TERRACE SYSTEMS IMPERMAX & RAYSTON

TEKUTÉ HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE TERASY, BALKÓNY, LODŽIE

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA IMPERMAX & RAYSTON PRE HYDROIZOLÁCIU A POVRCHOVÚ ÚPRAVU TERÁS, LODŽIÍ A BALKÓNOV


Terasy, balkóny či lodžie predstavujú významný benefit každého bytového či rodinného domu, no získavajú si či čoraz viac pozornosti aj pri výstavbe polyfunkčných, administratívnych, inštitucionálnych alebo všeobecne komerčných budov, kde si každodenne človek môže oddýchnuť, zrelaxovať alebo sa len tak pokochať výhľadom a aspoň na chvíľu doslova utiecť pred všedným dianím a načerpať tak nové sily a nápady.

V súčasnosti sa problematike navrhovania a realizácie terás, balkónov a lodžií venuje väčšia pozornosť, a to nielen z hľadiska ochrany povrchov proti poveternostným vplyvom, prípadne tepelným stratám, ale aj z hľadiska bezpečnosti povrchov a ich atraktivite. Technická náročnosť, spoľahlivé vlastnosti, životnosť a finančné náklady týkajúce sa hydroizolácie a povrchovej úpravy terás a balkónov súvisia s viacerými faktormi, no ten najpodstatnejší je výber technológie a spôsobu jej realizácie. 

Tekuté hydroizolačné systémy IMPERMAX & RAYSTON predstavujú ideálnu voľbu pri tomto rozhodovaní nielen preto, že ponúkajú systémové riešenia v súlade so súčasnými trendmi hydroizolácie terás, balkónov, lodžií, ale najmä pre ich komplexnosť a efektívnosť v každom ohľade.

TERRACE SYSTEMS sú navrhnuté ako komplexné systémové riešenia hydroizolácie, povrchovej úpravy a ochrany povrchov terás, balkónov a lodžií, kde je potreba kvalitnej ochrany podkladu proti vode (premenlivá, stojatá), hydrostatickému tlaku, poveternostným podmienkam a vplyvom počasia, mechanickej záťaži a opotrebovaniu (pochôdznosť a pod.), ktoré spravidla svojimi účinkami dlhodobo deformujú a rozrúšajú povrch, čo má za následok eróziu a rozpad podkladu.

Vytvorená hydroizolačná membrána predstavuje vodotesnú finálnu vrstvu, ktorá zaručuje spoľahlivú a dlhodobú ochranu podkladov a povrchov bez nutnosti ďalšej úpravy. Membránu možno ponechať ako hotový, finálny produkt - môže zostať nechránená, v súlade s normami ETA 06/0263, resp. ETA 10/0296).

TERRACE SYSTEMS však umožňujú vytvorenie vysokovýkonnej hydroizolačnej ochrany podkladov a kvalitnú, esteticky atraktívnu povrchovú úpravu / ochranu povrchov súčasne. Výhodou týchto systémov je ich kompatibilita z hľadiska použitých materiálov a pracovných postupov pri hydroizolácii a následnej povrchovej úprave, kontinuálny technologický a aplikačný proces vzniku hydroizolačnej membrány a následnej povrchovej / pochôdznej úpravy, ako aj neobmedzená estetická / dekoratívna variabilita prevedení povrchových úprav. 

Navyše tieto povrchové úpravy poskytujú okrem mechanickej ochrany a dekoratívneho prevedenia aj protišmykovú úpravu (vlastnosti elastomérov, dekoratívne agregáty, protišmykové aditíva).ŠTRUKTÚRA TERRACE SYSTEM

1. TERRACE BASE SYSTEM


Základný tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánov alebo polyurei, bez následnej povrchovej úpravy. Určený najmä pre ochranu exponovaných nepochôdznych povrchov alebo povrchov s obmedzenou pochôdznosťou (napr. pre údržbové úkony).

