Renovácia metalických povrchov striech či povrchov z PVC alebo lokálna oprava takýchto povrchov v dôsledku vplyvov počasia či mechanického namáhania si častokrát vyžaduje zložitý proces odstránenia poškodených častí krytiny alebo povrchovej úpravy a následnú výmenu za nové diely. Nakoľko sa týmto spôsobom poškodený povrch znovu len osadí alebo mechanicky ukotví procesom tavenia či nadpájaním, prípadne spojovacím materiálom (skrutky, podložky,...), vzniknuté spoje len zvýšia riziko opakovaných problémov so zatekaním vo veľmi krátkej budúcnosti. Navyše spoje sa musia ešte dodatočne utesniť a pri nesprávnom technologickom procese alebo zvolením nevhodného materiálu (nekompatibilné produkty s daným povrchom) pre tieto práce sa účel efektívneho a spoľahlivého riešenia hydroizolácie vytráca už na samom začiatku renovácie či oprave striech. Aplikáciou protikoróznych náterov na metalické strechy síce dosiahneme ochranu krytiny ako takej, no neeliminujeme problémy s vnikaním vody či vlhkosti do stavebnej konštrukcie. 

Aké je riešenie ?

Systém RESICON PLUS je špeciálne prispôsobený na nechránené strechy alebo strechy s ľahkou krytinou ako je plech, PVC či vláknitý cement alebo na rekonštrukčné práce. RESICON predstavuje ideálne systémové riešenie z hľadiska efektivity práce, času a ekonomických nákladov vďaka použitiu tekutých živicových membrán, ktoré sa môžu aplikovať za studena (valčekom, štetcom, striekaním) alebo horúcim striekaním za použitia 2 komponentného bezvzduchového striekacieho zariadenia. Ide o jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu alebo polyurei, ktorý je určený na ochranu nepochôdznych striech alebo striech s obmedzenou či ľahkou pochôdznosťou (pre údržbové úkony). Produkt po aplikácii vytvára jednoliatu, súvislú, pevnú, ale elastickú membránu bez spojov a prelepov. Systém je tak plne prispôsobiteľný rôznym tvarom striech a situáciám ohľadne detailov pri samotnej aplikácii a nevyžaduje žiadne dodatočné alebo poaplikačné úpravy strechy ! Najmä pri hydroizolácii tradičných falcovaných či trapézových krytín, škridiel a pod.

Poskytuje ochranu a finálnu úpravu základnej hydroizolačnej membrány použitím vrchného ochranného náteru podľa požiadaviek užívateľa a zároveň poskytuje estetický vzhľad strechy vďaka možnosti výberu rôznych farebných odtieňov podľa škály RAL. Špeciálnou úpravou vrchným náterom v bielej farbe sa dosiahne vysoko energeticky výkonná ochrana proti prehrievaniu strešného plášťa (certifikát odrazivosti slnečného žiarenia a jeho emisivity podľa normy ASTM E1980-11). Navyše membrána vzniká priamo na danom povrchu (nie je položená ani ukotvená) úplným priľnutím, čím sa dosiahne homogenizácia celého strešného plášťa a napriek svojej nízkej plošnej hmotnosti (cca 2-2,5 kg/m2) eliminuje riziko strhnutia strešnej krytiny či poškodenia prívalovými dažďami, a zvyšuje akustický komfort pri nepriaznivých poveternostných podmienkach. Výhodou tekutých živicových membrán je tiež ich hladký neporézny povrch, ktorý nedovoľuje usadenie biologických kontaminantov (napr. machov) a ich elastické vlastnosti, ktoré spoľahlivo odolávajú rozpínaniu, resp, zmršťovaniu podkladových materiálov.


Systémové riešenia RESICON PLUS umožňujú dosiahnuť ekonomicky efektívnu ochranu strechy bez použitia ťažkej alebo silnej ochrannej vrstvy, resp. krytiny (produkt odoláva vystaveniu účinkom počasia v súlade s ETA 06/0263).

Súčasný trend v oblasti hydroizolačných technológii určených pre renováciu metalických striech a PVC povrchov s ochranou proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu !!!

