... viac ako hydroizolácia

RESICON s.r.o. v spolupráci s Krypton Chemical ponúkajú architektom, staviteľom a investorom komplexnú technickú podporu a poradenstvo v priebehu celého projektu, teda od jeho začiatku až po jeho ukončenie.

Hydroizolačné systémy na báze produktov IMPERMAX sú známe po celom svete vďaka úspešným referenciám. Kvalita týchto systémov je podložená dlhodobými záručnými lehotami s certifikátmi a dodržiavaná rozsiahlou sieťou autorizovaných realizátorov, ktorí poskytujú pri aplikácii vysokú úroveň spoľahlivosti.


RÝCHLE & BEZPEČNÉ

RIEŠENIA

VYSOKOKVALITNÉ &

NÁKLADOVO EFEKTÍVNE

SYSTÉMY


UNIVERZÁLNE RIEŠENIA HYDROIZOLÁCIOU

Disponujeme širokou škálou produktov, ktoré sa vždy aplikujú v tekutom stave, bez použitia spájkovačky, horáku / ohňa, Tieto produkty môžu byť v prípade potreby zosilnené - vystužené, čím sa garantuje systém pri riešení aj tých najzložitejších problémov s hydroizoláciou. Všetky tieto systémy sú založené na pokročilej technológii v polymérovej chémii a poskytujú excelentný technický výkon a celý komplex výnimočných hydroizolačných vlastností. 

Samozrejmosťou týchto tekutých hydroizolačných riešení a systémov sú komplexne vyvinuté technologické a aplikačné postupy, ktoré zahŕňajú obhliadku, posúdenie projektu alebo problému, návrh riešenia a vytypovanie vhodného systému, prípravu povrchu, vytvorenie nosnej hydroizolačnej membrány, vrchnú ochranu systému, finálnu úpravu povrchu s požiadavkami na účel jej použitia a komfort zákazníka.

Najdôležitejšou a nutnou požiadavkou pri návrhu a realizácii hydroizolačných systémov je ich aplikácia, kvalita a vlastnosti v miestach ošetrovaného povrchu, ktoré sú označované ako tzv. kritické miesta (rohy, hrany, oblúky, atiky, odtoky, vpuste, žľaby, drenážne a ťažko dostupné miesta, svetlíky, komíny, vzduchotechnika, armatúry a podpery rôznych konštrukcií a pod.)DEFINÍCIA A CHARAKTERISTIKA TEKUTÝCH HYDROIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV RESICON

Cieľom tekutej hydroizolácie je vytvoriť bezšvovú, súvislú a jednoliatu hrubú hydroizolačnú membránu aplikáciou tekutej živice, ktorá vytvrdzuje (schne) priamo na ošetrovanom povrchu. Vďaka absencii spojov, presahov, vďaka absencii spojov, presahov, prelepov, prekrývania materiálov, tupých zvarov a podobne sú eliminované všetky ošetrované miesta, dokonca aj kritické miesta (hrany, trhliny, dilatačné škáry, prechody, spoje, strešné otvory, komíny a pod.). Povrch sa stáva homogénnym a rovným, čo prináša neobmedzené možnosti aplikácie na akýkoľvek typ povrchu. Výsledkom je absolútna ochrana vašej budovy a pod.


ÚČINNOSŤ A VODOTESNOSŤ SYSTÉMOV


Tekutá forma hydroizolačných membrán (samonivelačné, semitixotropné alebo tixotropné modifikácie) umožňuje prispôsobiť sa akémukoľvek tvaru alebo typu podkladu či povrchu (horizontálne, šikmé i vertikálne plochy, či ťažko dostupné miesta). Poddajnosť a tvárnosť tekutých živíc tiež umožňuje realizáciu jednoduchých aj komplikovaných aplikácii, zložitých a konštrukčne variabilných povrchov – sloboda pri navrhovaní objektov.

Poskytujú ochranu nových povrchov ako aj tých v rekonštrukcii či renovácii, nakoľko sú schopné preklenúť trhliny a praskliny v podklade alebo preventívne chránia povrchy pred ich vznikom.

Samotný hydroizolačný efekt systémov spočíva v úplnom a spoľahlivom priľnutí jednotlivých hydroizolačných vrstiev k podkladu povrchu alebo k sebe navzájom, čím sa zabraňuje prieniku vody vrstvy ako aj jej pohybu medzi jednotlivými vrstvami systému. Vodotesná membrána vzniká priamo na ošetrovanom povrchu !


ODOLNOSŤ HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN


Vysoká pevnosť, nelámavosť a elasticita výslednej membrány poskytuje odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom, či únavovým procesom pri nových ako aj existujúcich stavbách (rôzne varianty vykazujú elasticitu 125 – 600 %, podľa EOTA TR-8).

