Kategórie

Hydroizolácia plochých striech

GREEN ROOF - Zelené strechy

Reflektívne strechy COOL ROOF

Hydroizolácia plochých striech so štrkovým násypom

Hydroizolácia terás, balkónov

Hydroizolácia kúpeľní, kuchýň, technických miestností

Hydroizolácia bazénov, kúpalísk, aquaparkov

Hydroizolácia jazierok, rybníkov, vodných nádrží, priehrad

Hydroizolácia vodovodov, cisterien a nádrží na pitnú vodu

Hydroizolácia rigolov, tunelov, kanálov, žľabov a odtokov 

Hydroizolácia priemyselných nádrží, skládok, ČOV

Hydroizolácia záchytných, skladovacích nádrží, jímok

Hydroizolácia základov budov a podzemných stavieb

Hydroizolácia plotov, oporných a protihlukových stien

Hydroizolácia parkovacích plôch, garáží

Hydroizolácia mostov, mostoviek, vozoviek

Hydroizolácia štadiónov, tribún, schodov

Hydroizolácia letísk, heliportov, staníc

Hydroizolácia skladov, rámp a manipulačných plôch

Hydroizolácia detailov a spojov

Oprava bitúmenových a asfaltových striech a povrchov

Oprava striech z vláknitého cementu / azbestu

Oprava metalických a PVC striech

Tepelná izolácia

 

Exteriérové terasy a záhradné sedenia

Obytné miestnosti

Kuchyne a kúpeľne

Chodby, spoločné, spoločenské a komunitné priestory

Reprezentatívne a výstavné plochy, predajne

Kancelárie, učebne, kongresové miestnosti

Recepcie, vestibuly, vstupy

Múzeá & Galérie

Parkoviská a garáže

Príjazdové cesty, nájazdy, rampy

Technické a servisné miestnosti

Schodiská

Športoviská

Detské ihriská

Chodníky, promenády

Cyklistické trate

Telocvične a športové haly

Fitness centrá

Sklady a plochy s vysokým mechanickým zaťažením

Dielne a prevádzkové priestory

Detské centrá, škôlky

Stravovacie a reštauračné zariadenia

Potravinársky sektor

Nemocnice, lekárne, laboratóriá

Parky, rekreačné a oddychové zóny, záhrady

Kamenné koberce

Dekoratívne podlahy

Komfortné podlahy EPDM a SBR

Protišmykové podlahy

Protinárazové a protihlukové podlahy na báze gumy

Antistatické podlahy

Oprava podlahy