RESICON PLUS ROOF SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s vrchným ochranným náterom odolným proti opotrebovaniu a UV žiareniu
 • Systém prispôsobený na strechy s ľahkou krytinou alebo slabou ochranou pri vystavení poveternostným vplyvom (metalické povrchy, PVC a pod.) alebo na renováciu striech - Hydroizolácia zapuzdrením
 • Hydroizolačná ochrana aj estetický vzhľad (rôzna RAL)

RESICON COOL ROOF SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s vrchným reflektívnym náterom odolným proti opotrebovaniu a UV žiareniu
 • Systém prispôsobený na strechy s ľahkou krytinou alebo slabou ochranou pri vystavení poveternostným vplyvom (metalické povrchy, PVC a pod.) alebo na renováciu striech - Hydroizolácia zapuzdrením
 • Znižuje prehrievanie plôch – odráža UV žiarenie a teplo

RESICON POLYUREA X5 SYSTEM

 • Nízko nákladová hydroizolačná membrána
 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze tvrdej, ale flexibilnej expanzívnej polyurei s vrchným ochranným náterom
 • Aplikácia na širokú škálu rôznych materiálov a typov povrchov, najmä nepravidelných a drsných, a to bez dodatočných úprav a ošetrení
 • Preklenutie trhlín, vyplnenie dutín a odolnosť proti stavebným pohybom
 • Vylepšenie hydroizolačných vlastností a ochrana nových konštrukčných prvkov a štruktúr, ako aj oprava a údržba už existujúcich plôch
 • Aplikácia horúcim striekaním (2 komponentným striekacím zariadením s ohrevom zložiek)

RESICON POLYUREA X5 RENEW SYSTEM

 • Vyrovnávacia a vysokovýkonná hydroizolačná membrána 
 • Dvojvrstvový tekutý hydroizolačný systém na báze polyurei s vrchným ochranným náterom odolným proti opotrebovaniu a UV žiareniu
 • Rýchla paralelná aplikácia materiálov a rýchle vytvrdzovanie, preklenutie trhlín, vyplnenie dutín a odolnosť proti stavebným pohybom
 • Aplikácia na širokú škálu rôznych materiálov a typov povrchov, najmä nepravidelných
  a drsných, a to bez dodatočných úprav a ošetrení
 • Vylepšenie hydroizolačných vlastností a ochrana nových konštrukčných prvkov a štruktúr, ako aj oprava a údržba už existujúcich plôch
 • Aplikácia horúcim striekaním (2 komponentným striekacím zariadením s ohrevom zložiek

RESICON LEVELING & THERMAL FOAM SYSTEM

 • Vysokovýkonný, kombinovaný tekutý tepelno izolačný / vyrovnávací a hydroizolačný systém na báze striekaného polyuretánového materiálu alebo polyurei, ktorá za vzniku tvrdej peny s vysokou hustotou zvyšuje násobne svoj objem a pomáha tak vyplniť všetky dutiny, praskliny a vyrovnať všetky výškové rozdiely na rôznych podkladoch
 • Hrubá, tvrdá, pevná, súvislá hydroizolačná membrána s vynikajúcimi tepelnými a mechanickými vlastnosťami a odolnosťou proti poveternostným vplyvom
 • Najúčinnejšie systémové riešenie aplikácie tepelnej izolácie a hydroizolácie v jednom technologickom kroku
 • Aplikácia horúcim striekaním (2 komponentným striekacím zariadením s ohrevom zložiek)

RESICON AQUA PROTECT SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém - elastomérna membrána podobná gume
 • Rýchlovytvrdzujúci vodnobázový polyuretánový náter, bez potreby základného náteru
 • Odolnosť proti poveternostným vplyvom, opotrebovaniu a UV žiareniu, ľahko čistiteľný a udržiavateľný povrch
 • Šikmé a vertikálne povrchy, fasády, múry, steny, ploty, podpery, sokle, konštrukcie, atiky ...
 • Aplikácia studeným spôsobom (valček, štetec, striekanie)

RESICON ACRYLIC PROTECT SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém - elastomérna membrána podobná gume
 • Rýchlovytvrdzujúci vodnobázový akrylový náter, bez potreby základného náteru
 • Odolnosť proti poveternostným vplyvom, opotrebovaniu a UV žiareniu, ľahko čistiteľný a udržiavateľný povrch
 • Šikmé a vertikálne povrchy, fasády, múry, steny, ploty, podpery, sokle, konštrukcie, atiky ...
 • Aplikácia studeným spôsobom (valček, štetec, striekanie)

RESICON DETAILS SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze vysoko tixotropného polyuretánového náteru (pasty)
 • Plne nahrádza materiály na báze bitúmenu a asfaltu, účinnejší a dlhotrvajúci efekt
 • Vysoká odolnosť stálemu kontaktu s vodou, počasiu, stavebným pohybom, otrasom a únave materiálov elongácia až 421 %
 • Detailné, ukončovacie práce, lokálne opravy
 • Aplikácia studeným spôsobom (valček, štetec)