EXPLORE LIQUID WATERPROOFING

Systémy tekutej hydroizolácie RESICON pre základy budov a podzemné stavby

RIEŠENIA TEKUTEJ HYDROIZOLÁCIE ZÁKLADOV BUDOV A PODZEMNÝCH STAVIEB


V súčasnosti je trendom v oblasti hydroizolácie a ochrany základov budov či povrchov podzemných stavieb použitie vysokovýkonných tekutých živíc na báze polyuretánového materiálu alebo polyurei.

Systémy RESICON SLAB sú určené pre ochranu betónových konštrukcií (napr. základové dosky, vertikálne povrchy základov, podzemné stavby, šachty, studne, štóly, tunely a pod.). Tekuté hydroizolačné materiály po aplikácii vytvárajú jednoliatu, súvislú, pevnú, ale elastickú membránu bez akýchkoľvek spojov, sú plne prispôsobiteľné rôznym tvarom a aplikačným podmienkam i ohľadne detailov pri samotnej aplikácii. Systém zabezpečuje úplnú vodotesnosť a ochranu proti vlhkosti tým, že nie sú prítomné žiadne spoje, súvisle je utesnený celý povrch – žiadne póry a prelepy, a jednotlivé vrstvy sú absolútne priľnuté, čo zabraňuje prieniku vody alebo vlhkosti medzi vrstvy.

Táto technológia umožňuje aplikáciu hydroizolačnej membrány vo veľmi krátkom čase (niekoľko minút), nezaťažuje stavbu, dokáže vyplniť a preklenúť aj mikrotrhliny či štrbiny, odoláva stavebným pohybom nových ako aj existujúcich stavieb (niektoré varianty produktov ponúkajú elasticitu až do 500 %) a poskytuje účinnú vodotesnú i chemickú ochranu stavby, prefabrikovaných konštrukcií a výstuží proti agresívnym látkam, ako sú rozpustné soli, chloridy, sírany, oxid siričitý, oxid uhličitý, radón, odolnosť proti brakickému prostrediu a ochranu fasád vystavených silným dažďom a pod.


Hydroizolačné membrány RESICON SLAB predstavujú ideálne riešenie pre novostavby, rekonštrukčné či údržbové práce z hľadiska hydroizolácie a ochrany najmä betónových povrchov, nakoľko ponúkajú ekonomicky a časovo efektívne, vysokokvalitné a teda spoľahlivé technologické systémy s veľmi dlhou životnosťou (zaručená výrobcom), sú kompatibilné s bežne používanými stavebnými materiálmi, ekologické a bezpečné ako z hľadiska zdravia realizátora, tak aj pre životné prostredie.

Vlastnosti a použiteľnosť týchto systémov sú zakotvené v certifikátoch ETA (Európske Technické Osvedčenie) ako systémy navrhnuté a určené pre Tekutú hydroizoláciu betónových povrchov (CE značka) so zárukou životnosti na 10 až 25 rokov. Certifikácia je platná v rámci celého Európskeho spoločenstva a potvrdená Európskou organizáciou pre technické schvaľovanie so sídlom v Bruseli (EOTA).

 
 

Základné funkcie a vlastnosti RESICON SLAB systémov

 • Vysoká a trvanlivá ochrana proti vode a vlhkosti (povrchovej i spodnej, s negatívnym hydrostatickým tlakom)

 • Výborná ochrana proti poveternostným a chemickým vplyvom, opotrebovaniu, mechanickému namáhaniu

 • Ochrana proti karbonizácii a korózii

 • Vysoká odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom a únave konštrukčných materiálov

 • Vynikajúca poddajnosť materiálov a extrémne vysoká flexibilita membrán

 • Rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie materiálov

 • Jednoduchá aplikácia bez mechanického kotvenia alebo tavenia

 • Vysoká produktivita práce a rýchly návrat do prevádzky

 • Vyplňovanie prasklín, dutín, štrbín

 • Konsolidácia a renovácia existujúcich alebo rozrušených povrchovSYSTÉMY PRE TEKUTÚ HYDROIZOLÁCIU ZÁKLADOV BUDOV A PODZEMNÝCH STAVIEB


 

RESICON SLAB SYSTEM

 • Základný jednoduchý tekutý hydroizolačný systém pre ochranu horizontálnych betónových povrchov a konštrukcií (napr. základové dosky)

 • Aplikácia 1 zložkového polyuretánového materiálu studeným spôsobom (valček, štetec, striekanie)

 • S/bez povrchovej úpravy alebo s vytvorením adhézneho mostu pre následné stavebné úkony

 

RESICON SLAB SYSTEM 2K

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém pre ochranu horizontálnych betónových povrchov a konštrukcií (napr. základové dosky)

 • Aplikácia 2 zložkovej polyurei v jednej vrstve studeným spôsobom (valček, striekanie)

 • S/bez povrchovej úpravy alebo s vytvorením adhézneho mostu pre následné stavebné úkony

 

