HYDROIZOLAČNÉ RIEŠENIA RESICON

 
 

Hydroizolácia plochých striech

GREEN ROOF - Zelené strechy

Reflektívne strechy COOL ROOF

Hydroizolácia plochých striech so štrkovým násypom


Hydroizolácia terás, balkónov, lodžií, altánkov

Hydroizolácia kúpeľní, kuchýň, uzavretých miestností

Hydroizolácia bazénov, kúpalísk, aquaparkov

Hydroizolácia jazierok, rybníkov, vodných nádrží, fontán


Hydroizolácia vodovodov, cisterien a nádrží na pitnú vodu

Hydroizolácia rigolov, tunelov, kanálov, žľabov a odtokov 

Hydroizolácia záchytných nádrží, skládok, ČOV

Hydroizolácia priemyselných nádrží, jímok, kontajnerov, potrubí


Hydroizolácia základov budov a podzemných stavieb

Hydroizolácia oporných múrov, bariér, plotov, stien, fasád

Hydroizolácia parkovacích plôch, garáží

Hydroizolácia mostov, mostoviek, vozoviek


Hydroizolácia štadiónov, tribún, schodov

Hydroizolácia tunelov, podchodov, metra

Hydroizolácia detailov a spojov, lokálne opravy a aplikácie


Oprava bitúmenových a asfaltových striech a povrchov

Oprava striech z vláknitého cementu / azbestu

Oprava metalických a PVC striech

Tepelná izolácia

RIEŠENIA PRE PODLAHY, SPEVNENÉ PLOCHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY RESICON

 
 
 

Obytné a reprezentatívne priestory 

Kúpeľne, šatne, miestnosti s vyššou vlhkosťou

Chodby, spoločné, spoločenské a komunitné priestory

Výstavné, obchodné priestory, predajne


Kancelárie, učebne, kongresové miestnosti

Recepcie, vestibuly, vstupy

Detské centrá, škôlky

Stravovacie a reštauračné zariadenia


Športoviská

Telocvične a športové haly

Fitness centrá

Detské ihriská


Exteriérové terasy a záhradné sedenia

Chodníky, promenády

Cyklistické trate

Parky, rekreačné a oddychové zóny, záhrady


Parkoviská a garáže

Príjazdové cesty, nájazdy, rampy

Sklady a plochy s vysokým mechanickým zaťažením

Dielne a prevádzkové priestory


Technické a servisné miestnosti

Schodiská

Potravinársky sektor

Nemocnice, lekárne, laboratóriá


Dekoratívne podlahy

Komfortné podlahy EPDM a SBR

Protišmykové podlahy

Protinárazové a protihlukové podlahy na báze gumy


Antistatické podlahy

Kamenné koberce


Opravy podláh