Problém s krytinou z bitúmenových pásov / asfaltu

Renovácia alebo oprava striech, kedysi chránených asfaltovými hydroizolačnými pásmi, nespočíva len v technologicky zložitej výmene samotných vrstiev alebo nanesení tesniaceho a náterového systému v mieste vzniknutého problému so zatekaním. Vplyvom mechanického namáhania, poveternostných vplyvov (najmä výkyvy teplôt v zime a v lete) ako aj nedostatočného ukotvenia a priľnutia k podkladu strechy, prítomnosti množstva spojov, prelepov, chýb pri detailných izoláciách strechy (drenáže, odtoky, svetlíky, komínky, armatúry, atď.), dochádza k narušeniu hydroizolačných asfaltových pásov a navlhnutiu vrstiev pod nimi. Tepelná izolácia tak nespĺňa svoju funkciu, vlhkosť prechádza až do interiérov, zaťažuje konštrukciu budovy a vytvára diskomfort po estetickej i tepelno-výmennej stránke. Takýto poškodený hydroizolačný materiál treba namáhavo demontovať (len certifikovaná spoločnosť) a zlikvidovať podľa príslušných zákonných nariadení (odvoz na skládku a likvidácia), čo je časovo náročné a nákladovo neefektívne. Tepelnú izoláciu treba nahradiť novou a z opravy sa stáva komplexná rekonštrukcia strechy !

Aké je riešenie ?

Spoločnosť RESICON s.r.o. ponúka ideálne riešenie, ktorým je jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu alebo polyurei, určený pre renováciu nepochôdznych striech alebo striech s ľahkou pochôdznosťou FORMOU ZAPUZDRENIA pôvodnej bitúmenovej, resp. asfaltovej vrstvy, t.j. bez nutnosti jej odstránenia. Produkt po aplikácii vytvára jednoliatu, súvislú, pevnú, ale elastickú membránu bez spojov a prelepov. Systém je tak plne prispôsobiteľný rôznym tvarom striech a situáciám ohľadne detailov pri samotnej aplikácii a nevyžaduje žiadne dodatočné alebo poaplikačné úpravy strechy !
SYSTÉMY RESICON ENCAPSULATING je špeciálne prispôsobený na nechránené strechy alebo strechy s ľahkou krytinou ako je bitúmen, asfalt či eternit (vláknitý cement) a pod. alebo na rekonštrukčné či renovačné práce. Ponúka možnosť ponechať membránu ako hotový, finálny produkt (produkt môže zostať nechránený, v súlade s normami ETA 06/0263) alebo možno zvýšiť jeho vlastnosti a funkčnosť použitím vrchného ochranného náteru podľa požiadaviek užívateľa. Umožňuje dosiahnuť ekonomicky efektívnu ochranu strechy bez použitia ťažkej alebo silnej ochrannej vrstvy, resp. krytiny.

Integrovaný systém RESICON ENCAPSULATING ponúka ucelený technologický postup od čistenia povrchu, zapuzdrenia, hydroizolácie až po finálnu povrchovú úpravu takejto strechy (príp. aj s tepelnou izoláciou). Systém poskytuje výhodu v podobe lacnejšieho variantu renovácie strechy ako odstránenie pôvodnej krytiny a nahradenie novou, pričom spĺňa všetky súčasné environmentálne a bezpečnostné predpisy.

Výhody systémov RESICON ENCAPSULATING

 • Zapuzdrenie pôvodnej strešnej krytiny bez nutnosti jej odstránenia
 • Rýchla a jednoduchá aplikácia na báze tekutej hydroizolácie
 • Certifikovaný systém až na 25 rokov
 • Počas aplikácie nie sú narušené procesy vo vnútri (priemyselná prevádzka, skladovanie,..)
 • Neplytvá sa zdrojmi v oblasti odstraňovania, prepravy a likvidácie pôvodného materiálu
 • Ekologické a nezávadné riešenie pre ľudské zdravie, či životné prostredie
 • Povrchová úprava použitím alifatického vrchného náteru zvyšuje odolnosť
  proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu a mechanickému poškodeniu
 • Finálny vzhľad je variabilný vzhľadom na široký výber farebného odtieňa (RAL)
  (napr. membrána v bielej farbe odráža nadbytočné svetelné žiarenie
  a redukuje prehrievanie celej budovy)

Bonus

Zvýšenie energetickej úspory celej budovy
 • integrovaný ucelený systém (tepelná izolácia + hydroizolácia)
 • kombinácia so špeciálnou povrchovou ochranou (odrazivosť slnečného žiarenia, neprehrievanie strechy / budovy

Súčasný trend v oblasti hydroizolačných technológii určených pre ploché strechy !!!

