EXPLORE LIQUID WATERPROOFING

Tekutá hydroizolácia a povrchová úprava RESICON pre terasy, lodžie a balkóny

RIEŠENIA PRE HYDROIZOLÁCIU A POVRCHOVÚ ÚPRAVU TERÁS, LODŽIÍ A BALKÓNOV


Terasy, balkóny či lodžie predstavujú v súčasnosti jednu najhlavnejších stavebných súčastí každého bytového či rodinného domu, no získavajú si či čoraz viac pozornosti aj pri výstavbe polyfunkčných, administratívnych, inštitucionálnych alebo všeobecne komerčných budov, kde si každodenne človek môže oddýchnuť, zrelaxovať alebo sa len tak pokochať výhľadom a aspoň na chvíľu doslova utiecť pred všedným dianím a načerpať tak nové sily a nápady. 

V súčasnosti sa problematike navrhovania a realizácie terás, balkónov či lodžií venuje vyššia pozornosť, a to nielen z hľadiska ochrany povrchov proti poveternostným vplyvom, prípadne tepelným stratám, ale aj z hľadiska bezpečnosti povrchov a ich estetike. Technická náročnosť, spoľahlivé vlastnosti, životnosť a finančné náklady týkajúce sa hydroizolácie a povrchovej úpravy terás a balkónov súvisia s viacerými faktormi, no ten najpodstatnejší je výber technológie a spôsobu jej realizácie.

Tekuté hydroizolačné systémy RESICON predstavujú ideálnu voľbu pri tomto rozhodovaní nielen preto, že ponúkajú systémové riešenia v súlade so súčasnými trendmi hydroizolácie terás, balkónov, lodžií, ale najmä pre ich komplexnosť a efektívnosť v každom ohľade.

Resicon Terrace Systems sú určené pre aplikácie, kde je potreba kvalitnej ochrany podkladu proti vode (premenlivá, stojatá), hydrostatickému tlaku a iným poveternostným podmienkam, ktoré spravidla svojimi účinkami dlhodobo deformujú a rozrúšajú povrch, čo má za následok eróziu a rozpad podkladu. Výhodou tohto systému je taktiež fakt, že vytvorená hydroizolačná membrána predstavuje finálnu povrchovú vrstvu bez nutnosti ďalšej podlahovej úpravy (hydroizolácia a podlaha zároveň)

Hydroizolačnú membránu sa však odporúča kombinovať      s vrchným ochranným náterom, ktorý okrem mechanickej ochrany poskytuje dekoratívnu alebo protišmykovú úpravu. Veľmi efektívnou alternatívou z hľadiska dekoratívnej a protišmykovej funkcie je kombinácia vrchnej vrstvy hydroizolačnej membrány alebo vrchného náteru s farebným pieskom alebo chipsami, resp. protišmykovými aditívami. Taktiež možno hydroizolačnú membránu zakryť a ochrániť dlažbou/obkladom, drevenou palubovkou (drevená terasa), kamenným kobercom (drenážny systém) alebo protinárazovým, bezpečným, dekoratívnym podlahovým systémom na báze recyklovanej gumy (EPDM podlahy).


RESICON SYSTEMS

sú založené na báze tekutých hydroizolačných membrán (polyuretán alebo polyurea), ktoré po aplikácii vytvárajú jednoliatu, bezšvovú, súvislú, pevnú a elastickú membránu.

Poskytuje ochranu nových povrchov ako aj tých v rekonštrukcii či renovácii, nakoľko je schopná preklenúť trhliny a praskliny v podklade alebo preventívne chráni povrchy pred ich vznikom v budúcnosti.

Tekutá forma hydroizolačných membrán (samonivelačné, semitixotropné alebo tixotropné modifikácie) umožňuje prispôsobiť sa akémukoľvek tvaru alebo typu podkladu či povrchu (horizontálne, šikmé i vertikálne plochy, či ťažko dostupné miesta) a ponúka slobodu pri navrhovaní objektov.

Samotný hydroizolačný efekt systémov RESICON spočíva v úplnom a spoľahlivom priľnutí jednotlivých hydroizolačných vrstiev k podkladu povrchu alebo k sebe navzájom, čím sa zabraňuje prieniku vody do vrstvy ako aj jej pohybu medzi jednotlivými vrstvami systému.