RESICON SPRAY SLAB SYSTEM

 • Vysokovýkonný tekutý hydroizolačný systém pre ochranu horizontálnych betónových povrchov a konštrukcií (nap. základové dosky)

 • Aplikácia 2 zložkového polyuretánu alebo hybridnej polyurei horúcim striekaním v jednej vrstve 

 • S/bez povrchovej úpravy alebo s vytvorením adhézneho mostu pre následné stavebné úkony 


 
 

RESICON VERTICAL FOUNDATUION SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém pre ochranu vertikálnych základov stavieb

 • Aplikácia 1 zložkového polyuretánového materiálu studeným spôsobom (valček, štetec, striekanie)

 • V kombinácii s výstužou, tepelnou izoláciou (nap. XPS, PUR) a ochrannou pevnou fóliou proti kamenivu a pôde

 
 

RESICON VERTICAL FOUNDATION SPRAY SYSTEM

 • Vysokovýkonný, dvojvrstvový, rýchlo vytvrdzovací, tekutý hydroizolačný systém na báze tvrdej polyuretánovej peny alebo flexibilnej peny na báze polyurei (podkladová-vyrovnávacia) a hybridnej polyurei (hydroizolačná membrána) 
 • Aplikácia horúcim striekaním v jednej vrstve
 • Konsolidácia a impregnácia povrchu s následnou hydroizolačnou ochranou
 • Vylepšenie hydroizolačných vlastností a ochrana nových konštrukčných prvkov a štruktúr, ako aj obnova a údržba už existujúcich alebo poškodených povrchov

 
 

RESICON VERTICAL FOUNDATION THERMO SYSTEM

 • Vysokovýkonný, tekutý, tepelno izolačný / vyrovnávací a hydroizolačný systém na báze tvrdej polyuretánovej peny (konsolidačná), expanzívnej polyuretánovej peny (tepelná izolácia) a hybridnej polyurei (hydroizolačná membrána)
 • Hrubá, tvrdá, súvislá, elastická a flexibilná hydroizolačná membrána s vynikajúcimi tepelnými a mechanickými vlastnosťami, odoláva stavebným pohybom
 • Aplikácia horúcim striekaním v niekoľkých vrstvách
 • Najúčinnejšie systémové riešenie aplikácie tepelnej izolácie a hydroizolácie v jednom technologickom kroku


 
 

RESICON FLOATING SYSTEM

 • Rýchlovytvrdzujúci tekutý hydroizolačný systém na báze čistej alebo hybridnej polyurei striekaný priamo na špeciálnu geotextíliu inštalovanú priamo na daný podklad

 • Bez potreby prípravy alebo ošetrenia podkladu, bez nutnosti sanácie či reprofilácie povrchu
 • Priľnavosť a aplikácia na každý typ povrchu ( aj zložité, rozrušené alebo nie ideálne podklady, mokré či vlhké, zemina, so sklonom a pod.)

 • Časovo a aplikačne nenáročné riešenie (aplikácia hydroizolačnej membrány horúcim striekaním)

 • Vysoká elasticita (elongácia 228 až viac ako 533 %) a pevnosť (až 16,2 MPa)

 • Odolnosť proti chemickým látkam, stavebným pohybom, schopnosť premostiť trhliny, rýchly návrat do prevádzky
 • Rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie hydroizolačnej membrány (2 hodiny až 10 minút)

 
 

RESICON SPRAY D50 SYSTEM

 • Extrémne rýchlovytvrdzujúci tekutý hydroizolačný systém na báze čistej polyurei, pre ochranu horizontálnych či vertikálnych betónových a oceľových povrchov a konštrukcií

 • Aplikácia horúcim striekaním v jednej vrstve

 • Vysoká mechanická pevnosť a odolnosť proti stlačeniu

 • Veľmi vysoká odolnosť proti agresívnym chemickým látkam, plynnému radónu a vonkajšiemu prostrediu

 • Preklenutie trhlín a štrbín, odolnosť proti stavebným pohybom

 • Extrémne rýchle vytvrdzovanie hydroizolačnej membrány (1 - 6 hodín), rýchle sprevádzkovanie 

 • S/bez povrchovej úpravy alebo s vytvorením adhézneho mostu pre následné stavebné úkony 

 
 

RESICON BITUMEN HYBRID SYSTEM 

 • Univerzálny tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánovej živice a bitúmenu
 • Absolútna náhrada bežných hydroizolačných materiálov na báze asfaltu či bitúmenu - vylepšené vlastnosti a dlhodobá ochrana
 • Vynikajúca priľnavosť a naviazanie na podklad
 • Vysoká elasticita (viac ako 400 %) a vodotesnosť
 • Vysoká odolnosť proti počasiu, UV žiareniu, chemickým látkam vrátane radónu a mechanickému namáhaniu
 • Rýchle tvrdnutie a uvedenie do prevádzky
 • Základy budov, podzemné objekty, obloženia a obklady z asfaltu, EPDM, PVC a pod., spoje, prechody, armatúry
 • Hlavné menšie či väčšie hydroizolačné práce, detailné, ukončovacie hydroizolačné práce a lokálne opravy