Hydroizolácia základov budov a podzemných stavieb

V súčasnosti je trendom v oblasti hydroizolácie a ochrany základov budov či povrchov podzemných stavieb použitie vysokovýkonných tekutých živíc na báze polyuretánového materiálu alebo polyurei. Systémy RESICON SLAB sú určené pre ochranu betónových konštrukcií (napr. základové dosky, vertikálne povrchy základov, podzemné stavby, šachty, studne, štóly, tunely a pod.). Tým, že produkty Resicon po aplikácii vytvárajú jednoliatu, súvislú, pevnú, ale elastickú membránu bez akýchkoľvek spojov, sú plne prispôsobiteľné rôznym tvarom a aplikačným podmienkam i ohľadne detailov pri samotnej aplikácii. Systém zabezpečuje úplnú vodotesnosť a ochranu proti vlhkosti tým, že nie sú prítomné žiadne spoje, súvisle je utesnený celý povrch – žiadne póry a prelepy, a jednotlivé vrstvy sú absolútne priľnuté, čo zabraňuje prieniku vody alebo vlhkosti medzi vrstvy.
Táto technológia umožňuje aplikáciu hydroizolačnej membrány vo veľmi krátkom čase (niekoľko minút), nezaťažuje stavbu, dokáže vyplniť a preklenúť aj mikrotrhliny či štrbiny, odoláva stavebným pohybom nových stavieb ako aj existujúcich (niektoré varianty produktov ponúkajú elasticitu až do 500 %) a poskytuje účinnú vodotesnú i chemickú ochranu stavby, prefabrikovaných konštrukcií a výstuží proti agresívnym látkam, ako sú rozpustné soli, chloridy, sírany, oxid siričitý, oxid uhličitý, radón, odolnosť proti brakickému prostrediu a ochranu fasád vystavených silným dažďom a pod.

Hydroizolačné membrány RESICON SLAB predstavujú ideálne riešenie pre novostavby, rekonštrukčné či údržbové práce z hľadiska hydroizolácie a ochrany najmä betónových povrchov, nakoľko ponúkajú ekonomicky a časovo efektívne, vysokokvalitné a teda spoľahlivé technologické systémy s veľmi dlhou životnosťou (zaručená výrobcom), sú kompatibilné s bežne používanými stavebnými materiálmi, ekologické a bezpečné ako z hľadiska zdravia realizátora, tak aj pre životné prostredie.

Vlastnosti a použiteľnosť týchto systémov sú zakotvené v certifikátoch ETA (Európske Technické Osvedčenie) ako systémy navrhnuté a určené pre Tekutú hydroizoláciu betónových povrchov (CE značka) so zárukou životnosti na 10 až 25 rokov. Certifikácia je platná v rámci celého Európskeho spoločenstva a potvrdená Európskou organizáciou pre technické schvaľovanie so sídlom v Bruseli (EOTA).

Základné funkcie a vlastnosti RESICON SLAB systémov

 • Vysoká a trvanlivá ochrana proti vode a vlhkosti (povrchovej i spodnej, s negatívnym hydrostatickým tlakom)
 • Výborná ochrana proti poveternostným a chemickým vplyvom, opotrebovaniu, mechanickému namáhaniu
 • Ochrana proti karbonizácii a korózii
 • Vysoká odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom a únave konštrukčných materiálov
 • Vynikajúca poddajnosť materiálov a extrémne vysoká flexibilita membrán
 • Rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie materiálov
 • Jednoduchá aplikácia bez mechanického kotvenia alebo tavenia
 • Vysoká produktivita práce a rýchly návrat do prevádzky
 • Vyplňovanie prasklín, dutín, štrbín
 • Konsolidácia a renovácia existujúcich alebo rozrušených povrchov

RESICON SLAB SYSTEM

 • Základný jednoduchý tekutý hydroizolačný systém pre ochranu horizontálnych betónových povrchov a konštrukcií (napr. základové dosky)
 • Aplikácia 1 zložkového polyuretánového materiálu studeným spôsobom (valček, štetec, striekanie)
 • S/bez povrchovej úpravy alebo s vytvorením adhézneho mostu pre následné stavebné úkony

RESICON SLAB SYSTEM 2K

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém pre ochranu horizontálnych betónových povrchov a konštrukcií (napr. základové dosky)
 • Aplikácia 2 zložkovej polyurei v jednej vrstve studeným spôsobom (valček, štetec, striekanie)
 • S/bez povrchovej úpravy alebo s vytvorením adhézneho mostu pre následné stavebné úkony