 

RESICON PLUS SYSTEM

 • Systém prispôsobený na strechy s ľahkou krytinou alebo slabou ochranou pri vystavení poveternostným vplyvom (vláknitý cement, bitúmen a pod.) alebo na renováciu striech - Hydroizolácia zapuzdrením
 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s vrchným ochranným náterom odolným proti opotrebovaniu a UV žiareniu
 • Aplikácia studeným spôsobom (valček, štetec, striekanie) alebo horúcim striekaním (použitím 2 komponentného bezvzduchového striekacieho zariadenia s ohrevom zložiek)
 • Hydroizolačná ochrana aj estetický vzhľad (rôzne RAL odtiene)

RESICON COOL ROOF SYSTEM

 • Systém prispôsobený na strechy s ľahkou krytinou alebo slabou ochranou pri vystavení poveternostným vplyvom (vláknitý cement, bitúmen a pod.) alebo na renováciu striech - Hydroizolácia zapuzdrením
 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s vrchným reflektívnym náterom 
 • Špeciálny systém s reflektívnou hydroizolačnou membránou (ako druhou vrstvou, ktorá už nepotrebuje vrchný ochranný náter)
 • Certifikát odrazivosti slnečného žiarenia a jeho emisivity podľa normy ASTM E1980-11
 • Znižuje prehrievanie plôch – odráža UV žiarenie a teplo

RESICON POLYUREA X5 SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze expanzívnej polyurei s vrchným ochranným náterom
 • Nízkonákladová hydroizolačná membrána
 • Aplikácia na širokú škálu rôznych materiálov a typov povrchov, najmä nepravidelných a drsných, a to bez dodatočných úprav a ošetrení
 • Vylepšenie hydroizolačných vlastností a ochrana nových konštrukčných prvkov a štruktúr, ako aj oprava a údržba už existujúcich plôch (napr. zapuzdrenie bitúmenových povrchov)
 • Preklenutie trhlín, vyplnenie dutín a odolnosť proti stavebným pohybom
 • Aplikácia horúcim striekaním (použitím 2 komponentného bezvzduchového striekacieho zariadenia s ohrevom zložiek) 

RESICON POLYUREA X5 RENEW SYSTEM

 • Vysokovýkonný, dvojvrstvový tekutý hydroizolačný systém s vrchným ochranným náterom odolným proti opotrebovaniu a UV žiareniu
 • Viacvrstvový hydroizolačný systém s certifikátom záruky na 25 rokov
 • Vyrovnávacia (podkladová) flexibilná a hydroizolačná membrána
 • Aplikácia na širokú škálu rôznych materiálov a typov povrchov (ploché, šikmé vertikálne, atď.), najmä nepravidelných a drsných, a to bez dodatočných úprav a ošetrení
 • Vylepšenie hydroizolačných vlastností a ochrana nových konštrukčných prvkov a štruktúr, ako aj oprava a údržba už existujúcich plôch (napr. zapuzdrenie bitúmenových povrchov)
 • Preklenutie trhlín, vyplnenie dutín a odolnosť proti stavebným pohybom
 • Aplikácia horúcim striekaním (použitím 2 komponentného bezvzduchového striekacieho zariadenia s ohrevom zložiek)

RESICON LEVELING & THERMAL FOAM SYSTEM

 • Vysokovýkonný, kombinovaný tekutý tepelno izolačný / vyrovnávací a hydroizolačný systém na báze striekaného polyuretánového materiálu alebo polyurei, ktorá za vzniku tvrdej peny s vysokou hustotou zvyšuje násobne svoj objem a pomáha tak vyplniť všetky dutiny, praskliny a vyrovnať všetky výškové rozdiely na rôznych podkladoch 
 • Hrubá, tvrdá, pevná, súvislá hydroizolačná membrána s vynikajúcimi tepelnými a mechanickými vlastnosťami a odolnosťou proti poveternostným vplyvom 
 • Najúčinnejšie systémové riešenie aplikácie tepelnej izolácie a hydroizolácie v jednom technologickom kroku

RESICON AQUA PROTECT SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém - elastomérna membrána podobná gume
 • Rýchlovytvrdzujúci vodnobázový polyuretánový náter, bez potreby základného náteru
 • Odolnosť proti poveternostným vplyvom, opotrebovaniu a UV žiareniu, ľahko čistiteľný a udržiavateľný povrch
 • Šikmé a vertikálne povrchy, fasády, múry, steny, ploty, podpery, konštrukcie, atiky ...

RESICON ACRYLIC PROTECT SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém - elastomérna membrána podobná gume
 • Rýchlovytvrdzujúci vodnobázový akrylový náter, bez potreby základného náteru
 • Odolnosť proti poveternostným vplyvom, opotrebovaniu a UV žiareniu, ľahko čistiteľný a udržiavateľný povrch
 • Šikmé a vertikálne povrchy, fasády, múry, steny, ploty, podpery, konštrukcie, atiky ...

RESICON DETAILS SYSTEM

 • Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze vysoko tixotropného polyuretánového náteru
 • Plne nahrádza materiály na báze bitúmenu a asfaltu, účinnejší a dlhotrvajúci efekt
 • Vysoká odolnosť stálemu kontaktu s vodou, počasiu, stavebným pohybom, otrasom a únave materiálov elongácia až 421 %
 • Detailné, ukončovacie práce, lokálne opravy