1.  Pevný a súdržný podklad

2.  Reprofilačná vrstva / Ochrana proti negat.hydrostat.tlaku 

      (Rayston Level 503 / Tecnocem)

3.  Primer (Vhodný primer podľa typu povrchu)

4.  Hydroizolačná membrána
     v 1 alebo 2 vrstvách s/bez výstuže  

 IMPERMAX / IMPERMAX ST / IMPERMAX QC+ST /   

 IMPERMAX 2K M / IMPERMAX COLD POLYUREA /    

 IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H / 

 IMPERMAX POLYUREA H FLEX / RAYSTON POLYUREA

2. TERRACE PLUS SYSTEM


Komplexný tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánov alebo polyurei, s povrchovou úpravou použitím vrchného ochranného alifatického náteru. Určený najmä pre ochranu povrchov s obmedzenou alebo intenzívnou pochôdznosťou.

Okrem iného poskytuje extrémnu odolnosť proti účinkom UV žiarenia a predčasnému starnutiu a esteticky atraktívny vzhľad.

1.  Pevný a súdržný podklad

2.  Reprofilačná vrstva / Ochrana proti negat.hydrostat.tlaku 

  (Rayston Level 503 / Tecnocem)

3.  Primer (Vhodný primer podľa typu povrchu)

4.  Hydroizolačná membrána v 1 alebo 2 vrstvách s/bez výstuže

IMPERMAX / IMPERMAX ST / IMPERMAX QC+ST / 

 IMPERMAX 2K M / IMPERMAX COLD POLYUREA /

 IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H / 

 IMPERMAX POLYUREA H FLEX / RAYSTON POLYUREA

5.  Vrchný ochranný náter (pigmentovaný podľa RAL)

 COLODUR / PAINTCHLORE 2K / FLOORTOP 1K /   

 IMPERTOP FAST 2K / IMPERTOP SPRAY

3. TERRACE TILED SYSTEM


Základný tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánov alebo polyurei, s finálnou povrchovou úpravou dlaždicami. Určený ako ťažká ochrana pochôdznych plôch s intenzívnou záťažou. Dlaždice sa pokladajú buď priamo na membránu (menšie plochy) alebo na vopred inštalovanú separačnú ochrannú geotextíliu (väčšie plochy). Pre pokládku dlaždíc sa odporúča malta / lepidlo typu CT2 FT.

1. Pevný a súdržný podklad

2. Reprofilačná vrstva / Ochrana proti negat.hydrostat.tlakU

(RAYSTON LEVEL 503 / TECNOCEM)

3. Primer (Vhodný primer podľa typu povrchu)

4. Hydroizolačná membrána v 1 alebo 2 vrstvách s/bez výstuže

IMPERMAX / IMPERMAX ST / IMPERMAX QC+ST / 

 IMPERMAX 2K M / IMPERMAX COLD POLYUREA /

 IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H

5. Adhézny mostík / Ochranná geotextília 

 + Flexibilné cementové lepidlo / Podsyp piesku

6. Dlažba

4. TERRACE DECOR SAND SYSTEM


Unikátny tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánov alebo polyurei s povrchovou ochranou farebného kremičitého piesku zapečateného čírym vrchným ochranným náterom. Kombinuje hydroizolačnú funkciu s úžitkovou. Určený pre ochranu plôch vystavených rôznemu stupňu zaťaženia chodcov. Drsný a tvrdý povrch s vysokým stupňom protišmykových vlastností. Esteticky atraktívny moderný vzhľad, mechanická ochrana hydroizolácie.

1.  Pevný a súdržný podklad

2.  Reprofilačná vrstva / Ochrana proti negat.hydrostat.tlaku 

  (Rayston Level 503 / Tecnocem)

3.  Primer (Vhodný primer podľa typu povrchu)

4.  Hydroizolačná membrána v 1 alebo 2 vrstvách s/bez výstuže

IMPERMAX / IMPERMAX ST / IMPERMAX QC+ST / 

 IMPERMAX 2K M / IMPERMAX COLD POLYUREA /

 IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H

5.  Podkladový náter COLODUR (pigmentovaný v odtieni  

 bielej / podobný finálnemu odtieňu povrchovej úpravy)