Vodotesná membrána vzniká priamo na ošetrovanom povrchu !SYSTÉMY PRE TEKUTÚ IZOLÁCIU, OCHRANU A POVRCHOVÚ ÚPRAVU TERÁS, BALKÓNOV, LODŽIÍ A OSTATNÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH


 

RESICON DECOR TOP SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s vrchným ochranným pigmentovaným náterom ako finálnou povrchovou úpravou, odolnou proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu

 

RESICON TILED TOP SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s finálnou povrchovou úpravou - keramická dlažba (ťažká ochrana) - priamo na hydroizolačnú membránu alebo geotextílnu výstužnú tkaninu

 

RESICON DECOR SAND SYSTEM

 • Kombinovaný hydroizolačný a dekoratívny systém ochrany na báze tekutej membrány, vrchného ochranného náteru a dekoratívneho farebného piesku, určený pre pochôdzne i namáhané plochy


 

RESICON DECOR CHIPS SYSTEM

 • Kombinovaný hydroizolačný a dekoratívny systém ochrany na báze tekutej membrány, vrchného ochranného náteru s posypom dekoratívnych  farebných čipsov (rôzna veľkosť a tvar)
 • Určený pre ne-/pochôdzne i namáhané plochy

 

RESICON STONE DECOR SYSTEM

 • Kombinovaný hydroizolačno - drenážny a dekoratívny podlahový systém na báze tekutej membrány, kameninovej drvenej zmesi s vysoko odolným spojivom a vrchným čírym ochranným náterom - kamenný koberec
 • Polo-/porézna povrchová úprava

 

RESICON RUBBER DECOR SYSTEM

 • Kombinovaný systém tekutej hydroizolačnej membrány a pružnej dekoratívnej podlahovej vrstvy na báze EPDM 

 • Súvislý, pevný, nárazy absorbujúci, dekoratívny povrch

 • Recyklovaná guma SBR a EPDM + bezftalátové bezrozpúšťadlové PU spojivá odolné proti UV 


 

RESICON TOP COAT SYSTEM

 • Jednoduchý ochranný systém tekutej hydroizolácie na báze vysoko odolnej transparentnej živice -  vrchného náteru
 • Aplikačne rýchla a nenáročná realizácia ochrany nových alebo už exitujúcich povrchov
 • Tenkovrstvová hydroizolačná flexibilná membrána na povrchu, ktorý nie je veľmi namáhaný, resp. je určený pre údržbové úkony
 • Ochrana pred počasím a opotrebovaním 


 

RESICON FLOOR PU 30 SYSTEM

 • Kombinovaný systém tekutej hydroizolačnej membrány a liatej podlahovej vrstvy na báze polyuretánových živíc

 • Jednoliaty, homogénny, tvrdý / pružný, hladký / drsný povrch

 • Neporézna, vodotesná podlaha, odolná proti oteru, poškriabaniu, opotrebovaniu, UV žiareniu, ľahko čistiteľná a udržiavateľná

 • Vynikajúca ochrana povrchov s intenzívnym používaním

 

RESICON FLOOR WOOD SYSTEM

 • Jednoduchá a účinná hydroizolácia podkladu určeného pre drevené paluby

 • Montáž drevenej palubovky priamo na hydroizolačnú membránu alebo použitím nosnej / podpornej konštrukcie

 • Nevyžaduje žiadnu špeciálnu povrchovú úpravu ani ochranu proti UV žiareniu

 • Štrkový násyp pre účinnejšiu ochranu hydroizolačnej vrstvy a odvádzanie dažďovej vody


 

RESICON AQUA PROTECT SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém - elastomérna membrána podobná gume

 • Rýchlo vytvrdzujúci vodnobázový polyuretánový náter, bez potreby základného či vrchného ochranného náteru

 • Odolnosť proti poveternostným vplyvom, opotrebovaniu a UV žiareniu, ľahko čistiteľný a udržiavateľný povrch

 • Šikmé a vertikálne povrchy, fasády, múry, steny, ploty, podpery, konštrukcie, atiky, sokle, prahy ...

 

RESICON ACRYL PROTECT SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém - elastomérna membrána podobná gume

 • Rýchlo vytvrdzujúci vodnobázový akrylový náter, bez potreby základného či vrchného ochranného náteru

 • Odolnosť proti poveternostným vplyvom, opotrebovaniu a UV žiareniu, ľahko čistiteľný a udržiavateľný povrch

 • Šikmé a vertikálne povrchy, fasády, múry, steny, ploty, podpery, konštrukcie, atiky, sokle, prahy ...

 

RESICON DETAILS SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze vysoko tixotropného polyuretánového náteru - pasta

 • Plne nahrádza materiály na báze bitúmenu a asfaltu, účinnejší a dlhotrvajúci efekt

 • Vysoká odolnosť stálemu kontaktu s vodou, počasiu, stavebným pohybom, otrasom a únave materiálov elongácia až 421 %

 • Detailné, ukončovacie práce, lokálne opravy