RESICON SPRAY SLAB SYSTEM

 • Vysokovýkonný jednoduchý tekutý hydroizolačný systém pre ochranu horizontálnych betónových povrchov a konštrukcií (nap. základové dosky)
 • Aplikácia 2 zložkového polyuretánu alebo hybridnej polyurei horúcim striekaním v jednej vrstve 
 • S/bez povrchovej úpravy alebo s vytvorením adhézneho mostu pre následné stavebné úkony 

RESICON VERTICAL SLAB SYSTEM


 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém pre ochranu
  vertikálnych základov stavieb
 • Aplikácia 1 zložkového polyuretánového materiálu studeným spôsobom (valček, štetec, striekanie)
 • V kombinácii s výstužou, tepelnou izoláciou (nap. XPS),    a ochrannou pevnou fóliou proti kamenivu a pôde

RESICON VERTICAL SPRAY SLAB SYSTEM

 • Vysokovýkonný, dvojvrstvový, rýchlovytvrdzovací, tekutý hydroizolačný systém na báze tvrdej polyuretánovej peny alebo flexibilnej peny na báze polyurei (podkladová-vyrovnávacia) a hybridnej polyurei (hydroizolačná membrána) 
 • Aplikácia horúcim striekaním v jednej vrstve
 • Konsolidácia a impregnácia povrchu s následnou hydroizolačnou ochranou
 • Vylepšenie hydroizolačných vlastností a ochrana nových
  konštrukčných prvkov a štruktúr, ako aj obnova a údržba
  už existujúcich alebo poškodených povrchov

RESICON VERTICAL SLAB THERMO SYSTEM

 • Vysokovýkonný, tekutý, tepelno izolačný / vyrovnávací a hydroizolačný systém na báze tvrdej polyuretánovej peny (konsolidačná), expanzívnej polyuretánovej peny (tepelná izolácia) a hybridnej polyurei (hydroizolačná membrána) 
 • Hrubá, tvrdá, súvislá, elastická a flexibilná
 • hydroizolačná membrána s vynikajúcimi tepelnými a mechanickými vlastnosťami, odoláva stavebným pohybom
 • Aplikácia horúcim striekaním v niekoľkých vrstvách
 • Najúčinnejšie systémové riešenie aplikácie tepelnej izolácie a hydroizolácie v jednom technologickom kroku

RESICON FLOATING SYSTEM

 • Rýchlovytvrdzujúci tekutý hydroizolačný systém na báze čistej alebo hybridnej polyurei a špeciálnej geotextílie inštalovanej priamo na daný podklad, bez potreby prípravy povrchu alebo ošetrenia tohto podkladu          (bez nutnosti reprofilácie či sanácie)
 • Priľnavosť a aplikácia na každý typ povrchu ( aj zložité, rozrušené alebo nie ideálne podklady, mokré či vlhké, zemina, so sklonom a pod.)
 • Časovo a aplikačne nenáročné riešenie (aplikácia hydroizolačnej membrány horúcim striekaním priamo na geotextíliu bez dodatočných úprav)
 • Vysoká elasticita (elongácia 228 až viac ako 533 %) a pevnosť (až 16,2 MPa), vysoká chemická a mechanická odolnosť
 • Rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie hydroizolačnej membrány (2 hodiny až 10 minút)

RESICON SPRAY D50 SYSTEM

 • Extrémne rýchlovytvrdzujúci tekutý hydroizolačný systém na báze čistej polyurei, pre ochranu horizontálnych či vertikálnych betónových a oceľových povrchov a konštrukcií
 • Aplikácia horúcim striekaním v jednej vrstve
 • Vysoká mechanická pevnosť a odolnosť proti stlačeniu
 • Zvýšená odolnosť proti chemikáliám a plynnému radónu
 • S/bez povrchovej úpravy alebo s vytvorením adhézneho mostu pre následné stavebné úkony 

RESICON FLOATING D50 SYSTEM 

 • Extrémne rýchlovytvrdzujúci tekutý hydroizolačný systém na báze čistej polyurei a špeciálnej geotextílie inštalovanej priamo na daný podklad, bez potreby prípravy povrchu alebo ošetrenia tohto podkladu          (bez nutnosti reprofilácie či sanácie)
 • Priľnavosť a aplikácia na každý typ povrchu ( aj zložité, rozrušené alebo nie ideálne podklady, mokré či vlhké, zemina, so sklonom a pod.)
 • Časovo a aplikačne nenáročné riešenie (aplikácia hydroizolačnej membrány horúcim striekaním priamo na geotextíliu bez dodatočných úprav)
 • Veľmi vysoká odolnosť proti agresívnym chemickým látkam, plynnému radónu a vonkajšiemu prostrediu
 • Vynikajúca mechanická odolnosť proti prepichnutiu a statickému vtlačeniu
 • Extrémne rýchle vytvrdzovanie hydroizolačnej membrány (1 - 6 hodín)