Systémy nezaťažujú stavby ani životné prostredie a vyznačujú sa vynikajúcou priľnavosťou na širokú škálu povrchov, na akomkoľvek sklone či ťažko dostupnom mieste. Sú vhodné pre ošetrenie povrchov, kde poskytujú účinnú vodotesnú a UV ochranu. Vykazujú výbornú odolnosť proti chemicky agresívnym látkam (zásaditosť betónu, rozpustné soli, sírany, oxid siričitý, oxid uhličitý, radón, H2S, brakické prostredie a pod.) a koróznym procesom (antikarbonizačné vlastnosti).


JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA MATERIÁLOV


Tieto technológie umožňujú aplikáciu hydroizolačnej membrány vo veľmi krátkom čase (1 až 2 dni). 

Variabilita v spôsobe aplikácie ponúka možnosť realizovať celý proces studeným spôsobom – valčekom, štetcom, stierkou. 

V prípade potreby rýchleho a výkonnejšieho systému možno použiť materiály aplikované dvojkomponentným striekacím zariadením s ohrevom.

Rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie materiálov (niekoľko hodín až minút) skracuje pracovné postupy, minimalizuje časové prestoje a umožňuje takmer okamžité sprevádzkovanie povrchov po aplikácii.

Tekuté hydroizolačné systémy predstavujú jednoduchý a nekomplikovaný spôsob aplikácie bez mechanického kotvenia, tavenia, dodatočných úprav a zbytočných zásahov do finálneho povrchu !


VÝHODY TEKUTÝCH HYDROIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV RESICON

Bez ohľadu na výber jednotlivého typu tekutej hydroizolácie, všetky naše systémy boli vyvinuté pre aplikáciu a použitie aj v extrémnych poveternostných či aplikačne náročných podmienkach.- Tekutá forma hydroizolácie

- Bezšvová, jednoliata a súvislá membrána

- Systémy úplne priľnuté k podkladu

- Vynikajúca priľnavosť

- Odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom podkladu 

- Antikarbonizačné vlastnosti, odolnosť proti únave konštrukčných materiálov

- Veľmi dobré mechanické vlastnosti produktov

- UV odolné a UV stabilné 

- Dobrá odolnosť proti väčšine chemických látok

- Poddajné a tvárne 


- Tenkovrstvový systém s ľahkým zaťažením povrchu 

   (1,6 - 1,9 mm pri spotrebe cca 2 kg/m2)

- Rýchla a jednoduchá aplikácia

- Vhodné systémy pre vozovky a pochôdzne plochy 

   (odolnosť proti premávke i silnému zaťaženiu)

- Dokonalé, spoľahlivé riešenie ošetrenia kritických miest

- Variabilita vo farebnom prevedení a povrchových úpravách 

   (vrchný náter, farebný piesok, čipsy, kamenný koberec, dlaždice, ekologický 

   substrát, atď.)

- Časovo a nákladovo efektívne technológie


Navyše tieto technologické postupy a vlastnosti materiálov v kombinácii s vhodnými finálnymi povrchovými úpravami poskytujú danému povrchu / podkladu, a v konečnom dôsledku celému objektu, významné BENEFITY:- zvýšená ochrana proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu

- získanie prirodzenej tepelnej a zvukovej izolácie : Zelené / vegetačné   

   strechy, terasy - GREEN ROOF

- energeticky efektívne strechy a terasy - COOL ROOF efekt (efektívna 

   redukcia prehrievania povrchov striech a budov odrazuvzdornými materiálmi 

   Resicon a v kombinácii s fotovoltaickými či solárnymi panelmi aj zvýšenie 

   účinnosti získavania alternatívnej energie)

- ekologické a bezpečné riešenia hydroizolačných prác (aplikácia, oprava, 

   údržba, preventívna ochrana, a pod.)

- produkty schválené a certifikované pre kontakt s pitnou vodou 

   (APPLUS Laboratory)

- produkty schválené a certifikované pre ochranu betónových povrchov 

   (v súlade s normami EN)


- prirodzené a bezúdržbové povrchy pre odvádzanie a distribúciu dažďovej

   vody - drenážne a retenčné systémy

- hladké neporézne povrchy - zvýšenie efektívnosti prietoku

- protišmyková povrchová úprava

- estetická variabilita a urbanisticky vhodné úpravy

- mechanická ochrana samotnej hydroizolačnej membrány a zvýšenie jej   

   výkonu

- dlhodobá a predĺžená životnosť systémov (10 až 25 rokov v súlade s ETA)