6.  Farebný kremičitý piesok (optimálna frakcia 0-0,3 mm) 

 + Vrchný ochranný náter  (transparentný) COLODUR / FLOORTOP 1K 

5. TERRACE DECOR CHIPS


Viacúčelový tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánov alebo polyurei s povrchovou úpravou farebnými akrylovými lupienkami (čipsami) zapečatenými čírym vrchným ochranným náterom. Určený pre ochranu plôch vystavených miernemu či bežnému zaťaženiu pochôdznosťou. Mierne drsný, tvrdý povrch s miernym stupňom protišmykových vlastností. Zatraktívňuje jednofarebné alebo monotónne povrchy, vizuálne eliminuje nečistoty na povrchu.

1.  Pevný a súdržný podklad

2.  Reprofilačná vrstva / Ochrana proti negat.hydrostat.tlaku 

  (Rayston Level 503 / Tecnocem)

3.  Primer (Vhodný primer podľa typu povrchu)

4.  Hydroizolačná membrána v 1 alebo 2 vrstvách s/bez výstuže

IMPERMAX/ IMPERMAX ST / IMPERMAX QC+ST / 

 IMPERMAX 2K M / IMPERMAX COLD POLYUREA /

 IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H

5.  Podkladový náter COLODUR (pigmentovaný podľa RAL)

6.  Farebné lupienky + Vrchný ochranný náter  (transparentný)

  COLODUR / FLOORTOP 1K

6. TERRACE DECOR STONE SYSTEM


Základný tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánov alebo polyurei, s finálnou povrchovou úpravou kamenným kobercom. Kombinácia hydroizolačnej, podlahovej a drenážnej funkcie. Vysoko odolný, tvrdý súvislý povrch v hrúbke 1,4 – 2 cm, s protišmykovými vlastnosťami. Atraktívny prírodný vzhľad s neobmedzenými dekoratívnymi možnosťami prevedenia. Nevytvára kaluže vody.

1.  Pevný a súdržný podklad

2.  Reprofilačná vrstva / Ochrana proti negat.hydrostat.tlaku

  (Rayston Level 503 / Tecnocem)

3.  Primer (Vhodný primer podľa typu povrchu)

4.  Hydroizolačná membrána v 1 alebo 2 vrstvách s/bez výstuže

IMPERMAX / IMPERMAX ST / IMPERMAX QC+ST / 

 IMPERMAX 2K M / IMPERMAX COLD POLYUREA /

 IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H

5. Adhézny mostík POROSITY SEALER FLEX 

 + Kremičitý piesok

6. Adhézny náter RAYSTON PRIM PU 100

7. Kamenný koberec (PAVISTONE+ Kamenná drť)

8. Zapečaťujúci vrchný ochranný náter FLOOR TOP 1K (číry)

7. TERRACE FLOOR WOOD EXT SYSTEM


Základný tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánov alebo polyurei s finálnou povrchovou ochranou palubovkou. Membránu sa odporúča ochrániť zapečaťujúcim náterom s posypom kremičitého piesku a prekryť ochrannou separačnou geotextíliou. Palubovku možno pokladať priamo na membránu alebo rektifikačné / gumené terčíky či betónové pätky. Priestor medzi membránou a palubovkou sa z časti vyplní kameňovou frakciou – drenážna vrstva, zvyšok priestoru slúži na odvetrávanie.

1. Pevný a súdržný podklad

2. Reprofilačná vrstva / Ochrana proti negat.hydrostat.tlaku

 (Rayston Level 503 / Tecnocem)

3. Primer (Vhodný primer podľa typu povrchu)

4. Hydroizolačná membrána v 1 alebo 2 vrstvách s/bez výstuže

 IMPERMAX / IMPERMAX ST / IMPERMAX QC+ST / 

 IMPERMAX 2K M / IMPERMAX COLD POLYUREA / 

 IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H

5. Zapečaťujúca vrstva POROSITY SEALER FLEX 

 + Kremičitý piesok + Separačná geotextília 

 GEOMAX PROTEC (Optimálne)

6. Podporná konštrukcia + palubovka