namáhaniu a najmä z hľadiska zachovania požadovaných kvalitatívnych a senzorických parametrov pitnej vody, t.j. nezávadnosti takýchto materiálov pri styku s pitnou vodou.


 

RESICON DRINK WATER SYSTEMS sú určené pre aplikácie, kde je potreba kvalitnej ochrany podkladu proti vode (premenlivá, stojatá), hydrostatickému tlaku a iným poveternostným podmienkam, ktoré spravidla svojimi účinkami dlhodobo deformujú a rozrúšajú povrch, čo má za následok eróziu a rozpad podkladu, a súčasne potreba nezávadnosti povrchu v styku s pitnou vodou. Výhodou týchto systémov je taktiež fakt, že vytvorená hydroizolačná membrána predstavuje finálnu povrchovú vrstvu. Hydroizolačnú membránu sa však odporúča kombinovať s vrchným ochranným náterom, ktorý okrem zvýšenia mechanickej a atmosférickej ochrany spĺňa hygienické vlastnosti a predlžujú životnosť celého systému (farebná variabilita v škále RAL).


 
 

Systémy RESICON DRINK WATER zahŕňajú materiály, ktoré sú certifikované a schválené pre kontakt (aj trvalý ponor) s pitnou vodou, určenou pre ľudskú konzumáciu, v súlade s požiadavkami podľa európskych noriem na základe Migračného testu (viď Technické listy / Certifikačné listy jednotlivých produktov). Vlastnosti a použiteľnosť týchto systémov sú zakotvené v certifikátoch ETA pre jednotlivé produkty (Európske Technické Osvedčenie) ako systémy navrhnuté a určené pre Tekutú hydroizoláciu betónových povrchov (CE značka). Certifikácia je platná pre v rámci celého Európskeho spoločenstva a potvrdená Európskou organizáciou pre technické schvaľovanie so sídlom v Bruseli (EOTA).


 

SYSTÉMY PRE TEKUTÚ HYDROIZOLÁCIU VODOJEMOV, VODOVODOV, CISTERIEN A NÁDRŽÍ NA PITNÚ VODU


 

RESICON BASIC SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánu bez vrchného ochranného náteru alebo povrchovej úpravy
 • Vynikajúca viazanosť na podklad, nevyžaduje vystuženie okrem kritických miest
 • Rýchla aplikácia horúcim striekaním v jednej hrubej vrstve
 • Rýchle vytvrdzovanie systému a uvedenie povrchu do prevádzky
 • Schopnosť premostenia trhlín a odolnosť proti stavebným pohybom
 • Vodné nádrže, fontány, kanály, tunely,  vodojemy a podobne

 

RESICON PLUS SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánovej živice s finálnou úpravou vrchným ochranným pigmentovaným náterom
 • Vlastnosti hydroizolačnej membrány rovnaké ako v prípade RESICON BASIC systému
 • Vrchný ochranný náter chráni hydroizolačnú membránu a zvyšuje odolnosť proti mechanickému namáhaniu (oter, opotrebovanie, poškriabanie), chemickým vplyvom (čistenie),  UV žiareniu a predlžuje životnosť systému
 • Finálny povrch je úplne hladký a neporézny -hygienický, ľahko čistiteľný a udržiavateľný
 • Zefektívnenie prietoku alebo odvádzania vody z povrchu/v potrubiach a pod.
 • Vodné nádrže, vodojemy, vodovody, potrubia, cisterny, fontány, atď. 

 

RESICON POLYUREA WATERPROOFING SYSTEM

 • Rýchlovytvrdzujúci vysokovýkonný tekutý hydroizolačný systém na báze čistej alebo hybridnej polyurei s/bez vrchného ochranného náteru
 • Vynikajúca viazanosť na podklad, nevyžaduje vystuženie okrem kritických miest
 • Rýchla aplikácia horúcim striekaním  v jednej hrubej vrstve
 • Extra rýchle vytvrdzovanie systému, vysoká produktivita práce a rýchle uvedenie povrchu do prevádzky
 • Schopnosť premostenia trhlín a odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom a únave konštrukčných materiálov
 • Vodné nádrže, vodojemy, kanály, tunely, potrubia, cisterny a rezervoáre


 

RESICON AQUA PLUS SYSTEM

 • Vysoko odolný tekutý hydroizolačný systém na báze samonivelačného polyuretánu aplikovaného za studena
 • Hrubá membrána v kombinácii s geotextíliou v jednej alebo dvoch vrstvách, ktorá nevyžaduje vrchný ochranný náter
 • Vynikajúca odolnosť a stabilita pri kontakte a/alebo trvalom ponore vo vode
 • Dokonalé pomalé vytvrdzovanie systému
 • Vysoká stabilita hydroizolačných vlastností v kombinácii s chemickou ochranou
 • Pigmentovateľný produkt
 • Vodné nádrže, kanály, tunely, fontány

 

RESICON FLOATING SYSTEM

 • Rýchlovytvrdzujúci tekutý hydroizolačný systém na báze čistej alebo hybridnej polyurei striekaný priamo na špeciálnu geotextíliu inštalovanú priamo na daný podklad
 • Bez potreby prípravy alebo ošetrenia podkladu, bez nutnosti sanácie či reprofilácie povrchu
 • Ideálny na rozsiahle, zložité a nie ideálne podklady (aj mokré či vlhké, so sklonom, zemina) 
 • Odolnosť proti chemickým látkam a stavebným pohybom, schopnosť preklenúť trhliny, rýchly návrat do prevádzky
 • Hydroizolácia zložitých povrchov s certifikátom pre styk s pitnou vodou, aplikovaná horúcim striekaním
 • Vodojemy, rezervoáre, vodné nádrže, tunely, kanály, priehrady

 

RESICON AQUA PROTECT SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém -elastomérna membrána podobná gume
 • Rýchlo vytvrdzujúci vodnobázový polyuretánový náter s vysokou tixotropiou a schopnosťou prepúšťať vodné pary - hydroizolačný fasádny náter
 • Nevyžaduje základný ani vrchný náter
 • Odolnosť proti poveternostným vplyvom, opotrebovaniu, UV žiareniu, usadzovaniu biologického materiálu a pevných nečistôt
 • Hydroizolácia a ochrana vertikálnych a šikmých plôch v exteriéri
 • Stavebné konštrukcie, steny, fasády budov, oporné múry, bariéry, ploty, atiky, sokle, prahy, podpery, armatúry a pod.