- významná úspora energií a kvalitatívna stabilita systémovHydroizolačné systémy RESICON nevyžadujú vystuženie, avšak v kombinácii s geotextíliou alebo sklovláknitou tkaninou zlepšujú svoje mechanické vlastnosti (priľnavosť, zvýšenie odolnosti proti statickému vtlačeniu, bezšvové zvary a spoje, pochôdznosť a iné zaťaženie), napomáhajú rovnomernému nanášaniu náterových vrstiev v požadovanej hrúbke, poskytujú aplikovanie náterov na šikmé či vertikálne plochy, znižujú plytvanie spotreby materiálov a celkovo predlžujú životnosť náterových systémov. OBLASŤ VYUŽITIA TEKUTÝCH HYDROIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV RESICON

Vo všeobecnosti sú tekuté hydroizolačné systémy vhodné pre akúkoľvek oblasť týkajúcej sa hydroizolácie a ochrany rôznych typov povrchov proti vode, vlhkosti, UV žiareniu, chemickým látkam, poveternostným vplyvom, oteru opotrebovaniu, nárazu, hydrostatickým tlakom, korózii, erózii a mnoho iným.

Tekuté hydroizolačné systémy RESICON majú uplatnenie prakticky v každom odvetví a komerčnej oblasti pri hydroizolácii a ochrane : • Striech, terás, balkónov a lodžií

 • Ploché strechy

 • Šikmé a geometricky zložité strechy

 • Zelené strechy a terasy (vegetačné)

 • Energeticky efektívne strechy a terasy

 • Strechy a terasy so štrkovým násypom, dlažbou, kamenným kobercom, atď.

 • Tradičné aj invertné strechy

 • Kompletný strešný plášť s tepelnou izoláciu


 • Základov budov (aj vertikálne plochy) a podzemných stavieb, šácht, štôl, studní a pod.

 • Podláh a stien v kúpeľniach, kuchyniach, technických, servisných miestnostiach a iných vlhkých alebo mokrých priestorov


 • Bazénov, aquaparkov, kúpalísk, šmykľaviek, toboganov, akvakultúrnych stavieb

 • Rigolov, kanálov, odtokov, žľabov, tunelov

 • Rybníkov, jazierok, fontán, vodných nádrží, požiarnych nádrží, priehrad, atď.

 • Vodojemov, vodovodov, cisterien a nádrží s pitnou vodou

 • Retenčných nádrží, skládok, ČOV a iných objektov na úpravu vody

 • Záchytných nádrží, jímok, zásobníkov

 • Oporných, diaľničných a protihlukových múrov, stien, plotov, bariér

 • Štadiónov, schodísk, tribún, sedadiel, a pod.

 • Parkovísk, garáží, parkovacích domov, nástupíšť, staníc, metra, letísk, heliportov

 • Podláh pri novostavbe alebo rekonštrukcii budov

 • Skladov, rámp, manipulačných plôch, atď.

 • Kolotočových konštrukcií a atrakcií (zábavné parky)


APLIKOVATEĽNÉ NA ŠIROKÚ ŠKÁLU TYPOV POVRCHOV:

Betón, murivo, malta, kameň, dlaždice, vláknitý cement, kov, azbest, bitúmen, drevo, PVC, geotextílie a sklené vlákna, kompozitné materiály, PUR a PIR izolácie, a pod.


NOVOSTAVBY

Ešte aj v súčasnosti sa väčšina hydroizolovaných povrchov (najmä striech) realizuje použitím bitúmenových materiálov alebo technológiami s nízkou kvalitou prevedenia či výkonu.

Tieto produkty síce môžu ponúknuť rýchle a lacné riešenia, ale sú často rizikové a náchylné k predčasnému zlyhaniu. Aby sa zabezpečila spoľahlivá a kompaktná hydroizolačná ochrana povrchov, ideálnym riešením sú tekuté hydroizolačné systémy RESICON, ktoré ponúkajú nákladovo efektívne a trvanlivé možnosti ochrany Vašich povrchov.

Sú vhodné tiež pre komplexné vyskladanie strešných plášťov (často sú na nej inštalované rôzne armatúry, podpery ako napr. solárne alebo fotovoltaické panely, klimatizačné zariadenia, vzduchotechnika a vykurovacie telesá, a iné) alebo pre povrchy so zložitou či členitou geometriou, taktiež pre ťažko dostupné miesta na akomkoľvek povrchu.

V každom prípade poskytujú tieto systémy významnú pridanú hodnotu Vašej nehnuteľnosti a sú navrhnuté tak, aby boli prispôsobiteľné akémukoľvek scenáru.


OPRAVY A REKONŠTRUKCIE

Naše systémy sú vynikajúce najmä v tom, že sú aplikovateľné prakticky na akomkoľvek druhu podkladu.

Výhodou týchto materiálov a technológií je, že zvyčajne umožňujú ich použitie bez predchádzajúceho odstránenia už existujúcich hydroizolačných materiálov.

Navyše tieto tekuté hydroizolačné membrány poskytujú aj povrchovú úpravu v podobe vrchných ochranných náterov, ktoré sú v tenkej vrstve úplne priľnuté k membráne a vykazujú vysokú hydroizolačnú schopnosť.ŠPECIFICKÉ HYDROIZOLAČNÉ A OCHRANNÉ SYSTÉMY

Mnohé povrchy, vystavené poveternostným, mechanickým či chemickým vplyvom, vyžadujú často krát individuálny alebo špecifický prístup ošetrenia v závislosti od zložitých aplikačných podmienok, prístupnosti povrchu, náročnosti odstránenia existujúcich vrstiev povrchu, náročnosti na aplikáciu, času potrebného na celý aplikačný postup (odstávka, prestoje, uvedenie do prevádzky a pod.) či techniky potrebnej na kvalitnú a spoľahlivú aplikáciu, a v neposlednom rade z hľadiska kompatibility materiálov a náväznosti na nasledujúce technologické postupy a stavebné práce.


RESICON DECK SYSTEM

Betónové mostovky a vozovky sú ľahko ovplyvnené únikom dažďovej vody z ich povrchu, čo samozrejme spôsobuje poškodenie konštrukcie stavby mostu a pod. : korózia, pukliny, trhliny v betóne, a to nakoniec vedie k rozpadu materiálu.


Aby sa týmto problémom predišlo, je nutné mostovky a vozovky kvalitne hydroizolovať vysokovýkonným a dlhotrvajúcim systémom:

 • Tekutý hydroizolačný systém schválený a certifikovaný podľa ETA, č. 16/0149 zo dňa 09/09/2016 podľa normy ETAG 033 pre hydroizoláciu mostoviek (CE označenie), platné v rámci celého Európskeho Spoločenstva a potvrdený štandardmi EOTA (Brusel).

 • systém kompatibilný a vhodný pre následné vyliatie horúceho asfaltu (až do + 220°C)

 • Patentovaný a certifikovaný systém pre minimálne 25 rokov


RESICON FLOATING SYSTEM

V oblasti ochrany a hydroizolácie vodných stavieb (rigoly, kanály, tunely, jazierka, priehrady, nádrže, vodojemy, zásobárne pitnej vody a pod.) sa často vyskytuje problém s hydrostatickými tlakmi a nerovnými či zdeformovanými podkladmi, kde je zvyčajne nutný sanačný zásah. Ten si vyžaduje enormné plytvanie časom a nákladmi na materiál a prácu.

RESICON v týchto prípadoch uplatňuje špeciálny technologický postup, s jednoduchou aplikáciou a vysokým výkonom použitých materiálov, ako tzv.:

 • ,,Plávajúci systém" na princípe kombinácie špeciálnej netkanej geotextílie s následným horúcim nástrekom hydroizolačného rýchlo vytvrdzovacieho materiálu

 • vysoko efektívne riešenie hydroizolácie zložitých alebo rozrušených povrchov bez nutnosti reprofilácie a sanácie podkladu (bez potreby prípravy alebo ošetrenia)

 • jednoduchá a rýchla aplikácia pri nízkych realizačných nákladoch, t.j. ak si oprava daného povrchu vyžaduje príliš vysoké náklady a / alebo ak nie je dostatok času na opravu alebo úplné vysušenie daného povrchu


RESICON ENCAPSULATING

OPRAVNÉ A HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY EXISTUJÚCICH, RESP. STARÝCH STREŠNÝCH PLÁŠŤOV A KRYTÍN ako sú:

 • Staré bitúmenové / asfaltové hydroizolačné systémy plochých aj šikmých striech

 • Plechové strechy, PVC fólie a iné ľahké krytiny

 • Vláknité cementové povrchy / azbest (napr. eternitové strechy a pod.)

Podstatou a výhodou našich tekutých hydroizolačných systémov RESICON pri oprave alebo rekonštrukcii týchto typov striech sú :

 • uzavretie - zapuzdrenie poškodenej, nevyhovujúcej hydroizolácie bez odstránenia pôvodnej vrstvy a krytiny

 • žiadne mechanické ukotvenia ani ďalšie potrebné ošetrenia či dodatočné úpravy

 • environmentálne, bezpečné aplikácie

 • časovo a nákladovo efektívne riešenia

 • trvanlivé a bezúdržbové systémy